Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Achosion o dipio anghyfreithlon a gofnodwyd yn ôl y math o dir

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Swyddogol. Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlo]
[Lleihau]Amrywiol[Hidlwyd]
-
-
Amrywiol 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21
[Lleihau]Digwyddiadau yn ôl y math o dir54,84161,99555,34948,17941,75036,41134,87632,93431,71336,25938,61435,43435,076(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.33,54041,071
Digwyddiadau yn ôl y math o dirPriffordd28,96534,33726,10120,10118,31915,36815,12713,39014,32719,92422,82819,07214,981(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.15,63118,169
Llwybr troed / llwybr ceffylau2,9563,2454,8565,0083,6512,6732,4822,2962,5102,3782,4262,2172,497(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.2,2922,912
Ali gefn7,3376,2148,6097,3155,9006,0765,5506,3176,0775,8315,4625,0955,120(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.4,6117,224
Rheilffordd6010277785240283867585918203728
Tir y cyngor12,42214,22712,43211,1709,5098,9369,3937,4125,4796,0705,6146,3216,367(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.4,4878,469
Amaethyddol230174126114138133110168155185194207201(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.328360
Preifat / preswyl9531,7325886141,3481,1476811,4701,1798217339021,156(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.8601,188
Masnachol / diwydiannol446443307666310285243259245185196260242(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.267789
Cwrs dwr / glan dwr259208247299257389241300211203263268258(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.268206
Math arall o dir (heb ei nodi)1,2131,3132,0062,8142,2661,3641,0211,2841,463(..) Lle roedd nifer yr achosion fesul math o dir a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol yn rhoi cyfanswm llai na\’r holl achosion a gofnodwyd, mae\’r digwyddiadau na gofnodwyd wedi\'u cynnwys yn y categori arall (anhysbys).6048391,074(..) Ar gyfer 2018-19, nid oedd Sir Gaerfyrddin yn gallu rhoi manylion am yr achosion yn ôl y math o dir. Am y rheswm hwn, mae pob digwyddiad yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gategoreiddio fel \' math arall o dir (anhysbys) \'.4,234(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n flaenorol yn StatsCymru.4,7591,726

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Mae'r costau ar gyfer y categorïau maint (eitemau unigol, bagiau du sengl, cist car neu lai, llwythi fan fach a llwythi fan transit) yn cael eu gosod yn y system yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill (llwyth lori tipio a llwythi lluosog arwyddocaol), roedd y costau yn cael eu cofnodi gan yr awdurdod lleol. Gan fod y costau hyn yn amrywio, ni fydd cynnydd neu ostyngiad yn nifer yr achosion o reidrwydd yn cael yr un codiad neu ostyngiad mewn costau.

Dylid nodi nad yw erlyniadau o reidrwydd yn digwydd yn yr un flwyddyn a'r digwyddiad tipio anghyfreithlon.

Er nad ydynt bellach yn cael eu dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2006-07 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff data ar dipio anghyfreithlon ei gasglu er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i fonitro'r sefyllfa yng Ngymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nodir y diwygiadau gydag (r).

Teitl

Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2021 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tipio anghyfreithlon

Ansawdd ystadegol

Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Ceir gwybodaeth bellach yn yr Adroddiad Ansawdd.