Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Achosion o dipio anghyfreithlon a gofnodwyd yn ôl y math o wastraff

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Swyddogol. Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlo]
[Lleihau]Amrywiol[Hidlwyd]
-
-
Amrywiol 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
[Lleihau]Digwyddiadau yn ôl y math o wastraff54,83461,99555,34948,17941,75036,41134,87632,93431,71336,25938,61435,434
Digwyddiadau yn ôl y math o wastraffCarcas anifail281333302213100941107270565275
Gwyrdd2,4622,9012,9392,3741,9431,7391,6101,1971,2781,2191,0801,158
Cydrannau cerbyd1,046815588470513341236247184269367338
Nwyddau gwyn2,5642,8682,2161,8091,6221,1617261,5741,8271,7822,1682,082
Trydanol arall1,0571,4961,5611,7401,3368306767088899801,072924
Teiars1,3601,6411,6221,3661,1411,157815596559484651642
Asbestos236168188172180197167214218172304236
Clinigol122971109668901223843405964
Adeiladu / dymchwel / cloddio3,3943,8853,1202,6522,8612,9782,5492,2162,5052,6082,6202,266
Bagiau du - masnachol2,3329419851,1571,4279638828177889631,072785
Bagiau du - domestig18,62120,74016,26713,0529,3129,4668,2766,3976,6739,2479,0047,427
Drymiau cemegol, olew, tanwydd205268239210170151103122117103140163
Domestig arall17,12821,37519,76818,27017,66615,03816,43916,49414,64716,59617,92716,660
Gwastraff masnachol arall2,1052,2382,9982,7021,6479971,0999287399418331,055
Math arall o wastraff (heb ei nodi)1,9212,2292,4461,8961,7641,2091,0661,3141,176(..) 7991,2651,559

Metadata

Teitl
Tipio anghyfreithion a gofnodwyd gan awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2018 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Crynodeb o achosion o dipio anghyfreithlon, camau gorfodi a chanlyniadau erlyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Mae'r costau ar gyfer y categorïau maint (eitemau unigol, bagiau du sengl, cist car neu lai, llwythi fan fach a llwythi fan transit) yn cael eu gosod yn y system yn seiliedig ar gyfartaleddau cenedlaethol. Ar gyfer y categorïau eraill (llwyth lori tipio a llwythi lluosog arwyddocaol), roedd y costau yn cael eu cofnodi gan yr awdurdod lleol. Gan fod y costau hyn yn amrywio, ni fydd cynnydd neu ostyngiad yn nifer yr achosion o reidrwydd yn cael yr un codiad neu ostyngiad mewn costau.

Dylid nodi nad yw erlyniadau o reidrwydd yn digwydd yn yr un flwyddyn a'r digwyddiad tipio anghyfreithlon.

Er nad ydynt bellach yn cael eu dynodi'n "Ystadegau Gwladol", maent yn parhau i gael eu cyhoeddi yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006-07 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff data ar dipio anghyfreithlon ei gasglu er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau eraill i fonitro'r sefyllfa yng Ngymru.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nodir y diwygiadau gydag (r).

Allweddeiriau
Tipio anghyfreithlon

Ansawdd ystadegol
Mae'r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol i’r gronfa ddata ‘Waste Data Flow’. Nid yw'r ystadegau yn cwmpasu digwyddiadau tipio anghyfreithlon ar dir preifat, ac ni gofnodir pob digwydd tipio anghyfreithlon gydag awdurdod lleol.

Ceir gwybodaeth bellach yn yr Adroddiad Ansawdd.