Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn ôl Blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Allyriadau o C02 Cyfatebol[Hidlo]
-
-
Allyriadau o C02 Cyfatebol 1
Cliciwch yma i ddidoliBaseCliciwch yma i ddidoli1990Cliciwch yma i ddidoli1995Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015
[Lleihau]Cyfanswm (Cilodunnell)(*) 56,791(r) 56,919(r) 52,870(r) 54,479(r) 56,500(r) 58,429(r) 55,027(r) 48,293(r) 49,404(r) 52,826(r) 50,772(r) 52,252(r) 49,118(r) 50,530(r) 44,112(r) 47,168(r) 44,019(r) 46,196(r) 50,683(r) 46,26945,699
Cyfanswm (Cilodunnell)Amaethyddiaeth(*) 6,859(r) 6,859(r) 6,907(r) 6,861(r) 6,936(r) 6,598(r) 6,410(r) 6,212(r) 6,385(r) 6,346(r) 6,205(r) 6,350(r) 5,766(r) 5,520(r) 5,495(r) 5,617(r) 5,643(r) 5,628(r) 5,638(r) 5,8165,852
Busnes(*) 13,561(r) 13,532(r) 14,224(r) 14,830(r) 16,665(r) 16,492(r) 13,195(r) 9,221(r) 10,449(r) 11,188(r) 9,837(r) 10,220(r) 10,325(r) 9,739(r) 8,021(r) 9,809(r) 8,998(r) 7,852(r) 9,598(r) 9,4958,846
Cyflenwad Ynni(*) 17,986(r) 17,986(r) 13,076(r) 13,888(r) 13,563(r) 16,418(r) 17,391(r) 15,786(r) 15,149(r) 17,858(r) 17,640(r) 18,847(r) 16,612(r) 19,438(r) 16,497(r) 16,859(r) 16,003(r) 19,496(r) 21,228(r) 17,38917,448
Proses diwydiannol(*) 2,801(r) 2,991(r) 3,136(r) 2,982(r) 3,283(r) 3,322(r) 2,558(r) 1,995(r) 2,575(r) 2,666(r) 2,738(r) 2,728(r) 2,698(r) 2,441(r) 1,477(r) 2,092(r) 1,935(r) 1,435(r) 2,842(r) 3,0322,932
Newid Defnydd Tir(*) 423(r) 423(r) 163(r) 76(r) 386(r) 325(r) 245(r) 195(r) 130(r) 20(r) -41(r) -101(r) -178(r) -236(r) -245(r) -270(r) -255(r) -141(r) -312(r) -304-341
Cyhoeddus(*) 771(r) 771(r) 706(r) 571(r) 573(r) 554(r) 547(r) 451(r) 447(r) 501(r) 519(r) 459(r) 415(r) 473(r) 396(r) 412(r) 391(r) 385(r) 389(r) 327335
Preswyl(*) 4,929(r) 4,896(r) 5,067(r) 5,455(r) 5,381(r) 5,202(r) 5,301(r) 4,961(r) 4,976(r) 5,063(r) 4,804(r) 4,713(r) 4,460(r) 4,614(r) 4,408(r) 4,884(r) 3,797(r) 4,259(r) 4,281(r) 3,5663,638
Cludiant(*) 6,094(r) 6,094(r) 6,081(r) 6,255(r) 6,262(r) 6,171(r) 6,138(r) 6,310(r) 6,320(r) 6,440(r) 6,459(r) 6,520(r) 6,624(r) 6,389(r) 6,128(r) 6,048(r) 5,946(r) 5,879(r) 5,838(r) 5,9256,044
Rheoli Gwastraff(*) 3,368(r) 3,368(r) 3,511(r) 3,561(r) 3,452(r) 3,348(r) 3,242(r) 3,164(r) 2,972(r) 2,745(r) 2,613(r) 2,515(r) 2,395(r) 2,151(r) 1,934(r) 1,717(r) 1,561(r) 1,404(r) 1,182(r) 1,023945

Metadata

Teitl
Allyriadau nwyon ty gwydr yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2017 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Allyriadau tiriogaethol nwyon ty gwydr yn ôl sector (miliwn tunnell o garbon deuocsid cyfatebol).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r holl amcangyfrifon allyriadau yn cynnwys y fasged o 7 nwyon ty gwydr Kyoto mewn cilodunnell o CO2 cyfatebol. Data yn cynnwys awyrennau a llongau rhyngwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1990 ac ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae rhaglen parhaus o waith ymchwil a gwella'r rhestr yn sicrhau bod y rhestr yn adlewyrchu'r dealltwriaeth wyddonol ddiweddaraf a’r cytundebau rhyngwladol diweddaraf ar gofnodi allyriadau. Bob blwyddyn mae'r set ddiweddaraf o ddata yn cael ei ychwanegu at y rhestr a'r gyfres lawn yn cael ei ddiweddaru gan gymryd i ystyriaeth gwell data ac unrhyw ddatblygiadau o ran y fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif yr allyriadau. Mae diweddaru'r gyfres llawn, gan ail-gyfrifo lle bo angen, yn broses bwysig gan ei fod yn sicrhau bod y set ddata allyriadau llawn yn seiliedig ar y data diweddaraf sydd ar gael, a bod yr amcangyfrifon yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio dull cyson ar draws y gyfres llawn .

Ansawdd ystadegol
Mae'r cynhyrchwyr yn cael eu harchwilio ac mae’r ffynhonnell yn destun rhaglen flynyddol o adolygiadau trylwyr arbenigol (CU, yr UE), ac adolygiadau dwyochrog a chyfoedion. Mae'r gweithgareddau hyn yn dadansoddi'r dulliau, tybiaethau a’r ffynonellau sy'n sail i gyflwyniadau’r DU ac asesu'r tryloywder, cywirdeb, cyflawnder, cysondeb a chymaroldeb (yn erbyn gwledydd adrodd eraill) o'r rhestr DU.

Allweddeiriau
Allyriadau nwyon ty gwydr