Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn ôl Blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Allyriadau o C02 Cyfatebol[Hidlo]
-
-
Allyriadau o C02 Cyfatebol 1
Cliciwch yma i ddidoliBaseCliciwch yma i ddidoli1990Cliciwch yma i ddidoli1995Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
[Lleihau]Cyfanswm (Cilodunnell)(*) 55,579(r) 55,707(r) 51,847(r) 53,395(r) 55,260(r) 57,308(r) 53,848(r) 47,158(r) 48,390(r) 52,091(r) 50,410(r) 51,345(r) 48,587(r) 49,971(r) 43,398(r) 46,680(r) 43,334(r) 45,344(r) 50,406(r) 46,027(r) 45,60447,788
Cyfanswm (Cilodunnell)Amaethyddiaeth(*) 6,504(r) 6,504(r) 6,455(r) 6,457(r) 6,575(r) 6,214(r) 6,063(r) 5,866(r) 6,081(r) 6,176(r) 5,938(r) 5,719(r) 5,576(r) 5,255(r) 5,272(r) 5,353(r) 5,366(r) 5,331(r) 5,375(r) 5,622(r) 5,4695,729
Busnes(*) 13,571(r) 13,542(r) 14,322(r) 14,790(r) 16,627(r) 16,476(r) 13,162(r) 9,191(r) 10,416(r) 11,154(r) 10,082(r) 10,448(r) 10,542(r) 9,963(r) 8,312(r) 10,044(r) 9,009(r) 7,910(r) 9,688(r) 9,562(r) 9,3308,896
Cyflenwad Ynni(*) 18,010(r) 18,010(r) 13,082(r) 13,914(r) 13,595(r) 16,431(r) 17,433(r) 15,823(r) 15,185(r) 17,895(r) 17,646(r) 18,861(r) 16,603(r) 19,446(r) 16,514(r) 16,926(r) 16,061(r) 19,439(r) 21,230(r) 17,398(r) 17,61620,288
Proses diwydiannol(*) 2,800(r) 2,990(r) 3,135(r) 2,981(r) 3,282(r) 3,320(r) 2,558(r) 1,995(r) 2,574(r) 2,665(r) 2,736(r) 2,727(r) 2,697(r) 2,440(r) 1,477(r) 2,093(r) 1,936(r) 1,438(r) 2,843(r) 3,033(r) 2,7782,010
Newid Defnydd Tir(*) -731(r) -731(r) -844(r) -882(r) -765(r) -656(r) -904(r) -893(r) -803(r) -956(r) -718(r) -857(r) -939(r) -809(r) -1,074(r) -939(r) -1,065(r) -874(r) -791(r) -841(r) -996-773
Cyhoeddus(*) 771(r) 771(r) 706(r) 568(r) 568(r) 554(r) 544(r) 447(r) 445(r) 499(r) 517(r) 457(r) 414(r) 422(r) 376(r) 397(r) 323(r) 366(r) 369(r) 307(r) 321338
Preswyl(*) 4,986(r) 4,954(r) 5,134(r) 5,538(r) 5,451(r) 5,270(r) 5,373(r) 5,017(r) 5,028(r) 5,119(r) 4,788(r) 4,693(r) 4,440(r) 4,589(r) 4,386(r) 4,848(r) 3,897(r) 4,205(r) 4,242(r) 3,559(r) 3,6523,730
Cludiant(*) 6,389(r) 6,389(r) 6,420(r) 6,595(r) 6,599(r) 6,462(r) 6,476(r) 6,626(r) 6,587(r) 6,776(r) 6,784(r) 6,793(r) 6,899(r) 6,665(r) 6,388(r) 6,291(r) 6,203(r) 6,034(r) 6,013(r) 6,093(r) 6,1866,312
Rheoli Gwastraff(*) 3,280(r) 3,280(r) 3,437(r) 3,436(r) 3,329(r) 3,238(r) 3,145(r) 3,086(r) 2,876(r) 2,764(r) 2,637(r) 2,502(r) 2,357(r) 1,999(r) 1,747(r) 1,667(r) 1,605(r) 1,495(r) 1,437(r) 1,294(r) 1,2481,258

Metadata

Teitl
Allyriadau nwyon ty gwydr yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Allyriadau tiriogaethol nwyon ty gwydr yn ôl sector (miliwn tunnell o garbon deuocsid cyfatebol).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r holl amcangyfrifon allyriadau yn cynnwys y fasged o 7 nwyon ty gwydr Kyoto mewn cilodunnell o CO2 cyfatebol. Data yn cynnwys awyrennau a llongau rhyngwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1990 ac ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae rhaglen parhaus o waith ymchwil a gwella'r rhestr yn sicrhau bod y rhestr yn adlewyrchu'r dealltwriaeth wyddonol ddiweddaraf a’r cytundebau rhyngwladol diweddaraf ar gofnodi allyriadau. Bob blwyddyn mae'r set ddiweddaraf o ddata yn cael ei ychwanegu at y rhestr a'r gyfres lawn yn cael ei ddiweddaru gan gymryd i ystyriaeth gwell data ac unrhyw ddatblygiadau o ran y fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif yr allyriadau. Mae diweddaru'r gyfres llawn, gan ail-gyfrifo lle bo angen, yn broses bwysig gan ei fod yn sicrhau bod y set ddata allyriadau llawn yn seiliedig ar y data diweddaraf sydd ar gael, a bod yr amcangyfrifon yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio dull cyson ar draws y gyfres llawn .

Ansawdd ystadegol
Mae'r cynhyrchwyr yn cael eu harchwilio ac mae’r ffynhonnell yn destun rhaglen flynyddol o adolygiadau trylwyr arbenigol (CU, yr UE), ac adolygiadau dwyochrog a chyfoedion. Mae'r gweithgareddau hyn yn dadansoddi'r dulliau, tybiaethau a’r ffynonellau sy'n sail i gyflwyniadau’r DU ac asesu'r tryloywder, cywirdeb, cyflawnder, cysondeb a chymaroldeb (yn erbyn gwledydd adrodd eraill) o'r rhestr DU.

Allweddeiriau
Allyriadau nwyon ty gwydr

Enw
ENVI0212