Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Tunellau ailgylchu gan awdurdod lleol a'r math o gyfleuster
None
[Lleihau]materol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]materol 1[Hidlo]
-
materol 2[Hidlo]
[Lleihau]Chwarter[Hidlwyd]
-
Chwarter 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]math o gyfleuster[Hidlo]
-
math o gyfleuster 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Pob math o gyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob math o gyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliLlosgi gydag adfer ynniAdfer ynni yw\'r broses o adfer ynni o\'r gwaith o drin neu brosesu deunydd gwastraff.Cliciwch yma i ddidoliLlosgi heb adfer ynniCliciwch yma i ddidoliTanwydd yn deillio o sbwriel (RDF), awtoclaf, triniaeth fecanyddol â gwres (MHT) neu debygFel arfer, mae\'r term ‘tanwydd yn deillio o sbwriel’ (RDF) yn cael ei ddefnyddio i ddiffinio\'r gwastraff gweddilliol sy\'n weddill ar ôl prosesu sylfaenol i gynyddu ei werth caloriffig (CV). Bydd RDF wedi ei drin yn fecanyddol a biolegol fel arfer i ddileu deunyddiau y gellir eu hailgylchuCliciwch yma i ddidoliCyfleuster adfer deunyddiauYstyr cyfleuster adfer deunyddiau (MRF) yw cyfleuster lle mae cydrannau gwastraff cymysg sych y gellir ei ailgylchu yn cael eu tynnu trwy ddefnyddio technegau gwahanu mecanyddol ac â llaw. Mae deunyddiau o MRF sylfaenol yn cael eu hanfon i MRFs eilaidd a thrydyddol i gael eu didoli ymhellach.Cliciwch yma i ddidoliTriniaeth fecanyddol fiolegolCliciwch yma i ddidoliGwastraff cyfan anaerobig neu aerobig (qu60)Cliciwch yma i ddidoliTreulio anaerobig neu aerobig ar wahânMae treulio anaerobig neu aerobig yn broses fiolegol lle mae gwastraff bioddiraddadwy gwlyb fel gwastraff bwyd yn cael ei ddiraddio gan ficrobau anaerobig yn absenoldeb ocsigen mewn cynhwysydd caeedig. Mae\'n cynhyrchu carbon deuocsid, methan (y gellir ei ddefnyddio fel tanwydd)Cliciwch yma i ddidoliCompostio caeedigMae compostio caeedig yn broses fiolegol lle mae gwastraff bioddiraddadwy gwlyb (fel gwastraff bwyd) yn cael ei gymysgu â gwastraff bioddiraddadwy sych (fel gwastraff gwyrdd) a\'i ddiraddio gan ficrobau aerobig ym mhresenoldeb ocsigen. Mae\'n cynhyrchu compost, sy\'n gallu cael eiCliciwch yma i ddidoliRhesgompostio neu gompostio arallMae rhesgompostio yn ddull compostio lle mae gwastraff bioddiraddadwy fel gwastraff gwyrdd o\'r ardd yn cael ei bentyrru mewn rhesi. Yna, mae\'r deunydd yn cael ei droi a\'i gymysgu â deunydd mwy sych i\'w ddefnyddio fel gwrtaith neu gynnyrch gwella pridd. Mae\'r dull hwn ynCliciwch yma i ddidoliCyfleuster adfer deunyddiau gwastraff gweddilliol (MRF)Ystyr cyfleuster adfer deunyddiau gwastraff gweddilliol (MRF) yw cyfleuster lle mae gwastraff gweddilliol cymysg yn cael ei anfon. Mae\'r deunydd yn mynd trwy amryw o brosesau didoli mecanyddol i echdynnu deunyddiau i\'w hailgylchu. Mae\'r deunydd nad yw\'n addas ar gyfer ailgylchuCliciwch yma i ddidoliDull arallMae\'r rhestr o gyfleusterau yn y Llif Data Gwastraff yn cynnwys cyfleusterau â thrwydded barhaol sy\'n cael eu hadnabod trwy enw a rhif trwydded. Nid yw\'n cynnwys yr holl gyfleusterau hynny sydd wedi\'u \'heithrio\' yn ffurfiol o drwydded barhaol, efallai gan eu bod yn gyfleusterau dros droCliciwch yma i ddidoliAilbrosesydd - ailgylchuYstyr ailgylchu yw pan fo gwastraff wedi mynd trwy broses adfer mewn cyfleuster adfer gwastraff ac wedi\'i ailbrosesu i fod yn gynnyrch, deunydd neu sylwedd, boed hynny at y diben gwreiddiol neu at ddibenion eraill. Ni ddylai\'r deunydd, y cynnyrch neu\'r sylwedd gael ei ddefnyddioCliciwch yma i ddidoliAilbrosesydd - ailddefnyddioCliciwch yma i ddidoliAllforiwr - ailgylchuYstyr allforiwr yw cyfleuster sy\'n anfon gwastraff dramor. Ystyr ailgylchu yw pan fo gwastraff wedi mynd trwy broses adfer mewn cyfleuster adfer gwastraff ac wedi\'i ailbrosesu i fod yn gynnyrch, deunydd neu sylwedd, boed hynny at y diben gwreiddiol neu at ddibenion eraill.Cliciwch yma i ddidoliAllforiwr - ailddefnyddioYstyr allforiwr yw cyfleuster sy\'n anfon gwastraff dramor.
[Lleihau]Cymru3042543.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119116,371231,239240,3805071,026,57159,48048,7698771,724,235
CymruYnys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,60217,2693,904.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,67115.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,461
Gwynedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,35810,07816,127.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42,2006,486633.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81,887
Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,13181919,638.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45,635722.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73,946
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol727,3527654,71014154,555
Sir y Fflint0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,823.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29,266.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,89517,9381,120396,046
Wrecsam4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39132,919.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37,55117,9134727389,323
Powys150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,925.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,521.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,7154,0334,74734278,298
Ceredigion18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,125635,756.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,7744,5693,4682240,796
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,00413,262918.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,307891994.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85,375
Sir Gaerfyrddin125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26,642.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53,05226010,579.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90,550
Abertawe12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.11,172(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.29,719.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.68,131(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.633(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.12,800.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.122,466
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.8,225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.15,813.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.54,861(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.332.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published on StatsWales.79,231
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,851.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,655.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55,364.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74,923
Bro Morgannwg22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,48515,14650.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,7631202,73429268,614
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19,80235,8495,507.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol114,4261,06358.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol176,705
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,46111,6248,876.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87,8081,159.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112,928
Merthyr Tudful14820.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,0342,414.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,8982613,134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29,908
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35,4805,701.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66,635288737.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108,878
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25,22419.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35,214
Tor-faen71.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1191,9052,02712,704.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30,876429848.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48,979
Sir Fynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,1757,322.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34,959574919359,952
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,22214,32110,407.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,4781,010764.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72,201

Metadata

Teitl

Ailgylchu tunelleddau cyrchfan

Diweddariad diwethaf

13 Gorffennaf 2016 13 Gorffennaf 2016

Diweddariad nesaf

Gorffenaf 2017

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

WasteStrategy@wales.gsi.gov.uk

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Gwastraff; ailgylchu; ailgylchadwy; cyrchfannau ailgylchu

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata yn dangos y llif o fathau mawr ddeunydd ailgylchadwy o bob awdurdod lleol i bob cyfleuster cyrchfan. Dim ond yn llifo o'r deunydd a ddewiswyd mathau yn cael eu cynnwys ac unrhyw lif o lai na 1 dunnell yn cael eu heithrio. Mae ail set ddata sy'n dangos y llif o bob math ddeunydd ailgylchadwy, gan gynnwys y rhai o lai nag 1 dunnell, ond yn ôl y math gyfleuster cyrchfan (yn hytrach na'r cyrchfannau unigol) hefyd yn cael ei ddarparu yn yr un rhan o'r catalog. Fel y cyfryw yr ail set ddata yn cynnwys cyfansymiau dros bob math a chyrchfannau deunyddiau y gellir eu hailgylchu i roi blas ar gyfanswm y gweithgaredd yng Nghymru o ran cyrchfannau gwastraff. Fodd bynnag, os bydd y defnyddiwr yn dymuno i ddadansoddi llif i gyfleusterau unigol, mae'n rhaid iddynt ddefnyddio dataset.Due hon i faint yr set ddata hon, nid yw'n ddoeth i newid y cyfeiriadedd y data a ddangosir yn ddiofyn. Mae dwy farn diofyn gosod fel y gall y defnyddiwr ddewis yr awdurdod lleol a naill ai'r cyfnod amser neu fath ddeunydd o ddiddordeb yn y hidlwyr, ac mae'r defnyddiwr yn cael ei gynghori i gadw un o'r ddau farn diofyn. Os yw'r defnyddiwr 'llusgo' y dimensiynau o gwmpas y sgrîn (ag y bo modd gyda setiau data y rhan fwyaf o StatsCymru), disgwylir y bydd ef neu hi yn profi ymateb araf iawn, ac mae hefyd ystyrir yn anghyfleus ar-sgrîn deunyddiau format.Recyclable yn cael eu fel rhai cyrraedd cyrchfan ben pan fyddant yn cael eu hailgylchu i mewn i gynnyrch, deunydd neu sylweddau. Cyrchfannau End hefyd yn cynnwys safleoedd tirlenwi a chyfleusterau llosgi. Efallai y bydd rhai awdurdodau lleol wedi dewis y cyfeiriad pencadlys y safleoedd gwastraff yn y DU wrth ddewis y gyrchfan, nad ydynt o reidrwydd fod yr union safle pan fo'r gwastraff sent.Regulation 4 y Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau ) (Cymru Rheoliadau) 2011, rhaid i awdurdodau lleol gadw cofnodion sy'n cynnwys gwybodaeth am y cyfanswm o'i gwastraff trefol, cyfanswm y gwastraff a anfonir i bob cyfleuster gwastraff erbyn authority.Regulation lleol 5 (2) (c) o'r Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio Targedau a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 Rhaid gyflwyno ffurflenni sy'n cynnwys yr wybodaeth o dan Reoliad 4 gan ddefnyddio WasteDataFlow system.Question 100 yn WasteDataFlow yn cynnig adroddiadau hyblyg a manwl ar gyfer gwastraff trefol ôl iddo gael ei gasglu gan awdurdodau lleol. Dylai'r cwestiwn hwn gael ei ddefnyddio i gofnodi gwastraff a anfonir i gael triniaeth neu ei waredu. Rhaid ddiwedd pob llwybr yn y fan y gwastraff yn dod yn adnodd, neu pan fydd yn cael ei waredu. Gall y cwestiwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl ffrydiau gwastraff a pob awdurdod yng Nghymru yn cofnodi gwybodaeth am gyrchfannau eu gwastraff trwy restr Cwestiwn 100.The safleoedd a ganiateir yn WasteDataFlow yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd o'r '(NRW) data drwydded Naturiol Adnoddau Cymru sylfaen, a gellir eu diweddaru'n ar sail ad hoc gan NRW ar ôl nodi'r newid sydd newydd ganiateir neu o gyfleuster a ganiateir. Yn y brif data hwn yn berthnasol i drwyddedau llawn parhaol a rhai eithriadau o bwys a ganiateir, er nad yw'n ymdrin â phob eithriadau a ganiateir, efallai oherwydd fod dros dro yn eu gweithrediad. Pan fo awdurdod lleol wedi defnyddio safle wedi'i eithrio a ganiateir, neu gyfleuster na ellir ei nodi yn y rhestrau, tunelledd yn cael ei gofnodi yn erbyn y cyfleuster 'arall / eithriedig', a ddangosir yn y set ddata hon yn erbyn 'yr holl gyfleusterau eithriedig arall'. Fodd bynnag, disgwylir y byddai'r awdurdod lleol yn gofyn am gymorth gan NRW i gadarnhau nad yw'r cyfleuster wedi ei restru cyn defnyddio'r cyfleuster 'arall / eithriedig' ar gyfansymiau WasteDataFlow.The y tablau hyn, ni fydd yn cyfateb i gyfanswm y gwastraff (cyfanswm awdurdod lleol trefol gwastraff) o ganlyniad i nifer o ffactorau, megis pentyrru gwastraff, bwlch amser mewn symudiadau gwastraff ac adrodd am ddata, gwahaniaethau mewn calibradau bwyso-bont, anweddiad dwr yn ystod storio a symud, adferiad o wastraff gweddilliol, cyfanswm etc.The o'r ffigurau Hefyd, ni fydd yn y tablau hyn yn cyfateb i ddangosyddion perfformiad a thargedau Llywodraeth Cymru, fel y rhai ar gyfer y Rheoliadau Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio Targedau a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 ac mae'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 o ganlyniad i gofynion penodol eu cyfrifiadau.

Casgliad data a dull cyfrifo

WasteDataFlow yw'r system rheoli data y mae awdurdodau lleol yn adrodd ar eu data gwastraff dinesig. Yna, caiff y llifau unigol yn cael eu hagregu dros y chwarteri, mathau materol a mathau cyfleuster i gael y data a ddangosir yma, sy'n cynnwys is-set o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu o fewn yr holl wastraff trefol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Data yn cael eu diweddaru bob blwyddyn ond ar gael ar gyfer pob chwarter ym mhob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data hyn yn cael eu darparu i gefnogi cynllunio strategol a meincnodi o amgylch ailgylchu a rheoli gwastraff. Y prif ddefnyddwyr yw llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a'r awdurdodau lleol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid oes unrhyw talgrynnu cymhwyso at y data.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ddim ar y cyfan yn amodol ar adolygiad ar ôl ei gyhoeddi.

Ansawdd ystadegol

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru i adrodd gwybodaeth chwarterol ar awdurdodau lleol gwastraff trefol a gesglir gan gynnwys faint o wastraff trefol awdurdodau lleol ac a anfonir i safleoedd tirlenwi a faint o wastraff trefol awdurdodau lleol ac a anfonir at gyfleusterau eraill. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol drwy WasteDataFlow. Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) yw'r awdurdod arolygu dynodedig ar gyfer y Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 a Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004. NRW dilysu data awdurdodau lleol yn chwarterol perfformio cyfres o wiriadau ansawdd data. Mae hyn yn cynnwys dilysu gwiriadau croes yn erbyn WasteDataFlow a data dychwelyd safle ar gyfer tirlenwi, a cheisiadau am dystiolaeth gan awdurdodau lleol ar y dynged olaf eu rheoli waste.Various hadennill yn cael eu gosod ar y system sy'n golygu bod y data yn cael eu hystyried o ansawdd digonol i adrodd agregedig cywir ystadegau erbyn. Er enghraifft, os yw awdurdod lleol yn dymuno cofnodi data yn erbyn gyfleuster nad yw wedi'i restru, disgwylir y byddent yn gofyn am gymorth gan Adnoddau Naturiol Cymru i gadarnhau nad yw'r cyfleuster yn safle a ganiateir cyn defnyddio'r cyfleuster 'arall / eithriedig' ar WasteDataFlow.Question 100 yn WasteDataFlow yn cynnig adroddiadau hyblyg a manwl ar gyfer gwastraff trefol ôl iddo gael ei gasglu gan awdurdodau lleol. Dylai'r cwestiwn hwn gael ei ddefnyddio i gofnodi gwastraff a anfonir i gael triniaeth neu ei waredu. Rhaid ddiwedd pob llwybr yn y fan y gwastraff yn dod yn adnodd, neu pan fydd yn cael ei waredu. Gall y cwestiwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl ffrydiau gwastraff a pob awdurdod yng Nghymru yn cofnodi gwybodaeth am gyrchfannau eu gwastraff trwy Cwestiwn Gofynnir 100. Mae gan awdurdodau lleol, gymaint ag y bo modd, i gadw mathau deunydd cyson wrth adrodd gwastraff yn llifo i gwestiwn 100, hy pe deunydd targed oedd gwydr, yna byddai pob gwrthodedigion yn cael ei ddangos fel gwydr, hyd yn oed pe bai'n, deunydd nad ydynt yn darged gwahanol. Yn gyffredinol, yr awdurdodau yn gallu nodi cyfansoddiad y deunydd a wrthodwyd. Felly, y deunyddiau a ddangosir fel eu hanfon i fath gyfleuster heb ei ailgylchu / ailddefnyddio / compostio, megis llosgi, RDF, CAD ac ati, efallai na mewn gwirionedd fod y math o ddeunydd math o gyfleuster allforiwr listed.The ei ddefnyddio yn bennaf lle na all awdurdod adnabod y cyfleuster adfer defnyddio y tu allan i'r DU, dim ond y wlad gyrchfan. Oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol ar wastraff sy'n gadael y DU ar gyfer gwaredu gwastraff y gall hyn gael ei ystyried fel ei adennill. Canllawiau drafft Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol i nodi y wlad gyntaf i sydd wedi'i fwriadu deunydd ar gyfer recovery.WasteDataFlow nid yw'n cynnwys math o ddeunydd agregau, felly mae'r 'rwbel' math o ddeunydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer deunyddiau math agregau megis tywod, cerrig ac ni fydd graean, a deunyddiau wedi'u hadfer eraill o gyfansymiau wastes.The ffyrdd y tablau hyn yn cyfateb i gyfanswm y gwastraff (cyfanswm gwastraff trefol awdurdod lleol) o ganlyniad i nifer o ffactorau, megis pentyrru gwastraff, oedi mewn symudiadau a data gwastraff adrodd, gwahaniaethau mewn calibradau bwyso-bont, anweddiad dwr yn ystod storio a symud, adferiad o wastraff gweddilliol, ac ati Hefyd, ni fydd y cyfanswm Adroddodd yr ffigurau yn y tablau hyn yn cyfateb i ddangosyddion perfformiad a thargedau Llywodraeth Cymru, megis y rhai ar gyfer y Ailgylchu, Paratoi ar gyfer Targedau Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 a Rheoliadau Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 oherwydd gofynion penodol eu cyfrifiadau.