Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Ailgylchu dunelleddau gan math ac awdurdod lleol
None
[Lleihau]math o gyfleuster[Hidlwyd]
-
math o gyfleuster 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Chwarter[Hidlwyd]
-
Chwarter 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]materol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]materol 1
-
-
materol 2
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewydd
[Lleihau]Pob deunyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob deunydd[Ehangu]GwydrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Papur a cherdynGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]MetelGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]PlastigauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]OrganigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]TecstilauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]PrenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]BatrisGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]TeiarsGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]OlewGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]WEEECyfarpar Trydanol ac ElectronigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]CyfansawddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Deunyddiau wedi'u cymysguGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]CelfiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]RwbelGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]PaentGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]PriddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Bwrdd plastrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Lludw llosgwyrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]ArallPlastigau eraill [7]GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]AnhysbysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Ailgylchu tunelleddau cyrchfan

Diweddariad diwethaf

13 Gorffennaf 2016 13 Gorffennaf 2016

Diweddariad nesaf

Gorffenaf 2017

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

WasteStrategy@wales.gsi.gov.uk

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata yn dangos y llif o fathau mawr ddeunydd ailgylchadwy o bob awdurdod lleol i bob cyfleuster cyrchfan. Dim ond yn llifo o'r deunydd a ddewiswyd mathau yn cael eu cynnwys ac unrhyw lif o lai na 1 dunnell yn cael eu heithrio. Mae ail set ddata sy'n dangos y llif o bob math ddeunydd ailgylchadwy, gan gynnwys y rhai o lai nag 1 dunnell, ond yn ôl y math gyfleuster cyrchfan (yn hytrach na'r cyrchfannau unigol) hefyd yn cael ei ddarparu yn yr un rhan o'r catalog. Fel y cyfryw yr ail set ddata yn cynnwys cyfansymiau dros bob math a chyrchfannau deunyddiau y gellir eu hailgylchu i roi blas ar gyfanswm y gweithgaredd yng Nghymru o ran cyrchfannau gwastraff. Fodd bynnag, os bydd y defnyddiwr yn dymuno i ddadansoddi llif i gyfleusterau unigol, mae'n rhaid iddynt ddefnyddio dataset.Due hon i faint yr set ddata hon, nid yw'n ddoeth i newid y cyfeiriadedd y data a ddangosir yn ddiofyn. Mae dwy farn diofyn gosod fel y gall y defnyddiwr ddewis yr awdurdod lleol a naill ai'r cyfnod amser neu fath ddeunydd o ddiddordeb yn y hidlwyr, ac mae'r defnyddiwr yn cael ei gynghori i gadw un o'r ddau farn diofyn. Os yw'r defnyddiwr 'llusgo' y dimensiynau o gwmpas y sgrîn (ag y bo modd gyda setiau data y rhan fwyaf o StatsCymru), disgwylir y bydd ef neu hi yn profi ymateb araf iawn, ac mae hefyd ystyrir yn anghyfleus ar-sgrîn deunyddiau format.Recyclable yn cael eu fel rhai cyrraedd cyrchfan ben pan fyddant yn cael eu hailgylchu i mewn i gynnyrch, deunydd neu sylweddau. Cyrchfannau End hefyd yn cynnwys safleoedd tirlenwi a chyfleusterau llosgi. Efallai y bydd rhai awdurdodau lleol wedi dewis y cyfeiriad pencadlys y safleoedd gwastraff yn y DU wrth ddewis y gyrchfan, nad ydynt o reidrwydd fod yr union safle pan fo'r gwastraff sent.Regulation 4 y Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau ) (Cymru Rheoliadau) 2011, rhaid i awdurdodau lleol gadw cofnodion sy'n cynnwys gwybodaeth am y cyfanswm o'i gwastraff trefol, cyfanswm y gwastraff a anfonir i bob cyfleuster gwastraff erbyn authority.Regulation lleol 5 (2) (c) o'r Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio Targedau a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 Rhaid gyflwyno ffurflenni sy'n cynnwys yr wybodaeth o dan Reoliad 4 gan ddefnyddio WasteDataFlow system.Question 100 yn WasteDataFlow yn cynnig adroddiadau hyblyg a manwl ar gyfer gwastraff trefol ôl iddo gael ei gasglu gan awdurdodau lleol. Dylai'r cwestiwn hwn gael ei ddefnyddio i gofnodi gwastraff a anfonir i gael triniaeth neu ei waredu. Rhaid ddiwedd pob llwybr yn y fan y gwastraff yn dod yn adnodd, neu pan fydd yn cael ei waredu. Gall y cwestiwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl ffrydiau gwastraff a pob awdurdod yng Nghymru yn cofnodi gwybodaeth am gyrchfannau eu gwastraff trwy restr Cwestiwn 100.The safleoedd a ganiateir yn WasteDataFlow yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd o'r '(NRW) data drwydded Naturiol Adnoddau Cymru sylfaen, a gellir eu diweddaru'n ar sail ad hoc gan NRW ar ôl nodi'r newid sydd newydd ganiateir neu o gyfleuster a ganiateir. Yn y brif data hwn yn berthnasol i drwyddedau llawn parhaol a rhai eithriadau o bwys a ganiateir, er nad yw'n ymdrin â phob eithriadau a ganiateir, efallai oherwydd fod dros dro yn eu gweithrediad. Pan fo awdurdod lleol wedi defnyddio safle wedi'i eithrio a ganiateir, neu gyfleuster na ellir ei nodi yn y rhestrau, tunelledd yn cael ei gofnodi yn erbyn y cyfleuster 'arall / eithriedig', a ddangosir yn y set ddata hon yn erbyn 'yr holl gyfleusterau eithriedig arall'. Fodd bynnag, disgwylir y byddai'r awdurdod lleol yn gofyn am gymorth gan NRW i gadarnhau nad yw'r cyfleuster wedi ei restru cyn defnyddio'r cyfleuster 'arall / eithriedig' ar gyfansymiau WasteDataFlow.The y tablau hyn, ni fydd yn cyfateb i gyfanswm y gwastraff (cyfanswm awdurdod lleol trefol gwastraff) o ganlyniad i nifer o ffactorau, megis pentyrru gwastraff, bwlch amser mewn symudiadau gwastraff ac adrodd am ddata, gwahaniaethau mewn calibradau bwyso-bont, anweddiad dwr yn ystod storio a symud, adferiad o wastraff gweddilliol, cyfanswm etc.The o'r ffigurau Hefyd, ni fydd yn y tablau hyn yn cyfateb i ddangosyddion perfformiad a thargedau Llywodraeth Cymru, fel y rhai ar gyfer y Rheoliadau Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio Targedau a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 ac mae'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 o ganlyniad i gofynion penodol eu cyfrifiadau.

Casgliad data a dull cyfrifo

WasteDataFlow yw'r system rheoli data y mae awdurdodau lleol yn adrodd ar eu data gwastraff dinesig. Yna, caiff y llifau unigol yn cael eu hagregu dros y chwarteri, mathau materol a mathau cyfleuster i gael y data a ddangosir yma, sy'n cynnwys is-set o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu o fewn yr holl wastraff trefol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Data yn cael eu diweddaru bob blwyddyn ond ar gael ar gyfer pob chwarter ym mhob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data hyn yn cael eu darparu i gefnogi cynllunio strategol a meincnodi o amgylch ailgylchu a rheoli gwastraff. Y prif ddefnyddwyr yw llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a'r awdurdodau lleol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid oes unrhyw talgrynnu cymhwyso at y data.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ddim ar y cyfan yn amodol ar adolygiad ar ôl ei gyhoeddi.

Ansawdd ystadegol

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru i adrodd gwybodaeth chwarterol ar awdurdodau lleol gwastraff trefol a gesglir gan gynnwys faint o wastraff trefol awdurdodau lleol ac a anfonir i safleoedd tirlenwi a faint o wastraff trefol awdurdodau lleol ac a anfonir at gyfleusterau eraill. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol drwy WasteDataFlow. Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) yw'r awdurdod arolygu dynodedig ar gyfer y Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 a Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004. NRW dilysu data awdurdodau lleol yn chwarterol perfformio cyfres o wiriadau ansawdd data. Mae hyn yn cynnwys dilysu gwiriadau croes yn erbyn WasteDataFlow a data dychwelyd safle ar gyfer tirlenwi, a cheisiadau am dystiolaeth gan awdurdodau lleol ar y dynged olaf eu rheoli waste.Various hadennill yn cael eu gosod ar y system sy'n golygu bod y data yn cael eu hystyried o ansawdd digonol i adrodd agregedig cywir ystadegau erbyn. Er enghraifft, os yw awdurdod lleol yn dymuno cofnodi data yn erbyn gyfleuster nad yw wedi'i restru, disgwylir y byddent yn gofyn am gymorth gan Adnoddau Naturiol Cymru i gadarnhau nad yw'r cyfleuster yn safle a ganiateir cyn defnyddio'r cyfleuster 'arall / eithriedig' ar WasteDataFlow.Question 100 yn WasteDataFlow yn cynnig adroddiadau hyblyg a manwl ar gyfer gwastraff trefol ôl iddo gael ei gasglu gan awdurdodau lleol. Dylai'r cwestiwn hwn gael ei ddefnyddio i gofnodi gwastraff a anfonir i gael triniaeth neu ei waredu. Rhaid ddiwedd pob llwybr yn y fan y gwastraff yn dod yn adnodd, neu pan fydd yn cael ei waredu. Gall y cwestiwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl ffrydiau gwastraff a pob awdurdod yng Nghymru yn cofnodi gwybodaeth am gyrchfannau eu gwastraff trwy Cwestiwn Gofynnir 100. Mae gan awdurdodau lleol, gymaint ag y bo modd, i gadw mathau deunydd cyson wrth adrodd gwastraff yn llifo i gwestiwn 100, hy pe deunydd targed oedd gwydr, yna byddai pob gwrthodedigion yn cael ei ddangos fel gwydr, hyd yn oed pe bai'n, deunydd nad ydynt yn darged gwahanol. Yn gyffredinol, yr awdurdodau yn gallu nodi cyfansoddiad y deunydd a wrthodwyd. Felly, y deunyddiau a ddangosir fel eu hanfon i fath gyfleuster heb ei ailgylchu / ailddefnyddio / compostio, megis llosgi, RDF, CAD ac ati, efallai na mewn gwirionedd fod y math o ddeunydd math o gyfleuster allforiwr listed.The ei ddefnyddio yn bennaf lle na all awdurdod adnabod y cyfleuster adfer defnyddio y tu allan i'r DU, dim ond y wlad gyrchfan. Oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol ar wastraff sy'n gadael y DU ar gyfer gwaredu gwastraff y gall hyn gael ei ystyried fel ei adennill. Canllawiau drafft Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol i nodi y wlad gyntaf i sydd wedi'i fwriadu deunydd ar gyfer recovery.WasteDataFlow nid yw'n cynnwys math o ddeunydd agregau, felly mae'r 'rwbel' math o ddeunydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer deunyddiau math agregau megis tywod, cerrig ac ni fydd graean, a deunyddiau wedi'u hadfer eraill o gyfansymiau wastes.The ffyrdd y tablau hyn yn cyfateb i gyfanswm y gwastraff (cyfanswm gwastraff trefol awdurdod lleol) o ganlyniad i nifer o ffactorau, megis pentyrru gwastraff, oedi mewn symudiadau a data gwastraff adrodd, gwahaniaethau mewn calibradau bwyso-bont, anweddiad dwr yn ystod storio a symud, adferiad o wastraff gweddilliol, ac ati Hefyd, ni fydd y cyfanswm Adroddodd yr ffigurau yn y tablau hyn yn cyfateb i ddangosyddion perfformiad a thargedau Llywodraeth Cymru, megis y rhai ar gyfer y Ailgylchu, Paratoi ar gyfer Targedau Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011 a Rheoliadau Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 oherwydd gofynion penodol eu cyfrifiadau.

Allweddeiriau

Gwastraff; ailgylchu; ailgylchadwy; cyrchfannau ailgylchu