Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Siart o’r nifer o safleoedd yn ôl awdurdodiad yng Nghymru
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Ardal[Hidlwyd]
Measur(Esgynnol)[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru
Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Awdurdodedig
Gorffennaf 20073431
Ionawr 20082730
Gorffennaf 20072630
Ionawr 20093737
Gorffennaf 20093736
Iownawr 20102030
Gorffennaf 20102740
Iownawr 20112242
Gorffennaf 20112850
Iownawr 20122650
Gorffennaf 20123754
Iownawr 20132757
Gorffennaf 20133555
Iownawr 20143053
Gorffennaf 20143465
Iownawr 20153466
Gorffennaf 20153765
Ionawr 20163474
Gorffennaf 20163980
Ionawr 20173184
Gorffennaf 20173287
Ionawr 20183488
Gorffennaf 20183595
Ionawr 20193292
Gorffennaf 20193394
Ionawr 202034102

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Figures for January 2016 were revised on 22 April 2020 following the identification of a data-error.

Teitl

Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf

22 Ebrill 2020 22 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ansawdd ystadegol

Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
- Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
- arferion cyfrif annigonol;
- daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
- diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
- mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.