Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Gorffenaf 2017[Lleihau]Ionawr 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019
[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru8471299768801231,0031,0641,050
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn01111088281
Gwynedd15318162182222
Conwy40440444
Sir Ddinbych00000000
Sir y Fflint106611212615141130139
Wrecsam40040360363746
Powys327393711484547
Ceredigion01313044182
Sir Benfro13671431345139140142
Sir Gaerfyrddin366425210625753
Abertawe12315138212922
Castell-nedd Port Talbot950959709799108
Penybont41540476
Bro Morgannwg22931123242831
Caerdydd18401841600160195185
Rhondda Cynon Taf25025240242525
Merthyr Tydfil27633346403434
Caerphili00000000
Blaenau Gwent24024230232423
Torfaen71071800807480
Sir Fynwy347549911
Casnewydd3133643427615969

Metadata

Teitl
Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr

Diweddariad diwethaf
2 Ebrill 2019 2 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan awdurdodau lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac amrywiaeth