Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Gorffenaf 2017[Lleihau]Ionawr 2018[Lleihau]Gorffenaf 2018
[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru8471299768801231,0038941701,064
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn0111108802828
Gwynedd153181621816622
Conwy404404404
Sir Ddinbych000000000
Sir y Fflint10661121261514111317130
Wrecsam400403603637037
Powys32739371148321345
Ceredigion0131304451318
Sir Benfro136714313451391373140
Sir Gaerfyrddin3664252106251657
Abertawe1231513821151429
Castell-nedd Port Talbot950959709799099
Penybont415404437
Bro Morgannwg229311232402828
Caerdydd184018416001601941195
Rhondda Cynon Taf250252402425025
Merthyr Tydfil276333464028634
Caerphili000000000
Blaenau Gwent240242302324024
Torfaen710718008074074
Sir Fynwy347549549
Casnewydd313364342761312859

Metadata

Teitl
Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr

Diweddariad diwethaf
24 Ebrill 2018 24 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan awdurdodau lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Enw
SIEQ0040