Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019[Lleihau]Ionawr 2020
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob carafán[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru1,0641,0509361151,0519721201,092
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru[Ehangu]Ynys Môn281011011
[Ehangu]Gwynedd22221541915419
[Ehangu]Conwy44426404
[Ehangu]Sir Ddinbych00011044
[Ehangu]Sir y Fflint130139140914913310143
[Ehangu]Wrecsam37463914041243
[Ehangu]Powys45473874532638
[Ehangu]Ceredigion18201313527
[Ehangu]Sir Benfro14014215331561713174
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin57534875561768
[Ehangu]Abertawe29221772410313
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot9910810001001010101
[Ehangu]Penybont7660622224
[Ehangu]Bro Morgannwg28311192012425
[Ehangu]Caerdydd19518518501852020202
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf25252512623427
[Ehangu]Merthyr Tydfil34342463033639
[Ehangu]Caerphili00000066
[Ehangu]Blaenau Gwent24232302325025
[Ehangu]Torfaen74808008065065
[Ehangu]Sir Fynwy91174116410
[Ehangu]Casnewydd5969313061223254

Metadata

Teitl

Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr

Diweddariad diwethaf

22 Ebrill 2020 22 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Allweddeiriau

Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ansawdd ystadegol

Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
- Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
- arferion cyfrif annigonol;
- daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
- diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
- mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.