Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2018[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018[Lleihau]Ionawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob carafán[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán[Lleihau]Pob carafánCliciwch yma i ddidoliPob carafán
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd awdurdodedig (gyda chaniatâd cynllunio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd anawdurdodedig (heb ganiatâd cynllunio)
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru1,0031,0649131371,0509361151,051
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn828011011
Gwynedd18221662215419
Conwy44404426
Sir Ddinbych00000011
Sir y Fflint141130110291391409149
Wrecsam36374604639140
Powys48454074738745
Ceredigion41802201313
Sir Benfro13914014021421533156
Sir Gaerfyrddin62574675348755
Abertawe21291572217724
Castell-nedd Port Talbot979910801081000100
Penybont47606606
Bro Morgannwg24280313111920
Caerdydd16019518501851850185
Rhondda Cynon Taf24252502525126
Merthyr Tydfil40342773424630
Caerphili00000000
Blaenau Gwent23242302323023
Torfaen80748008080080
Sir Fynwy9974117411
Casnewydd6159353469313061

Metadata

Teitl
Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr

Diweddariad diwethaf
10 Hydref 2019 10 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Enw
SIEQ0040