Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Gorffennaf 2017[Lleihau]Ionawr 2018[Lleihau]Gorffennaf 2018
Cliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniau
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru387180240739113024063841320399
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn000000000000000
Gwynedd800088000880008
Conwy400044000440004
Sir Ddinbych000000000000000
Sir y Fflint222002424000242000020
Wrecsam132001514100151500015
Powys231002421300242400024
Ceredigion000000000000000
Sir Benfro742007673300767320075
Sir Gaerfyrddin150001515000151500015
Abertawe610077000770007
Castell-nedd Port Talbot625006762500676250067
Penybont000000000000000
Bro Morgannwg000000000000000
Caerdydd800008080000808000080
Rhondda Cynon Taf600066000660006
Merthyr Tydfil213002423100241950024
Caerphili000000000000000
Blaenau Gwent191002019000191900019
Torfaen341023735002373212035
Sir Fynwy000000000000000
Casnewydd000000000000000

Metadata

Teitl
Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
24 Ebrill 2018 24 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan awdurdodau lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
.

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Enw
SIEQ0057