Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol
None
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018[Lleihau]Ionawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019
Cliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniau
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru 3919024023851720404
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn 0000000000
Gwynedd 70007750012
Conwy 4000440004
Sir Ddinbych 0000000000
Sir y Fflint 20000202000020
Wrecsam 14100151500015
Powys 26000262600026
Ceredigion 0000000000
Sir Benfro 74100757320075
Sir Gaerfyrddin 15000151500015
Abertawe 7000770007
Castell-nedd Port Talbot 62300656230065
Penybont 0000000000
Bro Morgannwg 0000000000
Caerdydd 80000808000080
Rhondda Cynon Taf 6000660006
Merthyr Tydfil 25200272040024
Caerphili 0000000000
Blaenau Gwent 17200191630019
Torfaen 34002363402036
Sir Fynwy 0000000000
Casnewydd 0000000000

Metadata

Teitl
Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
10 Hydref 2019 10 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac Awdurdod Lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
.

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac amrywiaeth