Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cod ardal[Hidlwyd]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019[Lleihau]Ionawr 2020
Cliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuNifer y lleiniau preswyl sydd yn cael eu meddiannu ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagNifer y lleiniau preswyl sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuNifer y lleiniau tramwy sydd yn cael eu meddiannu ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagNifer y lleiniau tramwy sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCyfanswm nifer y lleiniau sydd yn cael eu meddiannu neu sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuNifer y lleiniau preswyl sydd yn cael eu meddiannu ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagNifer y lleiniau preswyl sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuNifer y lleiniau tramwy sydd yn cael eu meddiannu ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagNifer y lleiniau tramwy sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCyfanswm nifer y lleiniau sydd yn cael eu meddiannu neu sydd yn wag ymhob awdurdod lleol. Noder y gall hyd at 4 carafán feddiannu llain unigol.
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru 38517204043891402405
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru[Ehangu]Ynys Môn 0000000000
[Ehangu]Gwynedd 750012750012
[Ehangu]Conwy 4000440004
[Ehangu]Sir Ddinbych 0000000000
[Ehangu]Sir y Fflint 20000202000020
[Ehangu]Wrecsam 15000151500015
[Ehangu]Powys 26000262510026
[Ehangu]Ceredigion 0000000000
[Ehangu]Sir Benfro 73200757500075
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin 15000151500015
[Ehangu]Abertawe 7000770007
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot 62300656230065
[Ehangu]Penybont 0000000000
[Ehangu]Bro Morgannwg 0000000000
[Ehangu]Caerdydd 80000807820080
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf 6000660006
[Ehangu]Merthyr Tydfil 20400242220024
[Ehangu]Caerphili 0000000000
[Ehangu]Blaenau Gwent 16300191810019
[Ehangu]Torfaen 34020363500237
[Ehangu]Sir Fynwy 0000000000
[Ehangu]Casnewydd 0000000000

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac Awdurdod Lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Teitl

Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf

22 Ebrill 2020 22 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
- Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
- arferion cyfrif annigonol;
- daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
- diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
- mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau

Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac amrywiaeth