Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Gorffennaf 2017[Lleihau]Ionawr 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019
Cliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniauCliciwch yma i ddidoliPreswyl wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliPreswyl yn wagCliciwch yma i ddidoliDros dro wedi meddianuCliciwch yma i ddidoliDros dro yn wagCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr holl lleiniau
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru38718024073911302406
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn0000000000
Gwynedd8000880008
Conwy4000440004
Sir Ddinbych0000000000
Sir y Fflint22200242400024
Wrecsam13200151410015
Powys23100242130024
Ceredigion0000000000
Sir Benfro74200767330076
Sir Gaerfyrddin15000151500015
Abertawe6100770007
Castell-nedd Port Talbot62500676250067
Penybont0000000000
Bro Morgannwg0000000000
Caerdydd80000808000080
Rhondda Cynon Taf6000660006
Merthyr Tydfil21300242310024
Caerphili0000000000
Blaenau Gwent19100201900019
Torfaen34102373500237
Sir Fynwy0000000000
Casnewydd0000000000

Metadata

Teitl
Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
2 Ebrill 2019 2 Ebrill 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan awdurdodau lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
.

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif carafannau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac amrywiaeth