Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ionawr 2016[Lleihau]Gorffennaf 2016[Lleihau]Ionawr 2017[Lleihau]Gorffenaf 2017
Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Anawdurdodedig
Ynys Môn02020101
Gwynedd26212122
Conwy00011010
Sir Ddinbych00000000
Sir y Fflint617484103
Wrecsam41415050
Powys42524342
Ceredigion02030202
Sir Benfro185204204204
Sir Gaerfyrddin102102102102
Abertawe11111112
Castell-nedd Port Talbot30303030
Penybont30303031
Bro Morgannwg22222222
Caerdydd51616060
Rhondda Cynon Taf41505050
Merthyr Tydfil11111111
Caerphili00000000
Blaenau Gwent11111120
Torfaen31314040
Sir Fynwy20222121
Casnewydd555106869
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru7434803984318732

Metadata

Teitl
Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2017 26 Medi 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
The data presented here forms part of the evidence base when assessing bids from local authorities for the Gypsy and Traveller New Sites Grant and Gypsy and Traveller Refurbishment Grant.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth