Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Gorffennaf 2016[Lleihau]Ionawr 2017[Lleihau]Gorffenaf 2017[Lleihau]Ionawr 2018
Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Anawdurdodedig
Ynys Môn02010101
Gwynedd21212221
Conwy01101010
Sir Ddinbych00000000
Sir y Fflint7484103114
Wrecsam41505070
Powys52434244
Ceredigion03020202
Sir Benfro204204204204
Sir Gaerfyrddin102102102103
Abertawe11111211
Castell-nedd Port Talbot30303030
Penybont30303130
Bro Morgannwg22222222
Caerdydd61606030
Rhondda Cynon Taf50505050
Merthyr Tydfil11111111
Caerphili00000000
Blaenau Gwent11112020
Torfaen31404040
Sir Fynwy22212131
Casnewydd5106869610
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru8039843187328834

Metadata

Teitl
Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
24 Ebrill 2017 24 Ebrill 2017

Diweddariad nesaf
Medi 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
The data presented here forms part of the evidence base when assessing bids from local authorities for the Gypsy and Traveller New Sites Grant and Gypsy and Traveller Refurbishment Grant.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
awdurdodau lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i awdurdodau lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth