Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Gorffennaf 2018[Lleihau]Ionawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019[Lleihau]Ionawr 2020
Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Anawdurdodedig
[Ehangu]Ynys Môn03010101
[Ehangu]Gwynedd22222122
[Ehangu]Conwy10101210
[Ehangu]Sir Ddinbych00000101
[Ehangu]Sir y Fflint12495112113
[Ehangu]Wrecsam70708282
[Ehangu]Powys44434332
[Ehangu]Ceredigion11010111
[Ehangu]Sir Benfro213222222242
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin102102102142
[Ehangu]Abertawe11111111
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot30303030
[Ehangu]Penybont31404061
[Ehangu]Bro Morgannwg23232334
[Ehangu]Caerdydd61606060
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf50504142
[Ehangu]Merthyr Tydfil11111111
[Ehangu]Caerphili00000001
[Ehangu]Blaenau Gwent30203030
[Ehangu]Torfaen40404040
[Ehangu]Sir Fynwy31212121
[Ehangu]Casnewydd687106957
[Ehangu]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru95359232943310234

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Figures for January 2016 were revised on 22 April 2020 following the identification of a data-error.

Teitl

Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf

22 Ebrill 2020 22 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
- Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
- arferion cyfrif annigonol;
- daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
- diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
- mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau

Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr; Tai; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth