Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ionawr 2018[Lleihau]Gorffennaf 2018[Lleihau]Ionawr 2019[Lleihau]Gorffennaf 2019
Cliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AnawdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd AwdurdodedigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Anawdurdodedig
Ynys Môn01030101
Gwynedd21222221
Conwy10101012
Sir Ddinbych00000001
Sir y Fflint11412495112
Wrecsam70707082
Powys44444343
Ceredigion02110101
Sir Benfro204213222222
Sir Gaerfyrddin103102102102
Abertawe11111111
Castell-nedd Port Talbot30303030
Penybont30314040
Bro Morgannwg22232323
Caerdydd30616060
Rhondda Cynon Taf50505041
Merthyr Tydfil11111111
Caerphili00000000
Blaenau Gwent20302030
Torfaen40404040
Sir Fynwy31312121
Casnewydd6106871069
Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru8834953592329433

Metadata

Teitl
Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
10 Hydref 2019 10 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ebrill 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad carafannau sipsiwn a theithwyr, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma wedi'i chymryd o'r Cyfrifiad chwe-misol o Garafannau Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddiannaeth ac awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers mis Ionawr 2011, mae'r cyfrifiadau wedi'u cynnal gan y tîm casglu data yng Nghyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru. Roedd casgliadau data blaenorol wedi'u cynnal gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Cynhelir y cyfrifiad ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data a gyflwynir yma yn rhan o'r sail dystiolaeth wrth asesu cynigion gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y Grant Safleoedd Newydd i Sipsiwn a Theithwyr a'r Grant Adnewyddu i Sipsiwn a Theithwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Ansawdd ystadegol
Gall yr ymateb ac ansawdd y cyfrifiad gael eu heffeithio gan y ffactorau canlynol:
Awdurdodau Lleol heb lenwi eu ffurflenni;
arferion cyfrif annigonol;
daearyddiaeth – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig mawr lle mae angen adnoddau mawr i fapio pob safle;
diffyg ymddiriedaeth Sipsiwn a Theithwyr;
mae'r cyfrifiadau'n wirfoddol, heb unrhyw wobrwyon i Awdurdodau Lleol sy'n llenwi eu ffurflenni na chosbau i'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny.

Allweddeiriau
Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr ; Tai ; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Enw
SIEQ0043