Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Gallu meddygon teulu ar yr Iaith Gymraeg fesul bwrdd iechyd lleol a blwyddyn
None
BlwyddynDechreuodd y 7 Bwrdd Iechyd Lleol newydd weithredu yn lle\'r 22 BILl blaenorol ar 1 Hydref 2009.<br /><br /> Mae Aneurin Bevan, Cwm Taf, a Hywel Dda bellach yn Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol. Daeth y newid enw i rym ar 12 Rhagfyr 2013.[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol sy'n gallu siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol Cymraeg fesul 10,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol Cymraeg fesul 10,000 o'r boblogaeth sy'n siarad Cymraeg
[Lleihau]W92000004Cymru7062.312.6
[Lleihau]W11000023Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr2423.511.8
[Lleihau]W11000024Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys262.010.8
[Lleihau]W11000025Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda1463.810.8
[Lleihau]W11000026Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Morgannwg1062.017.6
[Lleihau]W11000027Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf451.513.7
[Lleihau]W11000028Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan601.010.9
[Lleihau]W11000029Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro811.616.2

Metadata

Teitl

Gallu yn yr iaith Gymraeg ymhlith Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

26 Mawrth 2019 26 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf

Mis Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Contractwyr, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y meddygon teulu sy'n siarad Cymraeg ar Restr Perfformwyr Meddygol Cymru Gyfan. Dyma restr o'r holl ymarferwyr sy'n gallu ymarfer yng Nghymru, ac mae'n cynnwys Ymarferwyr Anghyfyngedig, locymau, meddygon cyflogedig, cofrestryddion ac ymarferwyr wrth gefn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei darparu i Lywodraeth Cymru gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r holl ddata'n ymwneud รข niferoedd ar 30 Medi, ac eithrio ar gyfer 2009 sydd ar 1 Hydref.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients; Welsh speaking GPs; Welsh Speaking General Practitioners.