Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer y meddygon teulu yn y gweithlu yn ôl bwrdd iechyd lleol, rhyw a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
BlwyddynHoll ddata ar 30 Medi ac eithrio 2009  sydd ar 1 Hydref.<br /><br />Canfuwyd mân wallau gweinyddol yn ymwneud â ffigyrau Cyfrif Pennau (Ymarferwyr Cyffredinol) Cymru 2011 a 2012. Mae\'r ffigyrau wedi eu hadolygu.[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalDechreuodd y 7 Bwrdd Iechyd Lleol weithredu yn lle\'r 22 Bwrdd Iechyd Lleol blaenorol ar 1 Hydref 2009. Er ei bod wedi bod yn bosibl dangos rhywfaint o ddata am y blynyddoedd cyn hynny fesul Bwrdd Iechyd Lleol nid yw wedi bod yn bosibl dangos data ar gyfer pob blwyddyn.<br />Mae Aneurin Bevan, Cwm Taf, a Hywel Dda bellach yn Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol. Daeth y newid enw i rym ar 12 Rhagfyr 2013.[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]30 Medi 2013[Lleihau]30 Medi 2014[Lleihau]30 Medi 2015[Lleihau]30 Medi 2016[Lleihau]30 Medi 2017Mae nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data wedi eu hadnabod yn nata ffynhonnell y datganiad hwn. Ceir manylion llawn yn y datganiad ystadegol.  Cynghorir trin y niferoedd a gyflwynir yn y datganiad hwn â gofal.[Lleihau]30 Medi 2018Mae nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data wedi eu hadnabod yn nata ffynhonnell y datganiad hwn. Ceir manylion llawn yn y datganiad ystadegol.  Cynghorir trin y niferoedd a gyflwynir yn y datganiad hwn â gofal.
[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau
Cliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynion
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru9441,0822,0269751,0312,0061,0069911,9971,0539562,0091,0428841,9261,0918731,964
[Lleihau]W11000023[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr183261444197249446206231437219221440212195407226199425
[Lleihau]W11000024[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys4260102465298485098574710454481025646102
[Lleihau]W11000025[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda112143255116137253115128243119124243108116224112109221
[Lleihau]W11000026[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg161181342170176346173173346177167344180155335193154347
[Lleihau]W11000027[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf789917777931708890178948117592801729782179
[Lleihau]W11000028[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan206180386207175382210172382222171393218158376217155372
[Lleihau]W11000029[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro162158320162149311166147313165145310178132310190128318

Metadata

Teitl

Gweithlu Meddygon Teulu

Diweddariad diwethaf

26 Mawrth 2019 26 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cafodd y data ar gyfer cyfwerth ag amser llawn rhwng 2006 a 2013 a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y tabl hwn eu dileu oherwydd pryderon ynghylch cywirdeb y dull casglu data.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y meddygon teulu yng Nghymru a'r nifer cyfwerth ag amser cyflawn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Darperir y data gan y Digidol GIG, sy'n casglu data ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddefnyddio cronfa ddata Exeter. Y gronfa ddata hon yw system dalu gyfrifiadurol Meddygon Teulu sydd mewn contract gyda Byrddau Iechyd Lleol.

Mae cyfrifiadau WTE yn seiliedig ar nifer y sesiynau mae meddyg teulu'n gweithio yn ystod yr wythnos, hyd at uchafswm o naw sesiwn.

Mae ffigyrau cyfwerth ag amser llawn wedi’u hepgor ers 2015 yn dilyn pryderon a fynegwyd gan ddefnyddwyr am ansawdd y data. Cyhoeddir ffigyrau cyfwerth ag amser llawn unwaith y bydd y mater wedi cael ei ymchwilio’n llawn a’i datrys. Nid yw ffigyrau cyfrif pennau wedi’u heffeithio.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r holl ddata'n ymwneud â niferoedd ar 30 Medi, ac eithrio ar gyfer 2009 sydd ar 1 Hydref.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data o cyn y cyfnod diwethaf wedi'i ddiwygio.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients