Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cymariaethau o weithlu ymarferwyr cyffredinol byrddau iechyd lleol yn ôl blwyddyn
None
BlwyddynAr 1 Hydref ar gyfer 2009 a chyn 2000, fel arall 30 Medi.[Hidlwyd]
Area Code[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]ArdalDechreuodd y 7 Bwrdd Iechyd Lleol weithredu yn lle\'r 22 Bwrdd Iechyd Lleol blaenorol ar 1 Hydref 2009. Er ei bod wedi bod yn bosibl dangos rhywfaint o ddata am y blynyddoedd cyn hynny fesul Bwrdd Iechyd Lleol nid yw wedi bod yn bosibl dangos data ar gyfer pob blwyddyn. Mae Aneurin Bevan, Cwm Taf, a Hywel Dda bellach yn Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol. Daeth y newid enw i rym ar 12 Rhagfyr 2013.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol fesul 10,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliYmarferwyr benywaidd fel canran o weithlu'r Ymarferwyr CyffredinolCliciwch yma i ddidoliCanran y gweithlu Ymarferwyr Cyffredinol sy'n 55 oed neu'n hynCliciwch yma i ddidoliCanran o bartneriaethau sydd ag un partner
[Lleihau]Cymru12.5109.744.923.5
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr12.0105.347.437.8
[Ehangu]Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys15.4107.852.011.8
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda11.698.956.217.8
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg12.9109.435.214.5
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf11.9107.742.741.9
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan12.8116.343.028.0
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro12.7117.245.20.0

Metadata

Teitl

Cymariaethau o weithlu ymarferwyr cyffredinol byrddau iechyd lleol yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf

26 Mawrth 2019 26 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cafodd y data ar gyfer cyfwerth ag amser llawn rhwng 2004 a 2013 a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y tabl hwn eu dileu oherwydd pryderon ynghylch cywirdeb y dull casglu data.

Mae'r wybodaeth yma yn dangos data ar nifer/cyfran y meddygon teulu yng Nghymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Darperir y data gan Digidol GIG, sy'n casglu data ar gyfer Cymru gan ddefnyddio cronfa ddata Exeter. Y gronfa ddata hon yw system dalu gyfrifiadurol Meddygon Teulu sydd mewn contract gyda Byrddau Iechyd Lleol.

Mae ffigyrau cyfwerth ag amser llawn wedi’u hepgor ers 2015 yn dilyn pryderon a fynegwyd gan ddefnyddwyr am ansawdd y data. Cyhoeddir ffigyrau cyfwerth ag amser llawn unwaith y bydd y mater wedi cael ei ymchwilio’n llawn a’i datrys. Nid yw ffigyrau cyfrif pennau wedi’u heffeithio.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar 1 Hydref cyn 2000 ac ar gyfer 2009, fel arall 30 Medi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data o cyn y cyfnod diwethaf wedi'i ddiwygio.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients