Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llwybr amheuaeth o ganser: Nifer y cleifion a israddiwyd, a ddechreuodd eu triniaeth, a gafodd eu trin, a gafodd eu trin o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser, yn ôl bwrdd iechyd lleol, safle’r canser, grŵp oedran, rhyw, mesur a mis.

O dan yr un llwybr canser, mae llwybr yn dechrau pan fydd amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu’n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae’r amser aros a gofnodir yn dechrau. Bydd y llwybr yn cael ei gau, a bydd yr amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (yn cael gwybod nas oes canser arno), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Bydd y casglu data newydd yn seiliedig ar ddata am y llwybrau sy’n cael eu cau (llwybrau sydd wedi dechrau eu triniaeth ddiffiniol gyntaf) a byddant yn mesur gweithgarwch drwy nifer y cleifion sy’n cael eu trin neu sy’n cael gwybod gan arbenigwr nad oes canser arnynt, yn hytrach na nifer y cleifion sy’n ymuno â’r llwybr.

None
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Mis[Hidlwyd]
[Lleihau]Lleoliad tiwmor[Hidlwyd]
-
Lleoliad tiwmor 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1
Geography code[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth ddiffiniol gyntaf yn ystod y misCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a cael gwybod nad oes canser arnyntCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser (dim ataliadau)Cliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion a ddechreuodd eu triniaeth yn ystod y mis o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth cyntaf o ganser (dim ataliadau)
[Lleihau]Cymru1,60312,18093058.0
Cymru[Lleihau]Betsi CadwaladrW110000233353,11119257.3
[Lleihau]PowysW11000024.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Hywel DdaW110000252841,43016056.3
[Lleihau]Aneurin BevanW110000283022,64119062.9
[Lleihau]Caerdydd a'r FroW110000291981,37013970.2
[Lleihau]Cwm Taf MorgannwgW110000272382,00712452.1
[Lleihau]Bae AbertaweW110000262461,59212550.8

Metadata

Teitl

Llwybr amheuaeth o ganser (llwybrau caeedig): Nifer y cleifion a israddiwyd, a ddechreuodd eu triniaeth, a gafodd eu trin, a gafodd eu trin o fewn 62 diwrnod i’r amheuaeth gyntaf o ganser, yn ôl bwrdd iechyd lleol, safle’r canser, grwp oedran, rhyw, mesur a mis.

Diweddariad diwethaf

22/02/2024 22/02/2024

Diweddariad nesaf

21/03/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Lwybr Canser a Amheuir, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ac Adnodd Data Cenedlaethol (NDR)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

O dan yr un llwybr canser, mae llwybr yn dechrau pan fydd amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu’n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae’r amser aros a gofnodir yn dechrau. Bydd y llwybr yn cael ei gau, a bydd yr amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (yn cael gwybod nas oes canser arno), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Bydd y casglu data newydd yn seiliedig ar ddata am y llwybrau sy’n cael eu cau (llwybrau sydd wedi dechrau eu triniaeth ddiffiniol gyntaf) a byddant yn mesur gweithgarwch drwy nifer y cleifion sy’n cael eu trin neu sy’n cael gwybod gan arbenigwr nad oes canser arnynt, yn hytrach na nifer y cleifion sy’n ymuno â’r llwybr.

Bwriedir cyhoeddi nifer o fesurau ehangach o’r un llwybr canser ym mis Mawrth, er mwyn rhoi mwy o gyd-destun i weithgarwch a pherfformiad gwasanaethau canser yng Nghymru. Y bwriad yw y bydd data mwy cadarn yn cael eu casglu o ddata llwybrau agored yn nes ymlaen yn 2021.


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Rhagfyr 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ar gyfer mis Rhagfyr 2020 wedi'i ddiwygio yn dilyn diwygiad i'r fethodoleg echdynnu data.

Mae data'n destun adolygiad.

Mae diwygiadau pellach wedi’u gwneud i ddata ar gyfer Gorffennaf, Awst a Medi 2021. Mae’r newidiadau hyn yn cael effaith fach ar ffigurau lefel Cymru ond yn effeithio’n benodol ar fyrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a’r Fro. Mae hyn oherwydd bod cod anghywir wedi'i weithredu i echdynnu'r data.

Allweddeiriau

Canser; Llwybr Lle’r Amheuir Canser

Ansawdd ystadegol

Mae data ar oedran a rhyw yn destun llai o wiriadau ansawdd a chynghorir pwyll wrth ei ddehongli

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.