Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llwybr Lle’r Amheuir Canser (llwybrau agored): Nifer y llwybrau cleifion wedi’u hagor ar y llwybr lle’r amheuir canser gan fwrdd iechyd lleol, lleoliad tiwmor, a mis

Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.

None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Lleoliad tiwmor[Hidlwyd]
-
Lleoliad tiwmor 1[Hidlwyd]
Ffynhonnell amheuaeth[Hidlwyd]
Measure2
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2021Mae data wedi\'I ddiwygio (23/06/2022)Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/08/2022)Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/08/2022)Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/08/2022)Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2022Cliciwch yma i ddidoliMai 2022Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2022Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (07/02/2023)Cliciwch yma i ddidoliAwst 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (07/02/2023)Cliciwch yma i ddidoliMedi 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (07/02/2023)Cliciwch yma i ddidoliHydref 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/05/2023)Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/05/2023)Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2022Mae data wedi\'I ddiwygio (18/05/2023)Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (08/08/2023)Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (08/08/2023)Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (08/08/2023)Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (07/11/2023)Cliciwch yma i ddidoliMai 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (07/11/2023)Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (07/11/2023)Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (21/03/2024)Cliciwch yma i ddidoliAwst 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (21/03/2024)Cliciwch yma i ddidoliMedi 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (21/03/2024)Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (23/05/2024)Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (23/05/2024)Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2023Mae data wedi\'l ddiwygio (23/05/2024)Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2024Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2024Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2024
[Lleihau]CymruGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CymruBetsi CadwaladrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
PowysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hywel DdaGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Aneurin BevanGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Caerdydd a'r FroGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cwm Taf MorgannwgGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Bae AbertaweGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Llwybr Lle’r Amheuir Canser (llwybrau agored): Nifer y llwybrau cleifion wedi’u hagor ar y llwybr lle’r amheuir canser gan fwrdd iechyd lleol, lleoliad tiwmor, a mis

Diweddariad diwethaf

23/05/2024 23/05/2024

Diweddariad nesaf

20/06/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Lwybr Canser a Amheuir, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ac Adnodd Data Cenedlaethol (NDR)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ystadegau Arbrofol: O dan y llwybr lle’r amheuir canser, mae llwybr yn dechrau ar y pwynt o amheuaeth (er enghraifft pan fydd meddyg teulu'n gwneud atgyfeiriad) a dyma pryd mae'r amser aros a gofnodwyd yn dechrau. Mae llwybr yn cau, ac mae ei amser aros yn dod i ben, pan fydd y claf yn dechrau ei driniaeth ddiffiniol gyntaf, yn cael ei israddio (dywedir nad oes ganddynt ganser), yn dewis peidio â chael triniaeth neu os bydd y claf yn marw. Mae'r data hwn yn mesur gweithgarwch drwy nifer y llwybrau a agorwyd yn dilyn amheuaeth o ganser. Sylwer y gall claf fod ar fwy nag un llwybr.

Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen we i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi

Misol

Ansawdd ystadegol

Caiff data llwybr lle’r amheuir canser ei fesur gan lwybrau cleifion yn hytrach na chleifion unigryw. Y rheswm am hyn yw y gall un claf agor nifer o lwybrau canser os amheuir bod canser mewn mwy nag un safle tiwmor. Wrth sicrhau ansawdd data llwybrau agored ar gyfer mis Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2021, amcangyfrifwyd bod nifer y llwybrau a agorwyd tua 2-3% yn uwch na nifer y cleifion unigryw yr amheuir bod ganddynt ganser.

Mae data llwybrau agored a gesglir drwy'r dull NDR yn debyg yn fras i'r casgliad data cyfanredol blaenorol, ond ni ddylid gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y ddwy ffynhonnell oherwydd gwyddys bod y dull blaenorol yn cynnwys llawer o lwybrau dyblyg. Mae hyn yn golygu na ddylid cymharu nifer y llwybrau a agorwyd ymhen misoedd cyn Rhagfyr 2021 yn uniongyrchol â data o fis Rhagfyr 2021 ymlaen.

Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y datganiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir.

Noder bod data a gynhwysir yn y datganiad ystadegol hwn yn cwmpasu cyfnod o amser yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar sut y cynigiwyd rhai gwasanaethau'r GIG a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am fwy o wybodaeth.

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

Nid yw'r data hyd at fis Tachwedd 2020 yn cynnwys pob llwybr sy'n effeithio ar blant. Mae'r data o fis Tachwedd 2020 ymlaen yn cynnwys yr holl lwybrau SCP yr adroddwyd amdanynt ar gyfer cleifion o bob oed. Mae effaith y newid hwn yn yr ymdriniaeth yn fach iawn. Mae'r data ychwanegol yn golygu cynnydd o tua 0.2% yng nghyfansymiau Cymru.

Allweddeiriau

Canser Llwybr Lle’r Amheuir Canser