Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amseroedd Aros Gwasanaethau Diagnostig a Therapi yn ôl Wythnos
None
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwasanaeth 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Gwasanaeth 2[Hidlo]
-
Gwasanaeth 3[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Wythnosau disgwylir[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau disgwylir 1
-
Wythnosau disgwylir 2
[Lleihau]Ysbyty[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ysbyty 1
-
-
Ysbyty 2
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros
[Lleihau]I fyny at 26 wythnosCliciwch yma i ddidoliI fyny at 26 wythnos[Lleihau]8 i 14 wythnosCliciwch yma i ddidoli8 i 14 wythnos[Lleihau]Dros 14 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 14 wythnos
Cliciwch yma i ddidoliDros 0 wythnos a hyd at 1 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 1 wythnos a hyd at 2 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 2 wythnos a hyd at 3 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 3 wythnos a hyd at 4 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 4 wythnos a hyd at 5 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 5 wythnos a hyd at 6 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 6 wythnos a hyd at 7 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 7 wythnos a hyd at 8 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 8 wythnos a hyd at 9 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 9 wythnos a hyd at 10 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 10 wythnos a hyd at 11 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 11 wythnos a hyd at 12 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 12 wythnos a hyd at 13 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 13 wythnos a hyd at 14 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 14 wythnos a hyd at 15 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 15 wythnos a hyd at 16 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 16 wythnos a hyd at 17 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 17 wythnos a hyd at 18 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 18 wythnos a hyd at 19 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 19 wythnos a hyd at 20 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 20 wythnos a hyd at 21 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 21 wythnos a hyd at 22 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 22 wythnos a hyd at 23 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 22 wythnos a hyd at 23 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 24 wythnos a hyd at 25 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 25 wythnos a hyd at 26 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos a hyd at 27 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 27 wythnos a hyd at 28 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 28 wythnos a hyd at 29 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 29 wythnos a hyd at 33 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 30 wythnos a hyd at 31 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 31 wythnos a hyd at 32 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 32 wythnos a hyd at 33 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 33 wythnos a hyd at 34 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 34 wythnos a hyd at 35 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 35 wythnos a hyd at 36 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 36 wythnos a hyd at 37 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 37 wythnos a hyd at 38 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 38 wythnos a hyd at 39 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 39 wythnos a hyd at 40 wythnosCliciwch yma i ddidoli40 wythnos a mwy
[Lleihau]Pob ysbyty yng Nghymru24,71618,84216,41112,6138,4168,5667,4425,681102,6872,7622,4431,7911,2108145979,61733127024614914114186120645756585765695957543535273543332064412,755115,059
Pob ysbyty yng Nghymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr5,0623,7713,2172,6261,6771,8041,4111,16020,7288217145693572761732,910138128957389634872323431464141444943432227232535281563161,60725,245
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Addysgu Powys7255374694292482432191713,0411491125949182389..2....1....11....2..1....193,439
[Ehangu]BILl Hywel Dda3,6822,5422,1711,5811,0821,12294172613,8474805363752682181632,0401109895511919161272.2..1............43216,319
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe1,9732,3031,8461,3881,06573476267410,745204202153133766383118101263355511413311464251112211.917511,751
[Ehangu]BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.............................................
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg4,1292,9132,5751,7031,0191,14685662514,96625820215812564418482924341730231729141711714918610610737644.11547116,285
[Ehangu]BILl Cwm Taf.............................................
[Ehangu]BILl Aneurin Bevan4,9673,5853,2762,5721,9062,0841,7371,39021,51738935527417890361,3221672.1.....................1722,856
[Ehangu]BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro4,1783,1912,8572,3141,4191,4331,51693517,843461322203100721191,2773541....1..1.....2..........4419,164

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Gwasanaethau Therapi a Diagnostig yn ôl wythnos

Diweddariad diwethaf
21 Tachwedd 2019 21 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
19 Rhagfyr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gwasanaethau diagnostig a therapi amseroedd aros, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar amseroedd aros Gwasanaethau Therapi a Diagnostig

Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
Oherwydd mater data, nid adroddwyd yn ddigonol ar ffigurau ar gyfer meddygaeth niwclear rhwng Chwefror 2015 a Gorffennaf 2015 yn gynwysedig. Yn ystod y misoedd hyn nid adroddwyd ar ddata ar gyfer Sganiau Darlifiad Myocardaidd o dan feddygaeth niwclear, ond y tu allan i'r misoedd hyn, roedd y prawf hwn yn cael ei gynnwys o dan feddygaeth niwclear. Felly, roedd y gostyngiad yn nifer y cleifion a welwyd yn Chwefror 2015 a'r cynnydd a welwyd yn Awst 2015 i'w briodoli i'r ffordd yr adroddwyd ar y data, yn hytrach na newidiadau yn nifer y cleifion. Mae hyn wedi'i achosi gwahaniaeth o ryw 350-400 o gleifion bod mis a rhyw 150 i 190 o'r rheiny bob mis yn aros 8 wythnos neu'n hwy am eu sgan. Felly mae hepgor y cleifion hyn yn gwella ychydig ar berfformiad Cymru yn erbyn y safon.
Mae Endosgopi Diagnostig, Deieteg, Therapi Galwedigaethol, Mesuriadau Ffisiolegol, Ffisiotherapi a Therapi Iaith a Lleferydd ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg (Bwrdd Iechyd Hywel Dda) wedi eu hamcangyfrif ar gyfer Medi 2010 – Mai 2011 gan ddefnyddio data o fis Awst 2010 gan nad oeddent yn gallu cyflwyno data oherwydd eu bod yn mudo o PAS i Myrddin.
Amcangyfrifir data ffisiotherapi ar gyfer mis Hydref 2012 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gan ddefnyddio ei ddata ar gyfer mis Medi 2012, gan nad oedd y Bwrdd yn gallu darparu data llawn ar ffisiotherapi ar gyfer mis Hydref 2012.
Amcangyfrifir data ffisiotherapi ar gyfer mis Chwefror 2013 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gan ddefnyddio ei ddata ar gyfer mis Ionawr 2013. Mae hyn oherwydd nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gallu darparu data llawn ar ffisiotherapi ar gyfer mis Chwefror 2013, gan fod salwch staff yn golygu nad oedd cleifion yn cael eu cofnodi ar y system mewn pryd cyn i'r wybodaeth gael ei chyflwyno.
Amcangyfrifir data radioleg a delweddu ar gyfer mis Mehefin 2013 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gan ddefnyddio ei ddata ar gyfer mis Mai 2013. Mae hyn oherwydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro brofi anawsterau technegol gyda'r data sylfaenol.
Amcangyfrifir data niwroffisioleg ar gyfer mis Ebrill 2014 i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan ddefnyddio ei ddata ar gyfer mis Mawrth 2014. Mae hyn oherwydd i'r gwasanaeth gael ei roi ar waith mewn ysbyty newydd. O ganlyniad, roedd y data ar gyfer mis Ebrill 2014 yn annibynadwy ac felly, ni chawsant eu cyflwyno gan y Bwrdd Iechyd Lleol.
Amcangyfrifir data ar gyfer mis Ebrill 2017 ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gan ddefnyddio eu data ar gyfer mis Mawrth 2017, gan nad oeddent yn gallu darparu unrhyw ddata ar gyfer mis Ebrill 2017.

Ers Ebrill 2018 (ac o gyhoeddiad Mehefin 2018 ymlaen), cafodd profion diagnostig ychwanegol ar gyfer Cardioleg eu cynnwys yn yr amseroedd aros Diagnostig a Therapi. Mae’r cofnodion newydd hyn wedi'u cynnwys yn y cyfansymiau amseroedd aros ac o ganlyniad gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl sy'n aros am brawf diagnostig.Allweddeiriau
ysbyty; amseroedd aros; diagnostig; therapi