Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Apwyntiadau offthalmoleg cleifion allanol a fynychwyd
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Indicator[Hidlo]
HB[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a oedd wedi eu mynychu gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu yn Ffactor Risg Iechyd R1.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Heb gynnwys y rhai nad oes ganddynt dyddiad targed wedi\'i ddyrannu.Cliciwch yma i ddidoliCanran yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion yr oedd dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a oedd wedi eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1, ac a oedd wedi aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Heb gynnwys y rhai nad oes ganddynt dyddiad targed wedi\'I ddyrannu.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr apwyntiadau cleifion allanol a fynychwyd gan gleifion a oedd wedi cael eu hasesu’n Ffactor Risg Iechyd R1.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Yn cynnwys y rheini y mae dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer, a’r rheini heb ddyddiad targed.
Cymru11,82019,34261.122,960
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr2,7034,96854.45,474
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys17826068.5317
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1,0461,67362.52,212
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe1,7602,71364.93,393
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg1,8002,96860.63,730
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,7412,83261.53,539
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro2,5923,92866.04,295

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Rhyddhau data misol ar gleifion allanol offthalmoleg newydd a dilynol. Mae’n dangos y nifer sy’n aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar ddiwedd pob mis. Pe bai eu dyddiad targed yn cael ei fethu, byddai risg iddynt gael niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol (Ffactor Risg Iechyd R1).

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Teitl

Mesurau Gofal Llygaid ar gyfer Cleifion Allanol y GIG

Diweddariad diwethaf

14 Mawrth 2023 14 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

11 Ebrill 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mesurau Canlyniadau Gofal Llygaid - Profforma Cyflwyno Misol, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyflawniad, Gofal Llygaid, Dangosyddion, GIG, Offthalmoleg, Perfformiad, Amseroedd Aros

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Enw

hlth3021