Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mesurau Gofal Llygaid ar gyfer Cleifion Allanol y GIG
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y llwybrau cleifion, a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, oedd yn aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar gyfer apwyntiad claf allanolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y llwybrau cleifion, yr aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1 , sy’n aros am apwyntiad claf allanolCliciwch yma i ddidoliCanran y llwybrau cleifion, a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, oedd yn aros o fewn yr amser targed neu fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar gyfer apwyntiad claf allanol
Cymru76,935116,42866.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr19,27629,91264.4
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys1,4351,55392.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda8,39613,48762.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe13,39217,65375.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg12,28819,80262.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan12,18818,51465.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro9,96015,50764.2

Metadata

Teitl
Mesurau Gofal Llygaid ar gyfer Cleifion Allanol y GIG

Diweddariad diwethaf
10 Mawrth 2020 10 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
14 Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mesurau Canlyniadau Gofal Llygaid - Profforma Cyflwyno Misol, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Dim

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Rhyddhau data misol ar gleifion allanol offthalmoleg newydd a dilynol. Mae’n dangos y nifer sy’n aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar ddiwedd pob mis. Pe bai eu dyddiad targed yn cael ei fethu, byddai risg iddynt gael niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol (Ffactor Risg Iechyd R1).

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Cyflawniad, Gofal Llygaid, Dangosyddion, GIG, Offthalmoleg, Perfformiad, Amseroedd Aros