Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cleifion sy’n aros am apwyntiadau offthalmoleg cleifion allanol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y llwybrau cleifion, a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, sy’n aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar gyfer apwyntiad claf allanol.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed.Cliciwch yma i ddidoliNifer y llwybrau cleifion, y mae dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, sy’n aros am apwyntiad claf allanol.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Heb gynnwys y rhai nad oes ganddynt dyddiad targed wedi\'I ddyrannu.Cliciwch yma i ddidoliCanran y llwybrau cleifion, y mae dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer ac a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, sy’n aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar gyfer apwyntiad claf allan.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Heb gynnwys y rhai nad oes ganddynt dyddiad targed wedi\'I ddyrannu.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y llwybrau cleifion, a aseswyd yn Ffactor Risg Iechyd R1, sy’n aros am apwyntiad claf allanol.Ffactor Risg Iechyd R1 – risg o niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol i’r claf os methir y dyddiad targed. Yn cynnwys y rheini y mae dyddiad targed wedi ei bennu ar eu cyfer, a’r rheini heb ddyddiad targed.
Cymru74,868154,09948.6154,125
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr18,40342,71343.142,716
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys1,6111,87186.11,872
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda6,85617,14340.017,143
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe13,17120,36264.720,362
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg12,78028,25545.228,256
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan11,82926,04745.426,047
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro10,21817,70857.717,729

Metadata

Teitl

Mesurau Gofal Llygaid ar gyfer Cleifion Allanol y GIG

Diweddariad diwethaf

14 Mai 2024 14 Mai 2024

Diweddariad nesaf

04 Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Mesurau Canlyniadau Gofal Llygaid - Profforma Cyflwyno Misol, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Disgrifiad cyffredinol

Rhyddhau data misol ar gleifion allanol offthalmoleg newydd a dilynol. Mae’n dangos y nifer sy’n aros o fewn eu dyddiad targed neu o fewn 25% y tu hwnt i’r dyddiad targed ar ddiwedd pob mis. Pe bai eu dyddiad targed yn cael ei fethu, byddai risg iddynt gael niwed na ellir ei ddad-wneud neu ganlyniad andwyol sylweddol (Ffactor Risg Iechyd R1).

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau

Cyflawniad, Gofal Llygaid, Dangosyddion, GIG, Offthalmoleg, Perfformiad, Amseroedd Aros