Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y derbyniadau mewn adrannau achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

None
[Lleihau]Ysbyty[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ysbyty 1[Hidlo]
-
Ysbyty 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
AreaCode[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
-
Oed 1
Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2021Cliciwch yma i ddidoliGorffennafCliciwch yma i ddidoliAwst 2021Cliciwch yma i ddidoliMedi 2021Cliciwch yma i ddidoliHydref 2021Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2021Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2021Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2022Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2022Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2022Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2022Cliciwch yma i ddidoliMai 2022
[Lleihau]Pob Oedran91,74991,93587,13186,00483,88979,24572,83373,81972,47187,62382,06789,572
Pob Oedran0-48,0347,5647,3818,3398,7477,3696,7355,7045,5926,8366,5537,136
5-1714,49012,65610,31212,51011,51212,2248,52610,2209,91014,68012,19414,869
18-248,7918,7828,7418,4688,8797,9906,8057,0407,5808,4817,6898,193
25-295,9676,2806,4115,8245,4175,1044,9084,9984,8275,7075,5025,789
30-345,7706,1566,0335,7155,3185,1614,8485,1004,7295,6005,3005,838
35-395,2385,4775,1434,9354,5184,4214,2314,3544,1984,7824,5225,074
40-444,4024,5644,5204,1194,0443,7313,5943,6563,5544,1394,0314,327
45-494,4044,5124,4233,9393,8103,5933,3543,4423,4353,8543,7124,066
50-544,8664,9774,8224,5524,4124,0933,9033,8263,8414,3944,3444,652
55-595,0465,1974,7964,5564,3744,2084,0123,9443,9474,6834,5244,792
60-644,3684,5094,3114,1033,8833,6883,6433,5793,5794,3584,0274,358
65-693,8004,0573,9643,7443,6453,3213,2323,2763,2413,5703,5533,805
70-744,6024,5574,5224,0234,1213,6513,7883,7443,5524,2214,0064,292
75-794,1344,4503,9923,9433,7583,6223,7123,6483,5554,2424,2704,407
80-843,5033,6693,4383,2203,1853,0173,1763,0862,9263,5593,4663,505
85 a throsodd4,3114,5104,3013,9934,2564,0384,3574,1933,9974,5084,3644,461
Anhysbys2318212110149989108

Metadata

Teitl

Nifer y derbyniadau mewn achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Diweddariad diwethaf

23/06/2022 23/06/2022

Diweddariad nesaf

21/07/2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Set ddata adran achosion brys (EDDS), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Adran Damweiniau ac Achosion Brys

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data a gyflwynir yn y tabl hwn at ddibenion cyd-destunol yn unig gan nad yw'n cynnwys cleifion a fynychodd rai unedau mân anafiadau ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, lle na ellir cael data ar lefel cleifion mewn modd mor gyson â phob ysbyty arall. Felly bydd cyfanswm y nifer a fynychodd ysbytai yn is na'r hyn a gyflwynir yn y datganiad ystadegol ar weithgarwch a pherfformiad y GIG a’r tablau cysylltiedig yn StatsCymru, gan fod y niferoedd yn y cyhoeddiadau hyn yn seiliedig ar ddata cyfanredol a gesglir oddi wrth bob ysbyty.
Mae cwmpas ehangach o ystadegau perfformiad adrannau brys bellach yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Uned Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol (NCCU), fel rheolwyr. Mae hyn yn cynnwys mesur yr amser rhwng y claf yn cyrraedd a chael ei frysbennu, yr amser rhwng y claf yn cyrraedd a chael cysylltiad â gwneuthurwr penderfyniadau clinigol, a dadansoddiad o ble fydd y claf yn mynd ar ôl gadael yr adran achosion brys. Caiff y rhain eu diweddaru bob mis ar yr un diwrnod â’r cyhoeddiad Ystadegau Gwladol hwn.
Ni fydd modd cymharu’r data sydd ar gael cyn mis Ionawr 2013 â’r data ar gyfer mis Ionawr 2013 ymlaen oherwydd newid mewn methodoleg. Darllenwch y nodiadau yn natganiad mis Mawrth 2013 am ragor o fanylion (Ionawr 2013).
Er bod rhywfaint o niferoedd bach yn y data sydd wedi'i gasglu a’i gyflwyno, ni chaiff y wybodaeth ei hystyried yn sensitif ac ni chyflwynir unrhyw wybodaeth mae modd adnabod pobl gyda hi.


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Cymerodd ‘Cardigan Integrated Care Centre’ drosto ‘Cardigan and District Memorial Hospital’ o ganol mis Rhagfyr 2019. Ar gyfer Rhagfyr 2019, adroddwyd data yn erbyn y ddau safle am hyd yr amser yr oeddent ar agor yn ystod y mis.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Bob mis, gall Byrddau Iechyd Lleol ailgyflwyno data i DHCW os ydynt wedi cynnal gwaith dilysu pellach yn ystod y mis ac efallai y bydd angen iddynt adolygu eu data.

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ystod y pandemig COVID-19, wnaeth sawl Uned Mân Anafiadau cau dros dro, ond mae rhai wedi ail-agor erbyn rwan. Rhain yw Ysbyty'r Barri (caewyd Mawrth 2020; ail-agorwyd Awst 2020); Bryn Beryl (caewyd Mai 2020; ail-agorwyd Awst 2020); Ysbyty Dolgellau ac Abermo (caewyd Ebrill 2020; dal ar gau); Ysbyty Tywyn (caewyd June 2020; dal ar gau); ac Ysbyty Llanymddyfri (caewyd Ebrill 2020; dal ar gau).

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.