Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymatebion mewn argyfwng: perfformiad fesul munud ar gyfer galwadau coch yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a’r mis

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCoch – Ymateb mewn argyfwng yn y fan a’r lleCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 1 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 2 funudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 3 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 4 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 5 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 6 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 7 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 8 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 9 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 10 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 11 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 12 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 13 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 14 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 15 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 16 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 17 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 18 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 19 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 20 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 21 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 22 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 23 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 24 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 25 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 26 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 27 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 28 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 29 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % o fewn 30 munudCliciwch yma i ddidoliCoch – % dros 30 munud
CYMRU2,1699.114.922.831.642.152.060.467.874.078.783.686.689.591.793.595.196.197.097.598.198.798.999.099.299.399.499.499.599.599.60.4
Betsi Cadwaladr4727.213.620.630.341.151.961.468.672.977.181.484.187.790.591.793.294.396.096.897.097.798.198.198.398.598.598.598.998.999.20.8
Powys6613.621.230.339.451.556.159.168.271.275.880.384.887.987.989.490.993.993.993.993.995.597.097.097.097.097.097.097.097.097.03.0
Hywel Dda25411.018.127.233.143.748.854.360.666.170.976.080.383.586.689.490.291.393.794.595.396.597.297.698.098.499.699.699.699.6100.00.0
Abertawe Bro Morgannwg................................
Bae Abertawe3067.814.119.331.741.550.358.568.676.180.785.689.291.593.194.196.797.197.498.499.399.399.399.399.799.799.799.799.799.799.70.3
Cwm Taf................................
Cwm Taf Morgannwg3178.815.124.332.843.250.559.065.671.976.783.685.889.993.796.296.898.198.198.499.199.499.499.799.799.799.799.799.799.799.70.3
Aneurin Bevan4139.213.320.128.339.050.459.667.875.380.984.787.489.691.393.796.197.198.198.199.399.899.8100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.00.0
Caerdydd a'r Fro34110.615.826.133.444.058.767.473.380.184.889.792.494.795.696.597.798.598.599.199.199.799.799.799.799.7100.0100.0100.0100.0100.00.0

Metadata

Teitl
Ymatebion mewn argyfwng: perfformiad fesul munud ar gyfer galwadau coch yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a’r mis

Diweddariad diwethaf
19 Mawrth 2020 19 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
23 Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ers mis Ebrill 2014, mae Byrddau Iechyd Lleol wedi bod yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ambiwlans mewn argyfwng (galwadau 999) i’w preswylwyr lleol, ac mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi’i chomisiynu i ddarparu gwasanaethau ambiwlans mewn argyfwng ar eu rhan.

Fel y cyhoeddwyd mewn datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd, gweithredwyd model ymateb clinigol newydd yng Nghymru o 1 Hydref 2015.

Mae gan y model newydd dri chategori galwadau – Coch, Melyn a Gwyrdd:
• Coch – achosion brys, lle mae bywyd yn y fantol (mae rhywun mewn perygl o farw, fel trawiad ar y galon). Y targed yw ymateb i 65 y cant o’r galwadau hyn o fewn 8 munud.
• Melyn – Difrifol ond nid yw bywyd yn y fantol (gallai fod angen triniaeth a gofal yn y fan a'r lle ar y cleifion, ac yna gallai fod angen eu cludo i’r ysbyty). Ni fydd targed amser ar gyfer galwadau melyn, ond yn hytrach caiff ystod o ddangosyddion canlyniadau clinigol eu cyflwyno i fesur ansawdd, diogelwch a phrydlondeb wrth ddarparu gofal, ochr yn ochr â gwybodaeth am brofiad cleifion, a chyhoeddir bob chwarter.
• Gwyrdd – Galwadau nad ydynt yn ddifrifol (yn aml gellir eu rheoli drwy wasanaethau iechyd eraill) ac asesiad clinigol dros y ffôn. Nid oes targed amser swyddogol ar gyfer y galwadau hyn.

Ystyrir digwyddiadau y mae criwiau yn dod ar eu traws heb gael galwad mewn argyfwng ymlaen llaw (a elwir yn ‘running calls’ yn Saesneg) fel galwadau coch, yn y un modd â galwadau sy’n cael eu hateb gan un ai weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd â diffibriliwr, neu ddefnyddio ddiffibriliwr cyhoeddus.

Mae Galwadau Brys wedi’u Cynllunio i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol¹ yn rhai gwyrdd. Lle bo bywyd yn y fantol, bydd y galwadau hyn yn cael eu blaenoriaethu’n derfynol trwy’r System Ddosbarthu Feddygol yn ôl Blaenoriaeth.
¹ Meddyg, Ymarferydd Cyffredinol, Ymarferydd Gofal Mewn Argyfwng, Nyrs, Nyrs Ardal, Bydwraig, Parafeddyg, Deintydd, Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy.

O ganlyniad i’r newidiadau hyn, nid oes modd cymharu rhan fwyaf o’r data o’r cyfnod treialu â’r data cyn mis Hydref 2015. Dyma rai o’r gwahaniaethau:
• Mae categorïau galwadau A ac C wedi’u dileu ac mae galwadau yn ôl lliwiau wedi cymryd eu lle.
• Caniateir hyd at ddwy funud ychwanegol i’r gweithwyr sy’n ateb y galwadau er mwyn pennu’n gywir pa mor ddifrifol yw cyflwr y claf, a’i natur (ar gyfer y galwadau hynny lle nad yw bywyd yn y fantol), a’r adnodd clinigol sy’n ofynnol cyn rhyddhau ambiwlans.
• Mae cyfran fach o’r galwadau a ystyrir yn rhai coch 2 wedi’u symud i’r categori coch ac mae cyfran o’r galwadau wedi’u hail-gategoreiddio o goch 1. Mae hyn yn golygu nad oes modd cymharu perfformiad yr hen gategorïau coch 1/2 a’r categori coch presennol.
• O ganlyniad i’r newidiadau, bydd nifer y galwadau a dderbynnir sydd â tharged amser yn lleihau.
• Mae’r targed amser ymateb o 8 munud yn berthnasol i alwadau coch yn unig ac felly nid oes modd cymharu perfformiad y galwadau hyn cyn ac ar ôl 1 Hydref 2015.

Mae’n dal i fod yn bosibl cymharu cyfanswm nifer y galwadau a gafwyd cyn 1 Hydref 2015 â chyfanswm y nifer o dan y model presennol. Mae modd gwneud hyn drwy ychwanegu galwadau brys meddygon teulu – a gafodd eu nodi fel galwadau brys ac nid galwadau mewn argyfwng – cyn mis Rhagfyr 2011.

Felly, dim ond nifer cyffredinol y galwadau y mae modd eu cymharu dros amser. Ar gyfer yr holl fesurau eraill yn ystod y cyfnod treialu, bydd modd eu cymharu o fewn y model treialu yn unig.

Newidiadau yn ystod y cyfnod treialu
O 11 Tachwedd, bydd galwadau sy’n cael eu codio’n wreiddiol fel rhai melyn neu wyrdd lle mae’r claf yn gwaethygu yn ystod yr alwad gychwynnol yn cael eu hail-godio trwy Holi ac Ateb Proffesiynol neu drwy ddefnyddio cod dosbarthu â llaw/gwyrdroi’r galwadau i fod yn goch. Ar gyfer y galwadau hyn, mae’r cloc yn ailddechrau pan gaiff yr alwad ei hail-godio yn goch.

Bydd galwadau sy’n cael eu codio’n wreiddiol yn goch lle mae cyflwr y claf yn gwella yn ystod yr alwad gychwynnol yn cael eu hail-godio trwy Holi ac Ateb Proffesiynol neu drwy ddefnyddio cod dosbarthu â llaw/gwyrdroi’r galwadau i fod yn felyn neu’n wyrdd gan ddibynnu ar ei gyflwr. Ar gyfer y galwadau hyn, mae’r cloc yn ailddechrau pan gaiff yr alwad ei hail-godio yn felyn neu’n wyrdd.

Roedd effaith gyffredinol hyn yn golygu yr ymatebwyd i 37 galwad yn ychwanegol rhwng 11 a 30 Tachwedd o fewn y targed amser o 8 munud, gan gynyddu’r ganran sy’n cyrraedd yn ystod y targed hwn o 2.2 pwynt canran.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffurflen fisol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ar lefel Bwrdd Iechyd Lleol. Caiff data eu cyflwyno ar daenlen Excel a’u trosglwyddo i gronfa ddata Access. Yr Ymddiriedolaeth sy’n gwirio gan gynnwys tueddiadau misol ac yn delio ag unrhyw ymholiadau.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Yn fisol o fis Hydref 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Allweddeiriau
Ambiwlans