Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Llwybrau Gofal Oedi yn ôl awdurdod lleol preswylio a dyddiad

Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.

None
[Lleihau]Rheswm dros oedi[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rheswm dros oedi 1[Hidlo]
-
Rheswm dros oedi 2[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 1
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewyddCliciwch yma i ddidoliTu Allan i GymruCliciwch yma i ddidoliArall – Nid yw’r A Ll yn adnabyddadwy
Ebrill 2023406150445374634782151183927262185180448323375067611,750
Mai 2023377443394749692474132166755658159130478117384959211,526
Mehefin 2023376948426478613661148150968659163129308227395360251,625
Gorffennaf 20233168704661666737751451337210046132115349420434765211,570
Awst 2023227056666265713964128130587346115185329119444567221,552
Medi 2023416270576561743859120147719352124151398826455854121,598
Hydref 2023476253365880613755100128785549146172568133524266311,551
Tachwedd 2023407338465686573059129127677358147158428439424965111,567
Rhagfyr 20234577424059666339459911466505795137346822375056.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,361
Ionawr 2024346868546076734847108127778763110141318535375759211,548
Chwefror 202444514732549764405612413583103741621854172304747501.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,639
Mawrth 202426494633751187544621171498610473141184405635494949.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,661
Ebrill 2024357163547811364556312516784118521311774554384459471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,738
Mai 202431646351607860417213613677123561271624161324058541.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,624

Metadata

Teitl

Oedi yn achos Llwybrau Gofal

Diweddariad diwethaf

20/06/2024 20/06/2024

Diweddariad nesaf

18/07/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedi yn achos Llwybrau Gofal, Uned Gyflawni’r GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Discharge Discharges

Disgrifiad cyffredinol

Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data yn dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn ffit yn glinigol ac yn barod i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent yn ffit yn glinigol i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG.
Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r achosion presennol o oedi sy'n cael eu gweld ar ddiwrnod penodol bob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu cyfanswm yr achosion o oedi a ddigwyddodd dros y mis.
Defnyddir y data i fonitro nifer yr achosion o oedi, a'r rhesymau dros yr achosion hynny, gan gynorthwyo partneriaid yn y GIG ac Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynlluniau rhanbarthol gyda ffocws ar gamau gweithredu sy'n seiliedig ar ganlyniadau i leihau oedi wrth ryddhau ar draws y system iechyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol.
Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.


Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill 2023 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data yn destun adolygiad

Ansawdd ystadegol

Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol.
Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell.
O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol.
O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023.
Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer').
Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.