Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Llwybrau Gofal Oedi oherwydd yr oedi a'r dyddiad

Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.

None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Rheswm dros oedi[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm dros oedi 1
-
-
Rheswm dros oedi 2
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2023Cliciwch yma i ddidoliMai 2023Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2023Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2023Cliciwch yma i ddidoliAwst 2023Cliciwch yma i ddidoliMedi 2023Cliciwch yma i ddidoliHydref 2023Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2023Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2023Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2024Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2024Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2024Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2024Cliciwch yma i ddidoliMai 2024
[Lleihau]Cyfanswm1,7501,5261,6251,5701,5521,5981,5511,5671,3611,5481,6391,6611,7381,624
Cyfanswm[Lleihau]Materion Asesu855713716638616622552618486658741755770704
Materion AsesuAros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu2161751621111141026788619513913213486
Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad248202203224193206187232164234257292233246
Aros i Nyrs gwblhau asesiadCyn mis Ebrill 2024, roedd y categori hwn hefyd yn cynnwys Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, yr adran Feddygol a’r adran Fferylliaeth. Ers mis Ebrill 2024, adroddir am y rhain yn awr ar wahân.212185220174161182140144129161169166138103
Aros am Asesiad Gofal Iechyd Parhaus3643332846272824352428302441
Aros am asesiad ar y cyd143107989910210513013097143148134174163
Asesiad yn y dewis iaith.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Aros i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gwblhau asesiad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5357
Aros i’r adran Feddygol gwblhau asesiad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
Aros i’r adran Fferylliaeth gwblhau asesiad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
Aros i’r adran Seiciatreg gwblhau asesiad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
[Lleihau]Materion cysylltiedig Ô throsglwyddo4546333574404253505174474237
Materion cysylltiedig Ô throsglwyddoAros i drosglwyddo i gyfleuster gofal canolraddol Ô gwelyau3737193061293244414365363533
Aros am ddarpariaeth iechyd yn y gymuned D/N CPNá56312232343132
Aros am ddarpariaeth iechyd / gofal cymdeithasol yn y gymuned integredig331046855546742
Aros am gludiant wedi'i drefnu gan yr ysbyty.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Problemau ariannu3640504036393725413643523533
Problemau ariannuAros am benderfyniad ariannu81920171291213111713161013
Aros am benderfyniad ariannu Gofal Nyrsio a Ariennir / Gofal Iechyd Parhaus191525172225179231225282216
Aros am benderfyniad ynghylch ariannu ar y cyd96562583775834
[Lleihau]Materion addasu / offer y cartref4129274243645230284238454634
Materion addasu / offer y cartrefAros i gwblhau asesiad iechyd / darparu offer2318142524363018182823322525
Aros i gwblhau asesiad gofal cymdeithasol / darparu offer75567986568553
Aros i gwblhau addasiadau (Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl)83644131122544101
Aros am ddarpariaeth teleofal a / neu offer teleiechyd112233.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2312255
Aros am ddarpariaeth rheolaeth / cymorth meddyginiaethau ac offer dosbarthu22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55332.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2121.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Materion yn ymwneud Ô gofal cartref192176185192202185211190175168147187190185
Materion yn ymwneud Ô gofal cartrefAros i becyn gofal cartref newydd gychwyn179163175178178165202179160154132168176176
Aros i becyn gofal cartref blaenorol ailgychwyn1010761912551389987
Aros am becyn gofal cartref a hunanariennir33344223212411
Aros am becyn Gofal Iechyd Parhaus newydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41623.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54651
[Lleihau]Cam i lawr er mwyn adfer ac asesu87616370626467686562706010873
Cam i lawr er mwyn adfer ac asesuAros am becyn gofal ailalluogi7447575951585557525750448361
Aros am gapasiti Adnoddau Cymunedol1314611116121113520162512
[Lleihau]Anghytundebau / Deddfwriaeth99981351179211311914011897104108123130
Anghytundebau / DeddfwriaethMaterion cysylltiedig Ô dewis y claf / teulu2829363525182636221215211424
Canlyniad anghydfod Gofal Iechyd Parhaus y claf / teulu1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31125331341
Y claf / teulu yn gwrthod cymryd rhan mewn asesiad ariannol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Y claf / teulu yn gwrthod symud i'r cam nesaf o ofal / rhyddhau1924292121333230151126263933
Anghydfod rhwng asiantaethau46854534114410124
Ymyrraeth gan gynrychiolaeth gyfreithiol y claf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1414124444216
Galluedd Meddyliol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol42414634332835
Materion diogelu yn effeithio ar drefniadau rhyddhau15610643361048198
Oedi gyda'r Llys Gwarchod.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1212121091618
Oedi gyda Galluedd Meddyliol / y Llys Gwarchod32314846335250.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal342306348369358413416393352376346343356367
Trefniadau lleoliadau Cartrefi GofalAros i gwblhau trefniadau cyn lleoliad7975717459646571606557485568
Aros i reolwr cartref gofal preswyl ymweld ac asesu (Safon 3 preswyl)2416192637502938283741222825
Aros i reolwr cartref gofal nyrsio ymweld ac asesu (Safon 3 preswyl)4132394035464135243734273129
Aros am gartref nyrsio / preswyl a hunanariennir841513201716981922191917
Aros am le mewn cartref gofal preswyl6353767355777550464746736562
Aros am le mewn cartref gofal nyrsio5954454858525967535542333848
Aros am le preswyl ar gyfer Henoed Eiddil Eu Meddwl2927333833424540504238424537
Aros am le nyrsio ar gyfer Henoed Eiddil eu Meddwl2826334141414849534632363943
Aros am wely arbenigol81210812142119161718231922
Disgwyl dychwelyd i leoliad cartref gofal presennol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12536.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2322
Aros am le gyda darpariaeth gofal ychwanegol / byw Ô chymorth276878121281114171514
[Lleihau]Materion sy'n gysylltiedig Ô Gwelyau'r GIG1616161811101311172123172013
Materion sy'n gysylltiedig Ô Gwelyau'r GIGAros am wely Iechyd Meddwl108996366811101087
Aros am wely arbenigol gofal lliniarol311112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
Aros am Becyn Gofal ar gyfer gofal lliniarol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12312.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Aros am gartref gofal lliniarol222212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2211161
Aros am wely Anabledd Dysgu13332141444534
Aros am wely acÝwt.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Materion sy'n Gysylltiedig Ô Thai3741524958484239293753474848
Materion sy'n Gysylltiedig Ô ThaiYn ddigartref121118182417192216161591520
Dim cartref addas2530343134312317132138383328

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data yn dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn ffit yn glinigol ac yn barod i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent yn ffit yn glinigol i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG.
Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r achosion presennol o oedi sy'n cael eu gweld ar ddiwrnod penodol bob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu cyfanswm yr achosion o oedi a ddigwyddodd dros y mis.
Defnyddir y data i fonitro nifer yr achosion o oedi, a'r rhesymau dros yr achosion hynny, gan gynorthwyo partneriaid yn y GIG ac Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynlluniau rhanbarthol gyda ffocws ar gamau gweithredu sy'n seiliedig ar ganlyniadau i leihau oedi wrth ryddhau ar draws y system iechyd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol.
Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.


Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill 2023 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data yn destun adolygiad

Teitl

Oedi yn achos Llwybrau Gofal

Diweddariad diwethaf

20/06/2024 20/06/2024

Diweddariad nesaf

18/07/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedi yn achos Llwybrau Gofal, Uned Gyflawni’r GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol.
Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell.
O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol.
O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023.
Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer').
Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.


Allweddeiriau

Discharge Discharges