Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Smygwyr sy'n byw yng Nghymru a wnaeth ymgais i roi'r gorau iddi trwy wasanaethau'r GIG ar gyfer rhoi'r gorau i smygu, yn ôl BILI a chwarteri unigol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
Gwasanaeth[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
Bwrdd Iechyd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth gan wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.Cliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o nifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru.Cliciwch yma i ddidoliCanran yr amcangyfrif o nifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a wnaeth ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
Cymru3,927466,8270.84
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr862100,9620.85
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys11416,8300.68
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda51655,7290.93
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe45062,2550.72
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg74670,8801.05
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan97191,5131.06
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro26868,6580.39

Metadata

Teitl
Gwasanaethau Rhoi’r Gorau i Ysmygu yng Nghymru y GIG

Diweddariad diwethaf
29 Ionawr 2020 29 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
29 Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad Data Gwasanaethau Rhoi’r Gorau i Ysmygu, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data chwarterol ar ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu. Gwybodaeth yn dangos ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi’r gorau i ysmygu ar ôl 4 wythnos.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2014 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-smoking-cessation-services/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Ffordd o Fyw, y Gwasanaeth Meddygol, GIG, Perfformiad, Iechyd Cyhoeddus, Lles