Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Gweithgarwch gwasanaeth 111 yng Nghymru, yn ôl dyddiad a mesur

Cyhoeddir data ar gyfer nifer y: galwadau a gynigir, a atebwyd ac a adawyd ar gyfer gwasanaeth 111 y GIG yng Nghymru.

None
Geography Code[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
[Lleihau]Mesur 2
-
Mesur 3
Dyddiad[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y galwadau a gynigir[Lleihau]Cyfanswm y galwadau a adawid[Lleihau]Cyfanswm y galwadau a atebwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y galwadau a atebwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y galwadau lle nododd y galwr eu bod yn dymuno cynnal yr alwad yn Gymraeg[Lleihau]Nifer yr ymweliadau â gwefan GIG 111 Cymru[Lleihau]Nifer y gwiriadau symptomau a gwblhawydDiwygiwyd data gwirio symptomau a gwblhawyd ar gyfer Ebrill a Mai ar 21/07/2022.<br />Darganfu WAST fod rhai gwiriadau symptomau a gwblhawyd yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith, yn yr achos lle roedd defnyddiwr wedi dychwelyd i\'r dudalen flaenorol ar ôl derbyn canlyniad a naill ai\'n ailgyflwyno ei ateb neu\'n ei newid. Mae methodoleg newydd wedi\'i dyfeisio sy\'n cyfrif y canlyniad diweddaraf ar gyfer y sesiwn yn unig, ni waeth faint o weithiau y gallai\'r defnyddiwr fod wedi cyrraedd canlyniad trwy newid y wybodaeth a ddarparwyd ganddynt.
[Lleihau]Cyfanswm y galwadau a adawidCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y galwadau a adawid[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer a atebwyd mewn 60 eiliad neu lai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer a atebwyd ar ôl 60 eiliad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ymweliadau â gwefan GIG 111 Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y gwiriadau symptomau a gwblhawydDiwygiwyd data gwirio symptomau a gwblhawyd ar gyfer Ebrill a Mai ar 21/07/2022.<br />Darganfu WAST fod rhai gwiriadau symptomau a gwblhawyd yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith, yn yr achos lle roedd defnyddiwr wedi dychwelyd i\'r dudalen flaenorol ar ôl derbyn canlyniad a naill ai\'n ailgyflwyno ei ateb neu\'n ei newid. Mae methodoleg newydd wedi\'i dyfeisio sy\'n cyfrif y canlyniad diweddaraf ar gyfer y sesiwn yn unig, ni waeth faint o weithiau y gallai\'r defnyddiwr fod wedi cyrraedd canlyniad trwy newid y wybodaeth a ddarparwyd ganddynt.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer a adawid mewn 60 eiliad neu lai[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer a adawid ar ôl 60 eiliad
Ebr '2285,8963,5918,96712,55831,71541,62373,3381,224351,75016,786
Mai '2277,3712,0154,2366,25138,76532,35571,1201,084329,78510,634
Meh '2287,7105,08512,57217,65725,54844,50570,0531,176335,88912,312

Metadata

Teitl

Galwadau i'r gwasanaeth 111 yng Nghymru, yn ôl dyddiad a mesur

Diweddariad diwethaf

21/07/2022 21/07/2022

Diweddariad nesaf

18/08/2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyhoeddir data ar gyfer nifer y: galwadau a gynigir, a atebwyd ac a adawyd ar gyfer gwasanaeth 111 y GIG yng Nghymru.
Cyfanswm nifer y galwadau a 'gynigir' i'r gwasanaeth 111 yn ystod y mis yw cyfanswm nifer y galwadau a atebwyd ac a adawyd. Mae galwad yn cael ei hystyried yn 'gynnig' cyn gynted a bydd yr alwad yn cysylltu â system teleffonau’r gwasanaeth.
Dosberthir galwadau fel rhai a atebwyd os atebwyd yr alwad gan driniwr galwadau 111. Dosberthir galwadau fel rhai 'wedi'u gadael' pe bai'r galwr yn hongian cyn i'r alwad gael ei hateb gan driniwr galwadau 111 ar ôl y neges a recordiwyd ymlaen llaw (neu ar ôl y 30 eiliad gychwynnol os nad oes neges wedi'i recordio ymlaen llaw).
Cyhoeddir data hefyd ar gyfer nifer y galwadau a wnaed i'r gwasanaeth 111 yn ystod y mis lle nododd y galwr eu bod yn dymuno cynnal yr alwad yn Gymraeg.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae byrddau iechyd lleol yn cyflwyno data i WAST sy'n darparu darn data cyfunol i Lywodraeth Cymru bob mis.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill 2022 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cyn pandemig COVID-19 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddata ar alwadau i Galw Iechyd Cymru. Yn ystod nifer o flynyddoedd, cafodd Galw Iechyd Cymru ei ddiddymu'n raddol ar draws y byrddau iechyd a'i ddisodli gan y gwasanaeth 111. Gan nad oedd data bellach yn gyson ledled Cymru, daeth y broses o gyhoeddi'r ystadegau a ryddhawyd i ben. Erbyn canol mis Mawrth roedd pob bwrdd iechyd wedi gweithredu'r system 111, felly roedd yn bosibl cyhoeddi cyfres ystadegol newydd. Y cyfnod cyntaf y mae data ar gael ar ei gyfer yw Ebrill 2022.
Yn ystod pandemig COVID-19 darparodd YGAC wybodaeth reoli am alwadau i Galw Iechyd Cymru ac 111 fel y gellid monitro'r gwasanaeth.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r data yn agored i newid.

Diwygiwyd data gwirio symptomau a gwblhawyd ar gyfer Ebrill a Mai ar 21/07/2022.
Darganfu WAST fod rhai gwiriadau symptomau a gwblhawyd yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith, yn yr achos lle roedd defnyddiwr wedi dychwelyd i'r dudalen flaenorol ar ôl derbyn canlyniad a naill ai'n ailgyflwyno ei ateb neu'n ei newid. Mae methodoleg newydd wedi'i dyfeisio sy'n cyfrif y canlyniad diweddaraf ar gyfer y sesiwn yn unig, ni waeth faint o weithiau y gallai'r defnyddiwr fod wedi cyrraedd canlyniad trwy newid y wybodaeth a ddarparwyd ganddynt.

Allweddeiriau

Galwadau 111

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.