Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwriad i fwydo ar y fron yn ôl nifer y babanod
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Statws[Hidlo]
Nifer y babanod[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliBwydo ar y fronCliciwch yma i ddidoliDdim yn bwydo ar y fronCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliCofnodion â data dilysCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
UnigolMae unigol yn cyfeirio at un babi a anwyd63.836.22.197.9.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
LluosogMae lluosog yn cyfeirio at efeilliaid, tripledi neu fwy o fabiod a anwyd drwy un beichiogrwydd59.640.48.092.0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Pob babinod63.736.32.297.8.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau.

Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael ar set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael drwy Geiriadur Data GIG Cymru: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/#!WordDocuments/datasetstructure20.htm

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Mae data ar gyfer Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn drwy ddewis y blychau ticio yn y gwymplen Ardal.

Cesglir data bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis trwy'r Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth y rhaglen hon ac mae wedi arwain at gynnydd bach yn y data bwydo ar y fron oedd ar goll ym mis Ebrill-Mehefin 2020. Mae canran y data coll ar gyfer y chwarter Gorffennaf-Medi 2020 yn unol â chyn-COVID-19 lefelau.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2016-2022

Teitl

Bwriad i fwydo ar y fron yn ôl nifer y babanod, Cymru 2016-2022

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Maternity Indicators data set

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr adroddiad ansawdd:
https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Iechyd plant, Genedigaethau, bwydo ar y fron