Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran
None
Cod Ardal[Hidlo]
Chwarter[Hidlwyd]
Measure1
Math o llaeth[Hidlo]
Oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Unrhyw Bwydo ar y FronY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys, sef cyfanswm enedigaethau byw minws genedigaethau heb unrhyw statws bwydo ar y fron wedi\'i nodi. Mae ‘Unrhyw Bwydo ar y Fron’ yn cynnwys y categorïau canlynol: Llaeth Anghynhwysol (Bwydo[Lleihau]Bwydo ar y Fron AnghynhwysolY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys, sef cyfanswm enedigaethau byw minws genedigaethau heb unrhyw statws bwydo ar y fron wedi\'i nodi. Llaeth Anghynhwysol: Bwydo ar y fron neu dderbyn llaeth o’r fron drwy unrhyw ffordd arall,[Lleihau]Heb ei Nodi
Cliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oed
Cymru63.553.040.728.361.736.429.720.85.610.225.130.5
Betsi Cadwaladr64.248.538.726.461.435.829.720.04.09.87.217.5
Powys79.568.156.645.976.554.946.132.733.156.442.959.3
Hywel Dda71.855.946.636.971.841.337.626.50.813.521.424.9
Bae Swansea61.350.740.927.561.230.327.619.14.811.413.612.1
Cwm Taf Morgannwg56.245.632.924.055.933.124.117.91.54.416.315.0
Aneurin Bevan56.548.032.819.951.131.022.215.39.08.138.842.9
Caerdydd a'r Fro71.068.557.241.370.745.438.729.85.15.045.655.0

Metadata

Teitl

Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran

Diweddariad diwethaf

Mai 2023 Mai 2023

Diweddariad nesaf

Awst 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Cesglir data bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis trwy'r Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth y rhaglen hon ac mae wedi arwain at gynnydd bach yn y data bwydo ar y fron oedd ar goll ym mis Ebrill-Mehefin 2020. Mae canran y data coll ar gyfer y chwarter Gorffennaf-Medi 2020 yn unol â chyn-COVID-19 lefelau. Dylid nodi hyn wrth wneud cymariaethau rhwng y ddau chwarter hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Genedlaethol Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2014-2022

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau

Iechyd plant, Genedigaethau, bwydo ar y fron

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.