Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran
None
Cod Ardal[Hidlo]
Chwarter[Hidlwyd]
Measure1
Math o llaeth[Hidlo]
Oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Unrhyw Bwydo ar y FronY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys, sef cyfanswm enedigaethau byw minws genedigaethau heb unrhyw statws bwydo ar y fron wedi\'i nodi. Mae ‘Unrhyw Bwydo ar y Fron’ yn cynnwys y categorïau canlynol: Llaeth Anghynhwysol (Bwydo[Lleihau]Bwydo ar y Fron AnghynhwysolY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys, sef cyfanswm enedigaethau byw minws genedigaethau heb unrhyw statws bwydo ar y fron wedi\'i nodi. Llaeth Anghynhwysol: Bwydo ar y fron neu dderbyn llaeth o’r fron drwy unrhyw ffordd arall,[Lleihau]Heb ei Nodi
Cliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oed
Cymru125.7102.775.453.1122.872.255.240.813.215.442.452.5
Betsi Cadwaladr117.493.672.555.5112.670.355.543.52.910.912.643.0
Powys150.7119.889.080.0149.592.872.461.010.319.642.759.4
Hywel Dda140.9106.583.661.4140.983.765.351.655.420.233.449.0
Bae Swansea129.2104.177.357.7129.069.454.342.310.023.549.351.1
Cwm Taf Morgannwg110.579.956.139.2110.353.040.630.95.619.971.350.4
Aneurin Bevan114.694.559.933.5106.362.042.326.213.313.640.547.2
Caerdydd a'r Fro147.1135.1105.874.7147.092.372.552.67.09.757.874.5

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan NWIS. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Cesglir data bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis trwy'r Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth y rhaglen hon ac mae wedi arwain at gynnydd bach yn y data bwydo ar y fron oedd ar goll ym mis Ebrill-Mehefin 2020. Mae canran y data coll ar gyfer y chwarter Gorffennaf-Medi 2020 yn unol â chyn-COVID-19 lefelau. Dylid nodi hyn wrth wneud cymariaethau rhwng y ddau chwarter hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Genedlaethol Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2014-2020

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Teitl

Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran

Diweddariad diwethaf

Mai 2021 Mai 2021

Diweddariad nesaf

Awst 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau

Iechyd plant, Genedigaethau, bwydo ar y fron