Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran
None
Cod Ardal[Hidlo]
Chwarter[Hidlwyd]
Measure1
Math o llaeth[Hidlo]
Oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Unrhyw Bwydo ar y FronY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys. Mae ‘Unrhyw Bwydo ar y Fron’ yn cynnwys y categorïau canlynol: Llaeth Anghynhwysol, Llaeth Cyfun - Rhannol Fron, Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron, Bwydo ar y Fron Amhenodol. Gweler Nodiadau.[Lleihau]Bwydo ar y Fron AnghynhwysolY canrannau yw\'r genedigaethau sydd â statws bwydo o\'r fron hysbys. Llaeth Anghynhwysol: Bwydo ar y fron neu dderbyn llaeth o’r fron drwy unrhyw ffordd arall, e.e. tiwb, cwpan, chwistrell etc. a meddyginiaeth hanfodol.[Lleihau]Heb ei Nodi
Cliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oedCliciwch yma i ddidoliGeniCliciwch yma i ddidoli10 diwrnod oedCliciwch yma i ddidoli6 wythnos oedCliciwch yma i ddidoli6 mis oed
Cymru65.956.041.528.764.137.929.921.44.58.931.035.2
Betsi Cadwaladr63.651.139.430.161.438.631.924.23.410.27.620.2
Powys80.965.358.536.979.448.039.031.322.321.419.418.9
Hywel Dda70.455.045.631.370.440.334.725.00.59.422.724.6
Bae Swansea66.657.544.831.966.537.030.821.42.78.910.17.6
Cwm Taf Morgannwg57.846.931.822.057.830.421.716.51.78.418.817.2
Aneurin Bevan63.253.236.420.856.732.724.114.78.29.553.555.4
Caerdydd a'r Fro73.171.057.040.073.147.035.826.34.14.166.072.2

Metadata

Teitl

Bwydo ar y fron, cyfraddau chwarterol yn ôl bwrdd iechyd lleol gan oedran

Diweddariad diwethaf

Chwefror 2024 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Mai 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Iechyd plant, Genedigaethau, bwydo ar y fron

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Cesglir data bwydo ar y fron ar ôl 10 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis trwy'r Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae COVID-19 wedi effeithio ar ddarpariaeth y rhaglen hon ac mae wedi arwain at gynnydd bach yn y data bwydo ar y fron oedd ar goll ym mis Ebrill-Mehefin 2020. Mae canran y data coll ar gyfer y chwarter Gorffennaf-Medi 2020 yn unol â chyn-COVID-19 lefelau. Dylid nodi hyn wrth wneud cymariaethau rhwng y ddau chwarter hyn.

Mae ‘Unrhyw Bwydo ar y Fron’ yn cynnwys y categorïau canlynol: Llaeth Anghynhwysol (Bwydo ar y fron neu dderbyn llaeth o’r fron drwy unrhyw ffordd arall, e.e. tiwb, cwpan, chwistrell etc. a meddyginiaeth hanfodol), Llaeth Cyfun - Rhannol Fron (75% neu lai o’r bwydo yn y 24 awr ddiwethaf yn fwydo ar y fron), Llaeth Cyfun - Yn Bennaf Fron (>75% o’r bwydo yn y 24 awr ddiwethaf yn fwydo ar y fron), Bwydo ar y Fron Amhenodol (Derbyniodd y babi laeth y fron ond ni nodwyd nifer / amlder).


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Genedlaethol Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2014-2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.