Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Bwriad i fwydo ar y fron yn ôl sawl gwaith yr oedd mamau wedi rhoi genedigaeth o'r blaen (esgoredd)
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Statws[Hidlo]
Esgoredd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliBwydo ar y fronCliciwch yma i ddidoliDdim yn bwydo ar y fronCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliCofnodion â data dilysCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Heb esgorNid yw’r fam wedi rhoi genedigaeth erioed o’r blaen67.732.32.197.9.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
CyntafesgorolMae’r fam wedi rhoi genedigaeth unwaith o’r blaen64.535.52.197.9.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
AmlesgorolMae’r fam wedi rhoi genedigaeth fwy nag unwaith o’r blaen54.145.92.697.4.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Heb ei nodi64.635.41.099.0.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Pob menyw63.736.32.297.8.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys

Metadata

Teitl

Y bwriad i fwydo ar y fron yn ôl esgoredd, 2016 i 2022

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Maternity Indicators data set

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael ar set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael drwy Geiriadur Data GIG Cymru: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/#!WordDocuments/datasetstructure20.htm

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Mae data ar gyfer Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn drwy ddewis y blychau ticio yn y gwymplen Ardal.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2016-2022

Ansawdd ystadegol

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr adroddiad ansawdd:
https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Iechyd plant; Genedigaethau; bwydo ar y fron;