Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cyfraddau cyffredinrwydd clefydau yn ôl band oedran a rhywedd (Audit+)

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn darparu data ar gyffredinrwydd oed-benodol yn ôl cofrestrau clefydau, h.y. cleifion o grŵp oedran penodol sydd ar gofrestr clefyd, fel cyfran o'r holl gleifion o'r grŵp oedran hwnnw sydd wedi'u cofrestru â phractis meddyg teulu.

None
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cofrestr[Hidlo]
Oed[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAsthmaCliciwch yma i ddidoliFfibriliad AtriolCliciwch yma i ddidoliCanserCliciwch yma i ddidoliAfiechyd cardiofasgwlaiddCliciwch yma i ddidoliClefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaintCliciwch yma i ddidoliClefyd coronaidd y galonCliciwch yma i ddidoliDementiaCliciwch yma i ddidoliIselderCliciwch yma i ddidoliDiabetesCliciwch yma i ddidoliEpilepsiCliciwch yma i ddidoliFfliwCliciwch yma i ddidoliMethiant y galonCliciwch yma i ddidoliGorbwyseddCliciwch yma i ddidoliAnabledd dysguCliciwch yma i ddidoliIechyd meddwlCliciwch yma i ddidoliGordewdraCliciwch yma i ddidoliOsteoporosisCliciwch yma i ddidoliGofal lliniarolCliciwch yma i ddidoliSmygu (â chyflyrau cronig)Cliciwch yma i ddidoliArthritis GwynegolCliciwch yma i ddidoliStrôc a phwl o isgemia dros dro
Dan 10.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.00.00.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
1 i 4 oed1.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.00.00.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
5 i 9 oed3.60.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.10.00.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
10 i 14 oed5.10.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.30.00.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
15 i 19 oed4.90.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.30.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.10.40.11.80.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
20 i 24 oed5.50.00.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.70.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.20.70.54.70.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.1
25 i 29 oed6.00.00.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.00.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.10.50.90.86.90.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.10.1
30 i 34 oed6.20.10.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.10.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.40.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.11.10.91.17.70.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.20.1
35 i 39 oed6.80.20.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.10.10.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.00.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.12.40.81.48.40.00.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.30.2
40 i 44 oed7.60.21.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.30.40.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.30.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.24.80.61.69.40.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.40.4
45 i 49 oed8.60.41.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.70.90.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.01.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.38.90.61.711.70.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.60.6
50 i 54 oed9.10.72.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.51.80.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.21.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.514.80.61.714.40.00.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.81.2
55 i 59 oed9.11.43.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.63.20.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.41.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.821.00.51.615.10.00.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.11.9
60 i 64 oed9.42.35.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.05.20.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.21.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.227.80.51.516.30.10.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.42.7
65 i 69 oed9.54.07.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.97.70.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.81.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.936.40.41.417.90.20.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.74.1
70 i 74 oed9.26.710.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.510.41.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16.71.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.944.50.31.217.90.20.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.05.8
75 i 79 oed9.210.513.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8.813.82.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18.31.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.452.00.21.216.81.20.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.28.3
80 i 84 oed9.315.514.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.318.05.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.21.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6.957.90.11.213.32.11.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.311.5
85 i 89 oed8.420.314.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8.220.69.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.01.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.662.30.11.19.13.12.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.014.5
90 i 94 oed7.423.212.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.021.114.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17.50.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11.463.70.11.25.33.93.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.616.7
95 oed a throsodd6.021.79.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.320.315.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.90.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.061.00.01.12.45.06.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.417.3

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynwyd y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd fel rhan o'r broses o ddiwygio contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2019-20. Mae'n disodli'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau, a gyflwynwyd yn wreiddiol yn 2004 ac y rhoddwyd y gorau i'w ddefnyddio ar ôl 2018-19.

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn darparu data ar gyffredinrwydd oed-benodol yn ôl cofrestrau clefydau, h.y. cleifion o grwp oedran penodol sydd ar gofrestr clefyd, fel cyfran o'r holl gleifion o'r grwp oedran hwnnw sydd wedi'u cofrestru â phractis meddyg teulu. Caiff y data hefyd eu dadansoddi yn ôl rhywedd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y wybodaeth a gyflwynir yma ei darparu i Lywodraeth Cymru gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Darperir y data ar gyffredinrwydd oed-benodol ar wahân gan Audit+ ac fe'u dangosir ar ffurf gwybodaeth gyd-destunol. Adnodd dadansoddi a ariennir yn ganolog ac sydd ar gael i bractisau meddygon teulu yng Nghymru yw Audit+. Nid yw'n orfodol felly gall practisau meddygon teulu ddewis p'un a ydynt am ddefnyddio'r adnodd dadansoddi hwn ai peidio. O ganlyniad, mae'n bosibl y bydd data Audit+ ychydig yn wahanol i'r data a ddaw yn uniongyrchol o'r Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd.

Ar gyfer y ffliw, mae'r data yn adlewyrchu'r boblogaeth darged fel y'i diffinnir gan FLU001W a FLU002W. Felly mae'r data yn cynnwys y boblogaeth gofrestredig 65 oed neu'n hyn a'r boblogaeth gofrestredig o dan 65 oed sy'n bodloni un neu fwy o'r amodau cymhwyso a ddiffinnir yn y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd (COPD, diabetes, CHD neu strôc). Felly ar gyfer y carfanau 65 oed neu'n hyn, caiff pob claf cofrestredig ei gyfrif yn y rhifiadur (100%). Nid yw data ar gyfer y ffliw ar gael ar gyfer 2021-22.

Mae data Audit+ ar gyfer 2019-20 yn cynnwys cofrestrau clefydau a gynhwyswyd yn hanesyddol fel rhan o'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau, ond nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach ac nad ydynt mwyach yn rhan o'r Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd. Mae'r rhain yn cynnwys clefyd cardiofasgwlaidd – atal cychwynnol, iselder a smygu (â chyflyrau cronig).

Noder, caiff pob claf y cofnodwyd ei rywedd fel 'ddim yn hysbys' ei gynnwys yn y categori rhywedd 'Pawb'.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer 2019-20 ymlaen. Caiff y data eu cymryd ar ddyddiad diwedd blwyddyn y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd neu mor agos â phosibl at y dyddiad hwnnw.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff cyfraddau cyffredinrwydd eu talgrynnu i un lle degol.

Teitl

Cyfraddau cyffredinrwydd clefydau yn ôl band oedran a rhywedd (Audit+)

Diweddariad diwethaf

29 Mehefin 2023 29 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

QAIF, disease registers, QOF, Audit+