Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cleifion sydd ar cofrestrau clefyd Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau yn ol bwrdd iechyd lleol
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
BlwyddynCaiff y data a adroddir gan Lywodraeth Cymru ei godi yn awtomatig gan system CM Web ym mis Mehefin bob blwyddyn ac mae\'n cynnwys newidiadau ac addasiadau a gyflwynir rhwng mis Ebrill a mis Mehefin. [Hidlwyd]
Measure1
CofrestrSylwer bod rhai cofrestrau yn berthnasol i gleifion o oed penodol yn unig ac o bryd i\'w gilydd bydd y cofrestrau yn cael eu cau a rhai newydd yn cael eu cyflwyno: gweler y Datganiad Ystadegol am y manylion llawn.(Esgynnol)[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAfiechyd cardiofasgwlaiddCliciwch yma i ddidoliAfiechyd Rhedwelïol PerifferolCliciwch yma i ddidoliAnabledd dysguMae’r cofrestriad Anabledd Dysgu yn cynnwys cleifion o bob oed yn 2014-15. Cyn 2014-15, roedd y gofrestr ond yn cynnwys cleifion 18 oed a throsodd.Cliciwch yma i ddidoliArthritis Gwynegol (cleifion 16+ oed)Cliciwch yma i ddidoliAsthmaCliciwch yma i ddidoliCanserCliciwch yma i ddidoliClefyd coronaidd y galonCliciwch yma i ddidoliClefyd cronig yn yr arennau (cleifion 18+ oed)Cliciwch yma i ddidoliClefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaintCliciwch yma i ddidoliDementiaCliciwch yma i ddidoliDiabetes mellitus (cleifion 17+ oed)Cliciwch yma i ddidoliEpilepsi (cleifion 18+ oed)Cliciwch yma i ddidoliFfibriliad AtriolCliciwch yma i ddidoliFfliwCliciwch yma i ddidoliGofal lliniarolCliciwch yma i ddidoliGorbwyseddCliciwch yma i ddidoliGordewdra (cleifion 16+ oed)Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwlCliciwch yma i ddidoliIselderCliciwch yma i ddidoliIselder 01 (Sgrinio ar gyfer clefyd coronaidd y galon a diabetes)Cliciwch yma i ddidoliIselder 02Cliciwch yma i ddidoliIsthyroidolCliciwch yma i ddidoliMethiant y galonCliciwch yma i ddidoliMethiant y galon (camweithrediad fentriglol chwith)Cliciwch yma i ddidoliOsteoporosis (cleifion 50+ oed)Cliciwch yma i ddidoliSmygu (â chyflyrau cronig)Cliciwch yma i ddidoliSmygu (cleifion 15+ oed gyda statws wedi'i recordio)Cliciwch yma i ddidoliStrôc a phwl o isgemia dros dro
Cymruaa30,08145,749457,384196,236235,881a150,24144,746393,57649,584148,3251,572,59720,3751,018,573627,54062,226aaaa67,645a16,810aa136,485
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladraa6,99710,184102,52047,57354,407a37,86610,67485,14110,76534,614370,3924,708236,917121,72213,204aaaa15,784a4,194aa29,897
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powysaa1,1792,54119,64910,07411,301a6,5452,10017,5501,8827,64882,8671,44748,41727,4142,746aaaa3,518a908aa7,203
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Ddaaa4,0157,16654,80127,43932,269a18,6705,68950,4766,28022,375217,6453,410131,75676,0497,473aaaa9,498a1,980aa18,582
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwgaa5,3537,32882,14232,79341,559a24,9397,94269,0638,95925,886267,4312,635169,403109,04212,488aaaa11,731a3,272aa25,485
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Tafaa2,8044,56743,80016,98923,030a17,2343,43239,6285,36913,633143,6161,226103,70575,6265,835aaaa5,530a1,014aa12,698
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevanaa5,5508,79585,28735,12345,161a27,7678,25580,1379,55726,293294,1774,717199,006136,64711,053aaaa12,572a2,758aa24,999
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Froaa4,1835,16869,18526,24528,154a17,2206,65451,5816,77217,876196,4692,232129,36981,0409,427aaaa9,012a2,684aa17,621

Metadata

Teitl

Cleifion sydd ar cofrestrau clefyd Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau yn ol bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

25 Medi 2019 25 Medi 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Canlyniadau Ansawdd, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn grynodeb o ddata o Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) cenedlaethol y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMS) yn ystod pob blwyddyn ariannol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data a adroddir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei echdynnu'n awtomatig gan y system CM Web ym mis Mehefin bob blwyddyn, ac mae'n cynnwys addasiadau a gyflwynir rhwng mis Ebrill a mis Mehefin.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer nifer y cleifion ar gofrestri clefydau rhwng 2010-11 a 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Primary Care; GPs; General medical services contract; GMS; Quality and outcomes framework; QOF; Disease registers