Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Pwyntiau'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) yn ôl bwrdd iechyd lleol a chofrestr
None
Cod Ardal[Hidlo]
MesurPwyntiau a enillwyd - gweler y Datganiad Ystadegol i gael mwy o wybodaeth. [Hidlwyd]
BlwyddynCaiff y data yr adroddir amdano gan Lywodraeth Cymru ei godi\'n awtomatig gan system gyfrifiadurol CM Web ym mis Mehefin bob blwyddyn ac mae\'n cynnwys newidiadau ac addasiadau a gyflwynir yn ystod y cyfnod 1 Ebrill hyd at 30 Mehefin.[Hidlwyd]
Measure1
Register[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAsthmaCliciwch yma i ddidoliFfibriliad AtriolCliciwch yma i ddidoliCanserCliciwch yma i ddidoliClefyd cronig yn yr arennauCliciwch yma i ddidoliClefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaintCliciwch yma i ddidoliClefyd coronaidd y galonCliciwch yma i ddidoliDementiaCliciwch yma i ddidoliIselderCliciwch yma i ddidoliDiabetes mellitusCliciwch yma i ddidoliEpilepsiCliciwch yma i ddidoliMethiant y galonCliciwch yma i ddidoliMethiant y galon (camweithrediad fentriglol chwith)Cliciwch yma i ddidoliGorbwyseddCliciwch yma i ddidoliIsthyroidolCliciwch yma i ddidoliAnabledd dysguCliciwch yma i ddidoliIechyd meddwlCliciwch yma i ddidoliOsteoporosisCliciwch yma i ddidoliGofal lliniarolCliciwch yma i ddidoliAfiechyd rhedwelïol perifferolCliciwch yma i ddidoliArthritis gwynegol (cleifion 16+ oed)Cliciwch yma i ddidoliStrôc a phwl o isgemia dros droCliciwch yma i ddidoliPwysedd GwaedCliciwch yma i ddidoliAfiechyd cardiofasgwlaiddCliciwch yma i ddidoliSgrinio SerfigolCliciwch yma i ddidoliArolygu Iechyd PlantCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau Atal CenhedluCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau MamolaethCliciwch yma i ddidoliffliwCliciwch yma i ddidoliGordewdraCliciwch yma i ddidoliSmygu (â chyflyrau cronig)Cliciwch yma i ddidoliSmygu (cleifion 15+ oed gyda statws wedi'i recordio)Cliciwch yma i ddidoliDatblygu Rhwydwaith ClwstwrCliciwch yma i ddidoliAddysg a hyfforddiantCliciwch yma i ddidoliGwybodaeth i gleifionCliciwch yma i ddidoliRheoli meddyginiaethauCliciwch yma i ddidoliProfiad cleifionCliciwch yma i ddidoliRheoli practisCliciwch yma i ddidoliAnsawdd a ChynhyrchiantCliciwch yma i ddidolicofnodi a gwybodaeth
Cymru24,81323,3087,648a20,8282,55426,738a44,1892,9674,642a23,719a2,55423,3852,5548,763a9,7882,554aa10,863aaa24,3262,55442,7609,493234,440aa15,258aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr6,0995,7951,897a5,1356406,658a10,7597281,141a5,796a6405,7236402,064a2,403640aa2,715aaa6,18164010,5162,27657,965aa3,790aaaa
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys952890293a803981,019a1,677115178a901a9887998345a37898aa428aaa954981,6443539,120aa594aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda2,9852,800915a2,5013043,216a5,444359558a2,850a3042,7783041,080a1,178304aa1,323aaa2,7793045,1161,16127,330aa1,792aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg4,0923,8211,256a3,4314144,375a7,325484770a3,893a4143,8764141,461a1,612414aa1,762aaa3,9594147,0901,61038,315aa2,536aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf2,3672,234726a1,9842422,551a4,229284432a2,296a2422,255242837a944242aa1,051aaa2,3042424,13695222,055aa1,494aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro3,7273,4781,151a3,1343823,994a6,612446707a3,574a3823,5453821,323a1,474382aa1,592aaa3,5923826,3731,41335,530aa2,302aaaa
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan4,5914,2901,410a3,8404744,926a8,143552855a4,409a4744,3284741,653a1,798474aa1,992aaa4,5564747,8841,73044,125aa2,750aaaa

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn grynodeb o ddata o Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) cenedlaethol y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMS) yn ystod pob blwyddyn ariannol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data a adroddir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei echdynnu'n awtomatig gan y system CM Web ym mis Mehefin bob blwyddyn, ac mae'n cynnwys addasiadau a gyflwynir rhwng mis Ebrill a mis Mehefin.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer 'pwyntiau a gyflawnwyd' rhwng 2009-10 a 2018-19. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli'r sefyllfa ar 31 Mawrth (h.y. Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol).

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Pwyntiau'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) yn ôl bwrdd iechyd lleol a chofrestr

Diweddariad diwethaf

25 Medi 2019 25 Medi 2019

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Fframwaith Canlyniadau Ansawdd, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Primary Care; GPs; General medical services contract; GMS; Quality and outcomes framework; QOF; Disease registers