Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y profion croen BCG yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol

Wedi ei archifo (Saesneg yn unig) – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
Year[Hidlwyd]
Measure1
Measure[Hidlo]
[Lleihau]Area[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Area 1
-
-
Area 2
Cliciwch yma i ddidoliFound positiveCliciwch yma i ddidoliFound negative
[Lleihau]Wales..
Wales[Lleihau]North Wales..
North WalesAnglesey..
Gwynedd..
Conwy..
Denbighshire..
Flintshire..
Wrexham..
[Lleihau]Mid & West Wales..
Mid & West WalesPowys..
Ceredigion..
Pembrokeshire..
Carmarthenshire..
Swansea..
Neath Port Talbot..
Bridgend..
[Lleihau]South East Wales..
South East WalesVale of Glamorgan..
Cardiff..
Rhondda Cynon Taff..
Merthyr Tydfil..
Caerphilly..
Blaenau Gwent..
Torfaen..
Monmouthshire..
Newport..
[Ehangu]Not known..

Metadata

Hlth1006: BCG skin tests received

HSA1/SD Welsh assembly Government

Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.Diweddariad Nesaf: Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyac

BCG

Enw
Hlth1006