Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y brechiadau BCG yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob oedCliciwch yma i ddidoliPob oed
Cliciwch yma i ddidoliDan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1-9 oedCliciwch yma i ddidoli10 oed a hyn
[Lleihau]Cymru1,368101571,526
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr2682950347
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn1041125
Gwynedd468458
Conwy341136
Sir Ddinbych443249
Sir y Fflint64831103
Wrecsam705176
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys19..19
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda6414583
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion114116
Sir Benfro141116
Sir Gaerfyrddin399351
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg27214.286
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe1956.201
Castell-nedd Port Talbot402.42
Pen-y-bont ar Ogwr376.43
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2702.272
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg25..25
Caerdydd2452.247
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf92102104
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf558.63
Merthyr Tudful372241
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan38332.415
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili344.38
Blaenau Gwent91.10
Tor-faen224.26
Sir Fynwy201.21
Casnewydd29822.320
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys....

Metadata

Teitl
Brechiadau BCG a dderbyniwyd yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn dangos nifer yr imiwneiddiadau a roddir i blant yn ôl gwir oedran y plentyn pan gafodd ei imiwneiddio.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 ymlaen

Allweddeiriau
BCG, imiwneiddio