Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y brechiadau BCG yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
MesurMath o imiwneiddiad.[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]OedOedran wrth imiwneiddio[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]ArdalCymru, Bwrdd Iechyd Lleol, Ardal Awdurdod Lleol yn seiliedig ar god post cartref y plentyn.<br />Mae cyfansymiau Cymru yn cynnwys cofnodion ‘anhysbys\’ lle nad oedd y cod post, na\’r BILl yn sgil hynny, yn hysbys; nid yw cyfansymiau\’r BILlau yn creu cyfanswm Cymru.<br />[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob oedCliciwch yma i ddidoliPob oed
Cliciwch yma i ddidoliDan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1-9 oedCliciwch yma i ddidoli10 oed a hyn
[Lleihau]Cymru1,832114251,971
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr220258253
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
Gwynedd81.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9
Conwy322.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34
Sir Ddinbych29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130
Sir y Fflint799694
Wrecsam7111183
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys101.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda516259
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Sir Benfro81110
Sir Gaerfyrddin284133
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Bae Abertawe233136252
Bwrdd Iechyd Bae AbertaweAbertawe201123216
Castell-nedd Port Talbot321336
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro838373878
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg685.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73
Caerdydd770323805
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg131133147
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgPen-y-bont ar Ogwr446151
Rhondda Cynon Taf687277
Merthyr Tudful19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan332193354
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili422145
Blaenau Gwent16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16
Tor-faen234.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27
Sir Fynwy241227
Casnewydd22712.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn dangos nifer yr imiwneiddiadau a roddir i blant yn ôl gwir oedran y plentyn pan gafodd ei imiwneiddio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen

Teitl

Brechiadau BCG a dderbyniwyd yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

13 Ionawr 2022 13 Ionawr 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

BCG, imiwneiddio