Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau imiwneiddiad atgyfnerthu yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, math o imiwneiddiad ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Measure[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliMMRCliciwch yma i ddidoliNiwmococolCliciwch yma i ddidoliHib/Llid yr Ymennydd CCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd C y GlasoedCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd ACWY y Glasoed
[Lleihau]Cymru63,43763,43632,24832,24932,46729,91930,666631,390
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr14,62014,6206,9686,9697,0326,5406,681.7,687
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn1,4031,403667667678663668.732
Gwynedd2,4642,4641,0821,0821,1241,0431,067.1,356
Conwy2,1402,1401,0551,0561,043968986.1,095
Sir Ddinbych1,9051,9051,0501,0501,041932957.894
Sir y Fflint3,6833,6831,5481,5481,5771,4791,516.2,128
Wrecsam3,0253,0251,5661,5661,5691,4551,487.1,482
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys2,4902,4901,1171,1171,1241,0671,073.1,392
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda6,1506,1503,5633,5633,5903,2193,288.2,604
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion1,1151,115613613613516529.507
Sir Benfro1,5721,5721,1511,1511,1589991,025.424
Sir Gaerfyrddin3,4633,4631,7991,7991,8191,7041,734.1,673
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg11,14811,1485,3035,3035,2504,9795,05955,892
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe5,0985,0982,3542,3542,3362,1652,230.2,772
Castell-nedd Port Talbot2,8162,8161,4491,4491,4281,4211,429.1,376
Pen-y-bont ar Ogwr3,2343,2341,5001,5001,4861,3931,40051,744
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro9,9139,9125,5285,5275,6074,9205,30914,428
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg2,7022,7021,4001,4001,4051,2931,334.1,316
Caerdydd7,2117,2104,1284,1274,2023,6273,97513,112
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf6,6276,6263,3253,3253,3243,1233,133.3,302
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf5,2695,2692,5962,5962,5902,4532,463.2,672
Merthyr Tudful1,3581,357729729734670670.630
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan12,37612,3776,4266,4276,5226,0316,083.5,991
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili3,7983,7991,9451,9451,9951,8841,891.1,873
Blaenau Gwent1,3261,326713713732698707.615
Tor-faen1,9731,9739959951,012935934.974
Sir Fynwy1,6621,662805805844703717.868
Casnewydd3,6173,6171,9681,9691,9391,8111,834.1,661
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys1131131818184040.94

Metadata

Teitl
Cyrsiau atgyfnerthu a dderbyniwyd yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyrsiau atgyfnerthu a dderbyniwyd yn ôl oedran

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 ymlaen

Allweddeiriau
imiwneiddio