Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau imiwneiddiad atgyfnerthu yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, math o imiwneiddiad ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]OedOedran wrth imiwneiddio[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
MeasureMath o imiwneiddiad[Hidlo]
[Lleihau]ArdalCymru, Bwrdd Iechyd Lleol, Ardal Awdurdod Lleol yn seiliedig ar god post cartref y plentyn.<br />Mae cyfansymiau Cymru yn cynnwys cofnodion ‘anhysbys\’ lle nad oedd y cod post, na\’r BILl yn sgil hynny, yn hysbys; nid yw cyfansymiau\’r BILlau yn creu cyfanswm Cymru.<br />[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisY PasCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliMMRy frech goch, clwy\'r pennau a rwbelaCliciwch yma i ddidoliNiwmococolBrechiad niwmococol cyfun. Cyflwynwyd Medi 2006.Cliciwch yma i ddidoliHib/Llid yr Ymennydd CHaemophilus influenza math b / Llid yr Ymennydd CCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd C y GlasoedPigiad atgyfnerthu Llid yr Ymennydd C y Glasoed: wedi ei gyflwyno ar gyfer rheini sy’n 13-14 oed (blwyddyn ysgol 9), yn dibynnu ar drefniadau lleol cyfredol, yn cael ei rhoi ar yr un amser â’r brechlyn Td/IPV (o 1 Medi 2013 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/14)Cliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd ACWY y GlasoedPigiad Atgyfnerthu Llid yr Ymennydd ACWY y Glasoed: Wedi ei gyflwyno i bob un sy’n 17 ac 18 mlwydd oed a myfyrwyr prifysgol tro gyntaf hyd at 25 oed o fis Awst 2015. Bydd y brechlyn hefyd yn cael eu hychwanegu at y rhaglen ysgolion glasoed arferol (blwyddyn ysgol 9 neu 10), ochr yn ochr â phigiad atgyfnerthu yn eu harddegau 3 mewn 1, ac yn lle’r Brechiad Atgyfnerthu Llid yr Ymennydd C y glasoed.
[Lleihau]Cymru45,28145,28130,83830,83931,03027,68628,480214,633
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr10,71110,7116,7156,7146,8025,9896,181.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,125
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn972972670670684552574.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol314
Gwynedd1,5981,5981,0941,0941,1079861,019.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol493
Conwy1,7511,7511,0061,0061,0119621,010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol774
Sir Ddinbych1,5131,513929928948908929.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol665
Sir y Fflint2,9172,9171,5441,5441,5741,3051,336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,392
Wrecsam1,9601,9601,4721,4721,4781,2761,313.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol487
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys1,1811,1811,1351,1351,120962976.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda4,7274,7273,2933,2943,3282,9483,051.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,436
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion709709522522525470483.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol189
Sir Benfro1,8701,8701,1091,1101,127953996.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol762
Sir Gaerfyrddin2,1482,1481,6621,6621,6761,5251,572.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol485
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Bae Abertawe5,3925,3923,6853,6853,6803,2983,389.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,729
Bwrdd Iechyd Bae AbertaweAbertawe3,1353,1352,2842,2842,2862,1022,178.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol867
Castell-nedd Port Talbot2,2572,2571,4011,4011,3941,1961,211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol862
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro9,7909,7905,0985,0985,1774,4694,741.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,715
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg2,7752,7751,4551,4551,4631,1281,170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,330
Caerdydd7,0157,0153,6433,6433,7143,3413,571.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,385
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg5,1025,1024,5464,5474,5724,1534,2042548
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgPen-y-bont ar Ogwr1,6231,6231,4611,4611,4691,2621,289.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol158
Rhondda Cynon Taf2,8112,8112,4382,4382,4572,3092,3252369
Merthyr Tudful668668647648646582590.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan8,3178,3176,3216,3216,3075,8105,881.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,019
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili2,5162,5161,9201,9201,9161,7281,751.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol595
Blaenau Gwent811811708708709724724.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119
Tor-faen1,6001,600985985979911918.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol624
Sir Fynwy968968792792786695702.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172
Casnewydd2,4222,4221,9161,9161,9171,7521,786.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol509
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys61614545445757.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18

Metadata

Teitl

Cyrsiau atgyfnerthu a dderbyniwyd yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

13 Ionawr 2022 13 Ionawr 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

imiwneiddio

Disgrifiad cyffredinol

Cyrsiau atgyfnerthu a dderbyniwyd yn ôl oedran

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen