Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau imiwneiddio sylfaenol yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, math o imiwneiddiad ac oedran
None
[Lleihau]OedOedran wrth imiwneiddio[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
MeasureMath o imiwneiddiad[Hidlo]
[Lleihau]ArdalCymru, Bwrdd Iechyd Lleol, Ardal Awdurdod Lleol yn seiliedig ar god post cartref y plentyn.<br />Mae cyfansymiau Cymru yn cynnwys cofnodion ‘anhysbys\’ lle nad oedd y cod post, na\’r BILl yn sgil hynny, yn hysbys; nid yw cyfansymiau\’r BILlau yn creu cyfanswm Cymru.<br />[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisY PasCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliHibHaemophilus influenza math b. Cyflwynwyd yn ystod 1992-93Cliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd CCyflwynwyd yn ystod 1999-2000Cliciwch yma i ddidoliNiwmococolBrechiad niwmococol cyfun. Cyflwynwyd Medi 2006.Cliciwch yma i ddidoliRotafirwsCyflwynwyd Gorffennaf 2013.
[Lleihau]Cymru27,45827,45727,44827,45427,446329,31725,963
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr5,8795,8795,8785,8755,87816,3115,578
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn568568568568568.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol588533
Gwynedd1,0161,0161,0151,0151,017.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,074940
Conwy924924924924924.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,009874
Sir Ddinbych889889889888888.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol944822
Sir y Fflint1,2581,2581,2581,2571,25711,3621,228
Wrecsam1,2241,2241,2241,2231,224.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,3341,181
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys963963963963963.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,014922
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda3,0313,0313,0293,0303,028.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,2222,899
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion482482482482482.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol518463
Sir Benfro977977975976974.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,022920
Sir Gaerfyrddin1,5721,5721,5721,5721,572.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,6821,516
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Bae Abertawe3,1603,1593,1533,1603,151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,3613,013
Bwrdd Iechyd Bae AbertaweAbertawe1,9591,9581,9521,9591,950.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,0601,841
Castell-nedd Port Talbot1,2011,2011,2011,2011,201.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,3011,172
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro4,5864,5864,5864,5874,587.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,8944,239
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg1,1571,1571,1571,1581,158.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2291,073
Caerdydd3,4293,4293,4293,4293,429.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,6653,166
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg4,0894,0894,0894,0894,08914,3683,941
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgPen-y-bont ar Ogwr1,2711,2711,2711,2711,27111,3481,218
Rhondda Cynon Taf2,2492,2492,2492,2492,249.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,3972,166
Merthyr Tudful569569569569569.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol623557
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan5,6685,6685,6685,6685,66816,0655,298
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili1,6261,6261,6261,6261,626.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,7321,511
Blaenau Gwent675675675675675.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol722634
Tor-faen886886886886886.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol965830
Sir Fynwy7327327327327321757679
Casnewydd1,7491,7491,7491,7491,749.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,8891,644
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys8282828282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8273

Metadata

Teitl

Cyrsiau Imiwneiddio Sylfaenol yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

13 Ionawr 2022 13 Ionawr 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen

Disgrifiad cyffredinol

Cyrsiau Imiwneiddio Sylfaenol yn ôl oedran

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.

Allweddeiriau

imiwneiddio