Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau imiwneiddio sylfaenol yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol, math o imiwneiddiad ac oedran
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Measure[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliHibCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd CCliciwch yma i ddidoliNiwmococolCliciwch yma i ddidoliRotafirws
[Lleihau]Cymru29,69229,69229,68629,69329,680629,16128,431
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr6,4176,4176,4166,4166,41626,2976,123
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn655655655655655.642634
Gwynedd1,0821,0821,0811,0811,081.1,0711,034
Conwy988988988988988.962923
Sir Ddinbych872872872872872.841837
Sir y Fflint1,4371,4371,4371,4371,43711,4231,405
Wrecsam1,3831,3831,3831,3831,38311,3581,290
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys1,0771,0771,0771,0771,077.1,0591,034
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda3,1803,1803,1793,1803,17733,1103,039
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion519519519519519.504484
Sir Benfro9789789789789781965940
Sir Gaerfyrddin1,6831,6831,6821,6831,68021,6411,615
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg5,0185,0185,0155,0185,01414,9294,854
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe2,2362,2362,2332,2362,23212,1922,153
Castell-nedd Port Talbot1,3571,3571,3571,3571,357.1,3351,317
Pen-y-bont ar Ogwr1,4251,4251,4251,4251,425.1,4021,384
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro5,0015,0015,0015,0015,001.4,8794,772
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg1,2751,2751,2751,2751,276.1,2481,226
Caerdydd3,7263,7263,7263,7263,725.3,6313,546
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf3,1103,1103,1093,1103,108.3,0832,980
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf2,4592,4592,4582,4592,457.2,4362,357
Merthyr Tudful651651651651651.647623
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan5,8535,8535,8535,8555,851.5,7735,597
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili1,8341,8341,8341,8351,833.1,8091,718
Blaenau Gwent698698698698698.689661
Tor-faen906906906906906.905863
Sir Fynwy686686686686684.676667
Casnewydd1,7291,7291,7291,7301,730.1,6941,688
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys3636363636.3132

Metadata

Teitl
Cyrsiau Imiwneiddio Sylfaenol yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyrsiau Imiwneiddio Sylfaenol yn ôl oedran

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 ymlaen

Allweddeiriau
imiwneiddio