Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau brechiadau MMR sylfaenol yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol ac oedran
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob oedCliciwch yma i ddidoliPob oed
Cliciwch yma i ddidoliDan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 oedCliciwch yma i ddidoli2-4 oedCliciwch yma i ddidoli5 oed a hyn
[Lleihau]Cymru11029,57474361231,039
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr316,447124986,700
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn3648165672
Gwynedd81,02218211,069
Conwy8950246988
Sir Ddinbych29123010954
Sir y Fflint41,46914361,523
Wrecsam61,44622201,494
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys71,06117111,096
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda103,18398943,385
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion25061415537
Sir Benfro199724311,053
Sir Gaerfyrddin71,68060481,795
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg94,915123735,120
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe42,13265632,264
Castell-nedd Port Talbot21,4033371,445
Pen-y-bont ar Ogwr31,3802531,411
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro334,8491961625,240
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg31,27944141,340
Caerdydd303,5701521483,900
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf73,09258123,169
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf52,4244882,485
Merthyr Tudful2668104684
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan135,9891241596,285
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili51,86933371,944
Blaenau Gwent.7001411725
Tor-faen29251415956
Sir Fynwy16961334744
Casnewydd51,79950621,916
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys.383344

Metadata

Teitl
Cyrsiau imiwneiddio MMR sylfaenol yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn dangos nifer yr imiwneiddiadau a roddir i blant yn ôl gwir oedran y plentyn pan gafodd ei imiwneiddio.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 ymlaen

Ansawdd ystadegol
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau
MMR, imiwneiddio