Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cyrsiau brechiadau MMR sylfaenol yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol ac oedran
None
MesurMath o imiwneiddiad.[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]OedOedran wrth imiwneiddio.[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]ArdalCymru, Bwrdd Iechyd Lleol, Ardal Awdurdod Lleol yn seiliedig ar god post cartref y plentyn.<br />Mae cyfansymiau Cymru yn cynnwys cofnodion ‘anhysbys\’ lle nad oedd y cod post, na\’r BILl yn sgil hynny, yn hysbys; nid yw cyfansymiau\’r BILlau yn creu cyfanswm Cymru.<br />[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob oedCliciwch yma i ddidoliPob oed
Cliciwch yma i ddidoliDan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 oedCliciwch yma i ddidoli2-4 oedCliciwch yma i ddidoli5 oed a hyn
[Lleihau]Cymru13727,46562337628,601
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr455,927142916,205
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn55451310573
Gwynedd1497419171,024
Conwy695336101,005
Sir Ddinbych6900197932
Sir y Fflint51,29434351,368
Wrecsam91,26121121,303
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys1955138977
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda112,92768463,052
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47458487
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95527191,001
Sir Gaerfyrddin111,49836191,564
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Bae Abertawe53,26781393,392
Bwrdd Iechyd Bae AbertaweAbertawe42,08453332,174
Castell-nedd Port Talbot11,1832861,218
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro464,4201541214,741
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg131,11336191,181
Caerdydd333,3071181023,560
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg114,12959314,230
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgPen-y-bont ar Ogwr51,25919111,294
Rhondda Cynon Taf62,28632162,340
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58484596
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan185,780103405,941
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili91,71521131,758
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol727101738
Tor-faen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90918.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol927
Sir Fynwy5688157715
Casnewydd41,74139191,803
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol603.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63

Metadata

Teitl

Cyrsiau imiwneiddio MMR sylfaenol yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

13 Ionawr 2022 13 Ionawr 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn dangos nifer yr imiwneiddiadau a roddir i blant yn ôl gwir oedran y plentyn pan gafodd ei imiwneiddio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau

MMR, imiwneiddio