Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y plant sydd wedi'u himiwneiddio (canran) erbyn eu hail ben-blwydd yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a math o imiwneiddiad
None
BlwyddynYear ended 31 March [Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
MesurCoverage by 2nd birthday (percentage immunised of resident children reaching their second birthday in the year) [Hidlo]
[Lleihau]ArdalCymru, Bwrdd Iechyd Lleol, Ardal Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisY PasCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliMMRy frech goch, clwy\'r pennau a rwbelaCliciwch yma i ddidoliHibHaemophilus influenza math b. Cyflwynwyd yn ystod 1992-93Cliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd CCyflwynwyd yn ystod 1999-2000Cliciwch yma i ddidoliNiwmococolBrechiad niwmococol cyfun. Cyflwynwyd Medi 2006.Cliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd BCyflwynwyd yn ystod 2015.
[Lleihau]Cymru979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9694
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr979797979697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9695
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn999999999799.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9896
Gwynedd989898989698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
Conwy979797979497.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9594
Sir Ddinbych969696969696.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9595
Sir y Fflint979797969697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9695
Wrecsam989898989698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys979797979697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda969696969496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9593
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9694
Sir Benfro969696969496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9493
Sir Gaerfyrddin969696969496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9693
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Bae Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Bae AbertaweAbertawe969696969496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9494
Castell-nedd Port Talbot979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9694
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro969696969396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9491
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg969696969496.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9592
Caerdydd969696969396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9491
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg989898989698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgPen-y-bont ar Ogwr979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9695
Rhondda Cynon Taf989898989798.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9897
Merthyr Tudful979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9695
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan979797979597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9695
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili989898989698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
Blaenau Gwent989898989898.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9897
Tor-faen969696969396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9594
Sir Fynwy989898989698.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9796
Casnewydd969696969396.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9593
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys929292928692.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8987

Metadata

Teitl

Y nifer a imiwneiddiwyd erbyn eu penblwydd yn 2 oed

Diweddariad diwethaf

13 Ionawr 2022 13 Ionawr 2022

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Y nifer a imiwneiddiwyd erbyn eu penblwydd yn 2 oed

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER), Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2003-04 ymlaen

Ansawdd ystadegol

Cyfeiriwch at cysylltiadau yn Dolenni.

Allweddeiriau

imiwneiddiad