Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y plant sydd wedi'u himiwneiddio (canran) erbyn eu hail ben-blwydd yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a math o imiwneiddiad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDifftheriaCliciwch yma i ddidoliTetanwsCliciwch yma i ddidoliPertwsisCliciwch yma i ddidoliPolioCliciwch yma i ddidoliMMRCliciwch yma i ddidoliHibCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd CCliciwch yma i ddidoliNiwmococolCliciwch yma i ddidoliLlid yr Ymennydd B
[Lleihau]Cymru979797979597.9694
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr989898989698.9695
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn989898989798.9797
Gwynedd989898989598.9796
Conwy979797979497.9694
Sir Ddinbych979797979497.9493
Sir y Fflint979797979697.9796
Wrecsam989898989698.9796
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys979797979597.9694
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda959595959395.9491
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion949494949194.9491
Sir Benfro959595959395.9491
Sir Gaerfyrddin969696969396.9492
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg979797979497.9694
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe979797979497.9593
Castell-nedd Port Talbot979797979597.9695
Pen-y-bont ar Ogwr979797979597.9795
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro969696969396.9491
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg979797979397.9592
Caerdydd969696969396.9490
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf989898989798.9897
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf989898989798.9897
Merthyr Tudful989898989798.9797
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan979797979597.9694
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili989898989698.9796
Blaenau Gwent999999999799.9897
Tor-faen989898989598.9795
Sir Fynwy969696969596.9595
Casnewydd959595959295.9391
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys919191919191.914,836

Metadata

Teitl
Y nifer a imiwneiddiwyd erbyn eu penblwydd yn 2 oed

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y nifer a imiwneiddiwyd erbyn eu penblwydd yn 2 oed

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER), Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cyn 1998-99, ffynhonnell y data oedd ffurflen flynyddol KC51;daw data blynyddol y Gwerthusiad Cyflym o Gwmpas Brechiadau (COVER) a ddefnyddiwyd ar gyfer 2003-04 o gronfeydd data System Iechyd Plant Ymddiriedolaeth y GIG; yn dilyn hynny y ffynhonnell yw’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2003-04 ymlaen

Ansawdd ystadegol
Cyfeiriwch at cysylltiadau yn Dolenni.

Allweddeiriau
imiwneiddiad