Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru AGC Gwasanaethau a Mannau yn ôl Math o Sefydliad a Blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn Ariannol[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
[Lleihau]Sefydliad 2
-
-
[Lleihau]Sefydliad 3
-
-
Sefydliad 4
[Lleihau]Mar-2017[Lleihau]Mar-2018[Lleihau]Mar-2019[Lleihau]Mar-2020[Lleihau]Mar-2021
Cliciwch yma i ddidoliNumber of PlacesCliciwch yma i ddidoliTotal SettingsCliciwch yma i ddidoliNumber of PlacesCliciwch yma i ddidoliTotal SettingsCliciwch yma i ddidoliNumber of PlacesCliciwch yma i ddidoliTotal SettingsCliciwch yma i ddidoliNumber of PlacesCliciwch yma i ddidoliTotal SettingsCliciwch yma i ddidoliNumber of PlacesCliciwch yma i ddidoliTotal Settings
[Lleihau]Total - All Categories112,2346,133111,5575,968112,0755,946112,6725,873112,8925,896
Total - All Categories[Lleihau] Total - Adult and Children Service28,2211,81228,4921,83128,6451,87328,3471,90728,3842,014
Total - Adult and Children Service[Ehangu]Non-Residential Services.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol589.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol608.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol685
[Ehangu]Residential Services28,2211,25228,4921,26128,6451,28428,3471,29928,3841,329
[Lleihau]Total - Children's Day Care84,0134,32183,0654,13783,4304,07384,3253,96684,5083,882
Total - Children's Day Care[Ehangu]Childminders16,5312,34016,1842,20116,1132,13115,6942,02515,1321,931
[Ehangu]Children's Day Care - Not Known.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Creches7052865727636265462045717
[Ehangu]Full Day Care29,73270831,19774934,59387837,63897039,1341,010
[Ehangu]Open Access Play Provision3,584523,534503,111453,025412,96040
[Ehangu]Out of School Care16,66044515,90941515,36639015,65638515,484385
[Ehangu]Sessional Day Care16,80174815,58469513,61160311,76652511,341499

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Crynodeb o'r ystadegau ar y nifer o sefydliadau ac unigolion a reoleiddir gan AGC yn ol awdurdod lleol, gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon - blynyddol. Mae hyn yn cynnwys pob gwasanaeth cofrestredig a gwasanaeth wedi’i ohirio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGC

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Teitl

Cyfanswm o wasanaethau yn ol sefydliad , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2021 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost

CIWInformation@gov.wales

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon; Cofrestriadau; Diddymiadau

Dolenni'r we

https://arolygiaethgofal.cymru/ystadegau-blynyddol;
Cyswllt: CIWInformation@gov.wales

Ansawdd ystadegol

Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.