Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Hysbysiadau am farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal i oedolion yn ôl lleoliad y farwolaeth a’r diwrnod hysbysu

Er mwyn sicrhau bod data sy'n ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion ar gael yn gynt, mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi niferoedd dros dro ar gyfer cartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir). Gallai lleoliad y farwolaeth fod yn y cartref gofal, yn yr ysbyty neu mewn lleoliad arall.

None
[Lleihau]Achos Marwolaeth[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Achos Marwolaeth 1[Hidlo]
-
Achos Marwolaeth 2[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]lleoliad Marwolaeth[Hidlo]
-
lleoliad Marwolaeth 1
[Lleihau]Dyddiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Dyddiad 1
-
-
Dyddiad 2
[Lleihau]Pob lleoliadCliciwch yma i ddidoliPob lleoliad
Cliciwch yma i ddidoliAmbiwlansCliciwch yma i ddidoliYn y cartref gofalCliciwch yma i ddidoliHosbisCliciwch yma i ddidoliYsbytyCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliYng nghartref yr unigolyn ei hunCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Ehangu]2018.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,2426,242
[Ehangu]2019.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,608(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.5,697
[Ehangu]202016(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,97510(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,531(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.127637(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.7,729
[Lleihau]2021(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.3,6712(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,026(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2829.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.4,766
2021[Ehangu]Ionawr 20211(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.707.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.19245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.909
[Ehangu]Chwefror 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.4412(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.12653.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.577
[Ehangu]Mawrth 20212(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.391.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10516.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.505
[Ehangu]Ebrill 20211(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.301.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.8941.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.396
[Ehangu]Mai 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.298.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7834.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.383
[Ehangu]Mehefin 20211(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.337.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8933.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.433
[Ehangu]Gorffennaf 20211(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.368.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.477
[Ehangu]Awst 20211(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.352.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10942.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.468
[Ehangu]Medi 2021(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.3(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.372.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.11122.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.490
[Lleihau]Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128
Hydref 20211 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
2 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
3 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
4 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
5 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
6 Hydref 2021.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Er mwyn sicrhau bod data sy'n ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion ar gael yn gynt, mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi niferoedd dros dro ar gyfer cartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir). Gallai lleoliad y farwolaeth fod yn y cartref gofal, yn yr ysbyty neu mewn lleoliad arall.

Nid yw'r data yn seiliedig ar brofion a gadarnhawyd yn y labordy, ac nid oes modd eu cymharu yn uniongyrchol gyda data Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC). Yn eu dangosfwrdd gwyliadwriaeth gyflym, mae ICC yn cynnwys rhai hysbysiadau a dderbyniwyd o gartrefi gofal gyda phrawf positif am COVID-19 sydd wedi’i gadarnhau gan labordy. Ni all y data hyn cael eu hadio at ei gilydd. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r data hyn i sicrhau bod mynediad i ddata AGC yn dryloyw ac i roi syniad amserol o'r tueddiadau ar gyfer holl farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru, yn sgil COVID-19 neu fel arall.


Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel awdurdodau lleol. Caiff data eu casglu’n ddyddiol ar ffurflen ar-lein sy’n cael ei datblygu a’i chynnal gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff data eu dilysu yn erbyn datganiadau blaenorol a bydd ymholiad ynghylch cywirdeb unrhyw newidiadau sylweddol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil CSV a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Mae data’n cynnwys yr holl hysbysiadau hyd at hanner nos bob dydd.Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

1 Ionawr 2018 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, oherwydd bod modd i AGC ailgyflwyno datganiad ar unrhyw adeg, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Teitl

Nifer yr hysbysiadau am farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal i oedolion sy'n ymwneud â COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir), sy'n digwydd mewn cartrefi gofal, yn ôl awdurdod lleol a’r diwrnod pan roddwyd gwybod am yr achos

Diweddariad diwethaf

12 Hydref 2021 12 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

26 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolygiaeth Gofal Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, AGC, Cartrefi gofal

Ansawdd ystadegol

O ran achosion o COVID-19 a ‘Gadarnhawyd’, o 29 Ebrill 2020 ymlaen, mae’r nifer wedi’i ddarparu i AGC gan ddarparwr y cartref gofal fel ateb i’r cwestiwn: ‘A oedd y farwolaeth o ganlyniad i achos o COVID-19 a gadarnhawyd?’

Cyn y dyddiad hwn, ni ofynnwyd y cwestiwn hwn i ddarparwr y cartref gofal, felly ‘Cadarnhawyd’ ar gyfer y rhain oedd lle roedd arolygwyr AGC wedi adolygu’r data testun rhydd a ddarparwyd gan ddarparwr y cartref gofal (ar gyfer y cwestiynau ‘achos marwolaeth person, os yw’n hysbys ac wedi’i gadarnhau gan ymarferydd meddygol’ a ‘chrynodeb o’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth y person a’r holl ffactorau a gyfrannodd at y farwolaeth’) ac wedi penderfynu ei fod yn ymwneud ag achos a gadarnhawyd.

Yn y ddwy sefyllfa, mae AGC yn dibynnu ar ddarparwr y cartref gofal i roi gwybod iddynt yn briodol am achos a gadarnhawyd.

Mae’n ofynnol i gartrefi gofal roi gwybod i AGC am leoliad ac achosion marwolaethau. Cyn 29 Ebrill 2020 roedd hyn drwy flwch testun rhydd ac roedd AGC yn defnyddio chwiliadau â llaw ar y data i gynhyrchu crynodebau yn ôl categori. Ers 29 Ebrill 2020 diwygiwyd y ffurflen i gynnwys categorïau blwch ticio gorfodol ar gyfer achosion a gadarnhawyd/posibl o COVID-19, ac i gynnwys lleoliad (ysbyty, cartref gofal, hosbis, ambiwlans, arall). O ganlyniad, newidiodd y fethodoleg a ddefnyddir i gynhyrchu’r ffigurau o 29 Ebrill 2020 ymlaen.

Mae’r marwolaethau sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn y siart yn cynnwys achosion sydd wedi’u cadarnhau ac achosion posibl o COVID-19. Ehangwyd y polisi profi mewn cartrefi gofal ar 16 Mai 2020 i gynnwys profion a gynigir i bob aelod o staff a phob preswyliwr sy’n symptomatig ac asymptomatig ac nad ydynt erioed wedi profi'n bositif am COVID-19, hyd yn oed lle nad oedd y cartref wedi rhoi gwybod am achosion posibl neu achosion wedi eu cadarnhau. Gallai profion mwy eang fod wedi arwain at rai marwolaethau'n cael eu cofnodi fel marwolaethau nad ydynt yn rhai COVID-19 pan fyddant o'r blaen efallai wedi cael eu cofnodi fel rhai a amheuir o fod yn farwolaeth COVID-19.

Oherwydd y patrymau gwaith, mae tueddu i fod llai o hysbysiadau o achosion COVID-19 farwolaethau yn ystod y penwythnosau o’i gymharu â dydd Llun i ddydd Gwener. Yn aml mae mwy o hysbysiadau ar ddydd Llun.

I sicrhau bod cyfrifiadau dros dro o farwolaethau mewn cartrefi gofal, sy’n seiliedig ar hysbysiadau gan ddarparwyr cartrefi gofal, yn cael eu hadrodd yn gywir, cynhaliodd AGC adolygiad manwl o’r data. Canfuwyd bod rhai darparwyr ar ambell achlysur wedi darparu hysbysiad dyblyg o’r un farwolaeth, naill ai oherwydd gwall gan y darparwr neu wrth geisio diweddaru hysbysiadau blaenorol. Mae’r dyblygiadau hyn bellach wedi’u dileu o’r data rhwng 1 Ionawr 2019 a 1 Hydref 2021. Mae’r broses hon wedi arwain at ostyngiad yn nifer y marwolaethau ymysg preswylwyr cartrefi gofal i oedolion, a chartrefi gofal i oedolion a phlant (gostyngiad o 92 o farwolaethau nad oedd yn gysylltiedig â COVID-19 a 13 o farwolaethau cysylltiedig â COVID-19 ar y pwynt gweithredu).

Efallai y bydd dyblygiadau’n dal i ddigwydd gan ei bod yn bosibl y gallai darparwyr barhau i roi hysbysiadau lluosog o’r un farwolaeth. Serch hynny, bydd AGC yn cynnal gwaith sicrhau ansawdd yn rheolaidd i leihau effaith bosibl hyn ar y data. Os gwneir diwygiadau, bydd data’n cael eu cyhoeddi gyda throednodyn yn dweud bod y ffigur wedi’i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf.