Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer o gartrefi Gofal Cofrestredig i Oedolion, yn ôl awdurdod lleol

Er mwyn gwella’r argaeledd amserol o ddata yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi cyfrifiadau dros dro o’r nifer o gartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19. Mae data’r achosion o COVID-19 yn ymwneud â phreswylwyr a staff sy’n gweithio yn y cartref.

None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli12 Chwefror 2021Cliciwch yma i ddidoli26 Chwefror 2021Cliciwch yma i ddidoli12 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoli26 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoli09 Ebrill 2021Cliciwch yma i ddidoli22 Ebrill 2021Cliciwch yma i ddidoli06 Mai 2021Cliciwch yma i ddidoli20 Mai 2021Cliciwch yma i ddidoli02 Mehefin 2021Cliciwch yma i ddidoli16 Mehefin 2021Cliciwch yma i ddidoli30 Mehefin 2021Cliciwch yma i ddidoli14 Gorffennaf 2021Cliciwch yma i ddidoli28 Gorffennaf 2021Cliciwch yma i ddidoli11 Awst 2021Cliciwch yma i ddidoli25 Awst 2021Cliciwch yma i ddidoli08 Medi 2021
[Lleihau]Cymru1,0481,0481,0491,0491,0481,0491,0491,0511,0511,0491,0471,0461,0441,0451,0441,043
CymruSir Ynys Môn26262626262626262626262626262626
Gwynedd45454546464646464646464646464646
Conwy72727272727272727272727272727272
Sir Ddinbych66666666666666666666666666666666
Sir y Fflint37373737373737373737373737373737
Wrecsam39393939393939393939393939393939
Powys42424242424242424242424242424242
Ceredigion23232323232323232323232323232323
Sir Benfro68686868686868686868686868686868
Sir Gaerfyrddin90909090909090919191919191929292
Abertawe78787878787979797979797979797979
Castell-nedd Port Talbot56565656565656565656565656565655
Pen-y-bont ar Ogwr35353535353535353535353535353535
Bro Morgannwg43434343434343434343434343424242
Rhondda Cynon Taf60606059595959595959595959595959
Merthyr Tudful20202020202020202020202121212121
Caerffili53535353535353535353535353545454
Blaenau Gwent23232323232323232322222220202020
Tor-faen21212121212121212121212121212121
Sir Fynwy31313131313131313131313131313131
Casnewydd38383939383838393938373737373737
Caerdydd82828282828282828282817979797878

Metadata

Teitl

Nifer o gartrefi Gofal Cofrestredig i Oedolion yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

14 Medi 2021 14 Medi 2021

Diweddariad nesaf

28 Medi 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolygiaeth Gofal Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Er mwyn gwella’r ddarpariaeth o ddata amserol sydd ar gael ynglyn â’r coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi cyfrifiadau dros dro o nifer y cartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 a gadarnhawyd a chyfrifiadau dros dro o farwolaethau mewn cartrefi gofal, yn seiliedig ar yr wybodaeth y mae darparwyr cartrefi gofal yn ei rhoi i ACG.

Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel awdurdodau lleol. Caiff data eu casglu’n ddyddiol ar ffurflen ar-lein sy’n cael ei datblygu a’i chynnal gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff data eu dilysu yn erbyn datganiadau blaenorol a bydd ymholiad ynghylch cywirdeb unrhyw newidiadau sylweddol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil CSV a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Mae data’n cynnwys yr holl hysbysiadau hyd at hanner nos bob dydd.

Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

4 Rhagfyr 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, oherwydd bod modd i AGC ailgyflwyno datganiad ar unrhyw adeg, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol

Mae nifer y cartrefi gofal i oedolion yn yr adroddiad hwn yn amrywio. Mae hyn o ganlyniad i gofrestru cartrefi gofal newydd i oedolion a chau cartrefi gofal eraill. Er enghraifft, yn ystod mis Tachwedd 2020, tynnwyd 6 cartref gofal i oedolion oddi ar y rhestr ac ychwanegwyd 4 cartref o’r newydd

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, AGC, Cartrefi gofal