Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Achosion wedi cau yn ôl rheswm dros gau (chwarterol)
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Sefydliad[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
Cam o ddiffyg presenoldeb[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2013Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2013Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2013Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2013Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2014Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2014Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2014Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2014Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2015Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2015Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2015Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2015Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2016Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2016Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2016Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2017Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2017
Cau Cynlluniedig – Cwblhau triniaeth – Rhydd o sylwedd984879887796826864872915927835829835873836948926988880894
Cau Cynlluniedig - Cwblhau triniaeth1,3261,5021,5421,3751,4431,6161,5461,4351,7811,4151,6281,6271,4171,5871,6931,6621,6661,6941,679
Cwblhau triniaeth....1,8962,1402,0642,0002,3471,9892,2992,3142,1142,2762,5042,4332,4502,3292,337
Cau Cynlluniedig - Cyfeirir at wasanaeth arall7219739558007851,1821,0751,0921,1162,2236926606541,203676628697639596
Cau Cynlluniedig - Wedi symud o dan arweiniad meddyg teulu sydd yn rhagnodi.....251015125614301326142415
Isgyfanswm cau cynlluniedig3,0313,3543,3842,9713,0543,6643,4983,4523,8394,4853,1543,1282,9583,6563,3303,2423,3653,2373,184
Ymadawedig35383632443944615350614767525044657264
Symud139161162123122138132135145164167123108145109121969595
Carchar283303320331289209222278215227287223260226253255248261245
Triniaeth wedi'u tynnu yn ôl gan y darparwr188174182183221207195268159202194158150145130117163148121
Wedi cau yn ganolfan194532,340..............
Heb fynychu cyn yr asesiad1,5011,3611,4161,5191,4451,1109231,0311,0651,0679939208951,007987967858701688
Heb fynychu cyn y driniaeth143218246145166261342319237159134110135967734653929
Heb fynychu yn ystod triniaeth704653670577522913776834744599666644732704641601600542609
Atgyfeiriad amhriodol1,1221,0161,0239518979879369608759527886617758929578619381,0301,003
Cleient yn ymwybodol o'r atgyfeiriad11.2331385630126589495411
Gwrthododd y cleient triniaeth.34.15122248249285236239281356429369510439515517
Cyflenwyd dim gwybodaeth34434735463240263132181715115951219
Cyfanswm7,1827,4197,4956,8729,1647,7137,3947,6697,6788,1856,7076,3176,4597,3726,9126,7706,8476,6566,585

Metadata

Teitl
Achosion wedi'u cau yn ôl y rheswm dros y cau

Diweddariad diwethaf
7 Chwefror 2018 7 Chwefror 2018

Diweddariad nesaf
2 Mai 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ffynhonnell 2
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, Ystadegau Chwarterol

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau chwarterol hyn yn cyflwyno gwybodaeth gryno am wasanaethau triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys data ar weithgaredd yn ôl cyffur ac alcohol. Mae'r data ond yn berthnasol i bobl sy'n derbyn triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau ac, o ganlyniad, mae ond yn cynrychioli cyfran o'r holl bobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Ffynhonnell y data yw Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'n cynnwys manylion yr holl atgyfeiriadau i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru, ac fe'i cedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r gronfa ddata yn ddeinamig, hynny yw, mae cofnodion yn cael eu diwygio wrth i fwy o wybodaeth gael ei chyflwyno gan asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd ffigurau o'r pedwar chwarter blaenorol yn cael eu diwygio, a dylid ystyried hyn wrth ddehongli'r data. O ganlyniad, y pumed tro y bydd ddata yn cael ei gyhoeddi ar gyfer chwarter penodol, bydd yn cael ei nodi fel “terfynol” tan yr amser hwn bydd y data yn cael ei nodi fel "dros dro". Mae data ar y pwnc hwn hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad blynyddol ym mis Hydref. Noder nad yw'r ystadegau chwarterol a blynyddol yn gymaradwy yn uniongyrchol, yn bennaf gan nad yw cleientiaid na fynychodd mewn cyfnod cynnar iawn h.y. cyn asesiad, wedi'u cynnwys yn nhablau'r adroddiad blynyddol ond eu bod wedi'u cynnwys yma yn yr ystadegau chwarterol.

Mae rhywfaint o'r data a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio i fesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) i gefnogi'r gwaith o reoli perfformiad gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dangosydd perfformiad i gyflawni amser aros o 20 diwrnod gwaith ar y mwyaf rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth. Mae'r dangosydd hwn hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gall asesiadau, dyddiadau dechrau triniaeth a dyddiadau cau ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005 pan sefydlwyd y gronfa ddata.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O Ionawr 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad blynyddol a Adroddiad ansawdd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y pedwar chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau i gofnodion.

Allweddeiriau
Camddefnyddio Sylweddau

Ansawdd ystadegol
Adroddiad ansawdd:

Mae'n ofynnol i bob Darparwr Gwasanaethau sy'n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gydymffurfio'n llawn â gofynion adrodd y gronfa ddata.

Mae Timau Cynghori Rhanbarthol ar Gamddefnyddio Sylweddau (SMARTs) Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau triniaeth i wella ansawdd data. At ddibenion y cyhoeddiad hwn, dyma'r materion ansawdd data sy'n effeithio ar yr ystadegau hyn:

Mae rhai asiantaethau yn methu â chau achosion lle mae cleient yn cael ei drosglwyddo rhwng asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd rhai unigolion yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith ar y gronfa ddata.

Efallai na fydd amryw o asiantaethau yn cwblhau'r holl feysydd perthnasol ar y gronfa ddata erbyn i'r data chwarterol gael ei echdynnu.