Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Achosion wedi cau yn ôl rheswm dros gau (chwarterol)
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Sefydliad[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
Cam o ddiffyg presenoldeb[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2013Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2013Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2013Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2013Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2014Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2014Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2014Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2014Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2015Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2015Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2015Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2015Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2016Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2016Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2016Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2017
Cau Cynlluniedig – Cwblhau triniaeth – Rhydd o sylwedd984879887796826864872915927835829835873833946920983
Cau Cynlluniedig - Cwblhau triniaeth1,3261,5021,5421,3751,4431,6161,5461,4351,7811,4151,6281,6271,4171,5851,6731,6451,596
Cwblhau triniaeth....1,8962,1402,0642,0002,3471,9892,2992,3142,1142,2712,4832,4152,406
Cau Cynlluniedig - Cyfeirir at wasanaeth arall7219739558007851,1821,0751,0921,1162,2236926606541,197669604671
Cau Cynlluniedig - Wedi symud o dan arweiniad meddyg teulu sydd yn rhagnodi.....25101512561430132514
Isgyfanswm cau cynlluniedig3,0313,3543,3842,9713,0543,6643,4983,4523,8394,4853,1543,1282,9583,6453,3013,1943,264
Ymadawedig3538363244394461535061476750504161
Symud13916116212312213813213514516416712310814411011893
Carchar283303320331289209222278215227287223260225251255244
Triniaeth wedi'u tynnu yn ôl gan y darparwr188174182183221207195268159202194158150145129114162
Wedi cau yn ganolfan194532,340............
Heb fynychu cyn yr asesiad1,5011,3611,4161,5191,4451,1109231,0311,0651,0679939208951,003968915779
Heb fynychu cyn y driniaeth14321824614516626134231923715913411013597763459
Heb fynychu yn ystod triniaeth704653670577522913776834744599666644732698633593592
Atgyfeiriad amhriodol1,1221,0161,023951897987936960875952788661775890948856898
Cleient yn ymwybodol o'r atgyfeiriad11.2331385630126589494
Gwrthododd y cleient triniaeth.34.15122248249285236239281356428361490409
Cyflenwyd dim gwybodaeth3443473546324026313218171512121211
Cyfanswm7,1827,4197,4956,8729,1647,7137,3947,6697,6788,1856,7076,3176,4597,3466,8436,6316,576

Metadata

Teitl
Achosion wedi'u cau yn ôl y rheswm dros y cau

Diweddariad diwethaf
2 Awst 2017 2 Awst 2017

Diweddariad nesaf
8 Tachwedd 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ffynhonnell 2
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, Ystadegau Chwarterol

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau chwarterol hyn yn cyflwyno gwybodaeth gryno am wasanaethau triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys data ar weithgaredd yn ôl cyffur ac alcohol. Mae'r data ond yn berthnasol i bobl sy'n derbyn triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau ac, o ganlyniad, mae ond yn cynrychioli cyfran o'r holl bobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Ffynhonnell y data yw Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'n cynnwys manylion yr holl atgyfeiriadau i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru, ac fe'i cedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r gronfa ddata yn ddeinamig, hynny yw, mae cofnodion yn cael eu diwygio wrth i fwy o wybodaeth gael ei chyflwyno gan asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd ffigurau o'r pedwar chwarter blaenorol yn cael eu diwygio, a dylid ystyried hyn wrth ddehongli'r data. O ganlyniad, y pumed tro y bydd ddata yn cael ei gyhoeddi ar gyfer chwarter penodol, bydd yn cael ei nodi fel “terfynol” tan yr amser hwn bydd y data yn cael ei nodi fel "dros dro". Mae data ar y pwnc hwn hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad blynyddol ym mis Hydref. Noder nad yw'r ystadegau chwarterol a blynyddol yn gymaradwy yn uniongyrchol, yn bennaf gan nad yw cleientiaid na fynychodd mewn cyfnod cynnar iawn h.y. cyn asesiad, wedi'u cynnwys yn nhablau'r adroddiad blynyddol ond eu bod wedi'u cynnwys yma yn yr ystadegau chwarterol.

Mae rhywfaint o'r data a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio i fesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) i gefnogi'r gwaith o reoli perfformiad gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dangosydd perfformiad i gyflawni amser aros o 20 diwrnod gwaith ar y mwyaf rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth. Mae'r dangosydd hwn hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gall asesiadau, dyddiadau dechrau triniaeth a dyddiadau cau ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005 pan sefydlwyd y gronfa ddata.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O Ionawr 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad blynyddol a Adroddiad ansawdd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y pedwar chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau i gofnodion.

Allweddeiriau
Camddefnyddio Sylweddau

Ansawdd ystadegol
Adroddiad ansawdd:

Mae'n ofynnol i bob Darparwr Gwasanaethau sy'n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gydymffurfio'n llawn â gofynion adrodd y gronfa ddata.

Mae Timau Cynghori Rhanbarthol ar Gamddefnyddio Sylweddau (SMARTs) Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau triniaeth i wella ansawdd data. At ddibenion y cyhoeddiad hwn, dyma'r materion ansawdd data sy'n effeithio ar yr ystadegau hyn:

Mae rhai asiantaethau yn methu â chau achosion lle mae cleient yn cael ei drosglwyddo rhwng asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd rhai unigolion yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith ar y gronfa ddata.

Efallai na fydd amryw o asiantaethau yn cwblhau'r holl feysydd perthnasol ar y gronfa ddata erbyn i'r data chwarterol gael ei echdynnu.