Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Salwch yn ôl rhyw a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Ardal[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Salwch[Hidlwyd]
Oed[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPwysedd gwaed uchelYn cael eu trin ar hyn o bryd am bwysedd gwaed uchel.Cliciwch yma i ddidoliUnrhyw afiechyd ar y galon ac eithrio pwysedd gwaed uchelDynodwyd bod gan yr oedolion a ymatebodd afiechyd ar y galon os oeddent yn dweud eu bod erioed wedi cael eu trin am drawiad ar y galon, neu eu bod yn cael eu trin am angina, methiant y galon neu \'gyflwr arall ar y galon\' ar hyn o bryd.Cliciwch yma i ddidoliUnrhyw salwch resbiradolAdult respondents were classified as having any respiratory illness if they reported currently being treated for asthma, pleurisy, bronchitis, or \'another respiratory illness\'.Cliciwch yma i ddidoliUnrhyw salwch meddwlDynodwyd bod gan yr oedolion a ymatebodd salwch meddwl os oeddent yn dweud eu bod yn cael eu trin am iselder, gorbryder, neu \'salwch meddwl arall\' ar hyn o bryd.Cliciwch yma i ddidoliArthritisYn cael ei drin ar hyn o bryd am arthritis.Cliciwch yma i ddidoliDiabetesGofynnwyd i\'r oedolion a ymatebodd a oeddent yn cael eu trin am ddiabetes ar hyn o bryd, gan beidio â gwahaniaethu rhwng  diabetes math 1 a math 2.Cliciwch yma i ddidoliYn cael ei drin am unrhyw salwch ar hyn o brydDynodwyd bod gan yr oedolion a ymatebodd \'unrhyw salwch\' os oeddent yn adrodd eu bod yn cael eu trin am unrhyw salwch a nodwyd yn yr holiadur, neu salwch cronig arall.Cliciwch yma i ddidoliYn cael ei gyfyngu'n fawr o ganlyniad i broblem iechyd / anableddYn cael ei gyfyngu\'n fawr o ganlyniad i broblem iechyd / anabledd sy\'n parhau (neu y disgwylir iddi barhau) am 12 mis o leiaf.Cliciwch yma i ddidoliYn cael ei gyfyngu i ryw raddau o ganlyniad i broblem iechyd / anableddYn cael ei gyfyngu i ryw raddau o ganlyniad i broblem iechyd / anabledd sy\'n parhau (neu y disgwylir iddi barhau) am 12 mis o leiaf.Cliciwch yma i ddidoliStatws iechyd cyffredinol: gweddol neu waelMae SF-36 yn set safonol o 36 o gwestiynau am statws iechyd.  Maent yn cynnwys cwestiwn sy\'n gofyn i ymatebwyr sgorio eu hiechyd cyffredinol eu hunain ar raddfa bum-pwynt o ardderchog i wael.
[Lleihau]Dynion 16+ oed
Dynion 16+ oed2003/04171112711544.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
2004/05171013710644.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
2005/06181013710743.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
200719111379644.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
2008181012710744.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
2009201013710745.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
201020913810745.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
201120101389845153219
201220101288846153119
201320101399847153018
201420101299846143118
201520913109847143118
[Lleihau]Menywod 16+ oed
Menywod 16+ oed2003/04199141117550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
2004/05209141217451.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
2005/06218151116552.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23
2007208151216652.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
2008208141216652.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
2009208141316652.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
2010207151316652.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
2011218151416653173622
2012198151415652173622
2013207151415653173521
2014197141515653163521
2015207151615654163621
[Lleihau]Pawb 16+ oed
Pawb 16+ oed2003/04181013914547.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
2004/0519914914548.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
2005/0620914913648.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
200720914913648.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
200819913913648.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
2009209131013648.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
2010208141013649.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20
2011209141112749163421
2012209141112749163420
2013208141212750163320
2014209131212750153319
2015208141312751153319

Metadata

Teitl

Arolwg Iechyd Cymru - achosion o salwch

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2016 Mehefin 2016

Diweddariad nesaf

Heb ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Iechyd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am statws iechyd cyffredinol a salwch ymhlith oedolion yng Nghymru. Mae gwybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy'r Arolwg Iechyd Cymru blynyddol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu trwy'r Arolwg Iechyd Cymru blynyddol. I gael mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir o 2003/04 tan 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Arolwg Iechyd Cymru

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.