Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffyrdd o fyw yn ôl rhyw a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Ymddygiadau cysylltiedig ag iechyd[Hidlwyd]
-
Ymddygiadau cysylltiedig ag iechyd 1
Oed[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYsmygwrOedolion a ddywedodd eu bod yn ysmygu naill ai bob dydd neu\'n achlysurol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDefnyddio e-sigarét ar hyn o brydOedolion a ddywedodd eu bod yn defnyddio é-sigaret ar hyn o bryd.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUchafswm yr alcohol sy'n cael ei yfed y dydd: mwy na’r canllawiauWedi yfed mwy na’r canllawiau, sef 4 uned y dydd (dynion) neu 3 uned y dydd (menywod), ar y diwrnod pan yfwyd  fwyaf yn ystod yr wythnos flaenorol. Seiliedig ar yr holl oedolion (y rhai sy\'n yfed alcohol a\'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliUchafswm yr alcohol sy'n cael ei yfed y dydd: goryfed mewn pyliauWedi yfed mwy na dwywaith y canllawiau dyddiol, sef mwy nag 8 uned (dynion) neu 6 uned (menywod), ar y diwrnod pan yfwyd fwyaf yn yr wythnos flaenorol. Seiliedig ar yr holl oedolion (y rhai sy\'n yfed alcohol a\'r rhai nad ydynt yn gwneud hynny)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn bwyta ffrwythau a llysiau: o fewn y canllawiauWedi bwyta o leiaf 5 cyfran o ffrwythau a llysiau\'r diwrnod blaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn gwneud ymarfer corff neu weithgarwch corfforol (hen gwestiynau): yn weithgar ar 5 neu fwy o ddyddiau'r wythnosWedi gwneud o leiaf 30 munud o weithgarwch corfforol cymedrol ar 5 neu ragor o ddiwrnodau yn ystod yr wythnos flaenorol. (Cyn 2011 hwn oedd y targed gweithgarwch i fodloni canllawiau ar weithgarwch corfforol, ond cafodd y canllawiau eu diwygio yn ystod 2011 i ganiatáu mwy o fanylion am y modd y mae\'r targed gweithgarwch yn cael ei fodloni)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCael ymarfer corff neu weithgaredd corfforol (hen gwestiynau): 0 dyddiau gweithredolDdim wedi gwneud gweithgarwch corfforol cymedrol na dwys yn yr wythnos flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn gwneud ymarfer corff neu weithgarwch corfforol (cwestiynau newydd): Yn weithgar am 150 munud neu fwy yr wythnosWedi gwneud gweithgarwch corfforol cymedrol am 10 munud neu fwy ar y tro yr wythnos flaenorol. Neu, wedi gwneud hanner y swm hwnnw o weithgarwch dwys (neu gyfuniad cyfatebol o weithgarwch cymedrol a dwys) yn lle’r swm a nodir o weithgarwch cymedrol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn gwneud ymarfer corff neu weithgarwch corfforol (cwestiynau newydd): Yn weithgar am lai na 30 munud yr wythnos flaenorolWedi gwneud gweithgarwch corfforol cymedrol am 10 munud neu fwy ar y tro yr wythnos flaenorol. Neu, wedi gwneud hanner y swm hwnnw o weithgarwch dwys (neu gyfuniad cyfatebol o weithgarwch cymedrol a dwys) yn lle’r swm a nodir o weithgarwch cymedrol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhy drwm neu ordewIndecs Màs y Corff yn 25+. Cyfrifir y rhif hwn drwy rannu pwysau (kg) â thaldra wedi\'i sgwario (m2).[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGordewIndecs Màs y Corff yn 30+. Cyfrifir y rhif hwn drwy rannu pwysau (kg) â thaldra wedi\'i sgwario (m2).
[Lleihau]Dynion 16+ oed2003/0427.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3632.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5917
2004/0529.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6018
2005/0627.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3830.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6119
200725.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3632.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6220
200825.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5235353831.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6221
200926.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5234343631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6221
201025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5134333731.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6322
201124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5033323631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6222
201225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4831323631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6423
201323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4832313731.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6322
201422.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4629303831.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6121
2015216453031382964276323
[Lleihau]Menywod 16+ oed2003/0426.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2238.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4918
2004/0526.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5018
2005/0624.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2536.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5120
200723.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5121
200822.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3822372237.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5321
200922.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3821372336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5221
201022.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3721362436.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5221
201121.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3822342338.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5322
201221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3621342337.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5323
201320.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3620342337.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5423
201419.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3519342337.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5423
2015185341933243553335624
[Lleihau]Pawb 16+ oed2003/0426.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2935.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5418
2004/0528.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5518
2005/0625.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5619
200724.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5721
200824.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4528363034.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5721
200924.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4527352934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5721
201023.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4427353034.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5722
201123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4327332934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5722
201223.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4226332934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5923
201321.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4226332934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5822
201420.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4024323134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5822
2015196402432313258305924

Metadata

Teitl

Arolwg Iechyd Cymru - ffyrdd o fyw

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2016 Mehefin 2016

Diweddariad nesaf

Heb ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Iechyd Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffyrdd o fyw honedig oedolion yng Nghymru, sy'n ymwneud ag iechyd. Mae gwybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy'r Arolwg Iechyd Cymru blynyddol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu trwy'r Arolwg Iechyd Cymru blynyddol. I gael mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data a ddangosir o 2003/04 tan 2015.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Arolwg Iechyd Cymru

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon trwy ddilyn y ddolen we.