Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Darpariaeth tai fforddiadwy ar dir sydd wedi bod ar gael yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn ôl lleoliad a chyfnod
None
[Lleihau]CyllidoHwn yw\’r rhaniad rhwng yr unedau a ariennir gan gyllid grant cyfalaf neu fel arall. Mae cyllid grant cyfalaf yn cynnwys Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol wedi\’i Ailgylchu neu\’r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol. Ar gyfer rhai o\’r data cyn 2009-10, ni chasglwyd gwybodaeth am y mecanwaith cyllido.[Hidlwyd]
-
Cyllido 1[Hidlo]
[Lleihau]Is-LleoliadEr bod ardaloedd awdurdodau\’r parciau cenedlaethol y tu mewn i ffiniau\’r awdurdodau lleol, yng nghyd-destun cynllunio, dim ond am y rhannau hynny o ardal yr awdurdod lleol sydd y tu allan i ffiniau\’r parc cenedlaethol mae\’r awdurdodau lleol yn gyfrifol. Felly yng nghyd-destun cynllunio, caiff y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol ac awdurdodau\’r parciau cenedlaethol eu hadio at ei gilydd i roi cyfanswm terfynol ar gyfer Cymru gyfan.[Hidlwyd]
-
Is-Lleoliad 1[Hidlo]
Is cod Lleoliad[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlwyd]
[Lleihau]Tir y Sector CyhoeddusDyma ffynhonnell y tir (o\’r sector cyhoeddus) lle caiff unedau tai fforddiadwy eu cyflawni.[Hidlo]
-
Tir y Sector Cyhoeddus 1
Lleoliad cod[Hidlwyd]
[Lleihau]LleoliadEr bod ardaloedd awdurdodau\’r parciau cenedlaethol y tu mewn i ffiniau\’r awdurdodau lleol, yng nghyd-destun cynllunio, dim ond am y rhannau hynny o ardal yr awdurdod lleol sydd y tu allan i ffiniau\’r parc cenedlaethol mae\’r awdurdodau lleol yn gyfrifol. Felly yng nghyd-destun cynllunio, caiff y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol ac awdurdodau\’r parciau cenedlaethol eu hadio at ei gilydd i roi cyfanswm terfynol ar gyfer Cymru gyfan.[Hidlo]
-
-
Lleoliad 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2009-10 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010-11 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011-12 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012-13 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013-14 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014-15 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015-16 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016-17 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017-18 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018-19 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2019-20 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2020-21 Cyflenwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2021-22 CynlluniwydAmcangyfrifon yw’r ffigurau yma a allai newid pan y\'u nodir fel y \'cyflenwyd\' yn y dyfodol. Mae rhai o ddadansoddiadau manwl y data ar goll ar gyfer niferoedd arfaethedig hyn.
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru491434426481757563858689531650716781871
[Lleihau]W06000001[Lleihau]CymruYnys Môn1400020151791001134
[Lleihau]W06000002[Lleihau]CymruGwynedd10003000212000123241
[Lleihau]W06000003[Lleihau]CymruConwy70040130491200017346
[Lleihau]W06000004[Lleihau]CymruSir Ddinbych0313910000020633
[Lleihau]W06000005[Lleihau]CymruSir y Flint0115270132001210431385520
[Lleihau]W06000006[Lleihau]CymruWrecsam7237601324054300315014
[Lleihau]W06000023[Lleihau]CymruPowys070500465804000474
[Lleihau]W06000008[Lleihau]CymruCeredigion09005054020000
[Lleihau]W06000009[Lleihau]CymruSir Benfro034049317758821861393650
[Lleihau]W06000010[Lleihau]CymruSir Gaerfyrddin3200040161230020131
[Lleihau]W06000011[Lleihau]CymruAbertawe4139102142120573257703666
[Lleihau]W06000012[Lleihau]CymruCastell-nedd Port Talbot70038651531610590012
[Lleihau]W06000013[Lleihau]CymruPen-y-bont ar Ogwr00390285368144292526921
[Lleihau]W06000014[Lleihau]CymruBro Morgannwg00901222421870502845
[Lleihau]W06000015[Lleihau]CymruCaerdydd580106541091674139598214820366
[Lleihau]W06000016[Lleihau]CymruRhondda Cynon Taf230000460483050128672
[Lleihau]W06000024[Lleihau]CymruMerthyr Tudful0612062192138222341230
[Lleihau]W06000018[Lleihau]CymruCaerffili430011378683713118414738
[Lleihau]W06000019[Lleihau]CymruBlaenau Gwent430011621033150140022
[Lleihau]W06000020[Lleihau]CymruTorfaen213500074002112114282126
[Lleihau]W06000021[Lleihau]CymruSir Fynwy0100000021170000
[Lleihau]W06000022[Lleihau]CymruCasnewydd597037041165639964857290

Metadata

Teitl

Darpariaeth tai fforddiadwy ar dir a ddaeth ar gael ym mhob awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, yn ôl ffynhonnell cyllid

Diweddariad diwethaf

21 Rhagfyr 2021 21 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddarpariaeth tai fforddiadwy, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol yn ol is-adrannau'r Parc Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

tai cymdeithasol; tai fforddiadwy; landlordiaid cymdeithasol

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn ymwneud â nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir bob blwyddyn a'u lleoliad ar dir a gyflwynwyd gan y sector cyhoeddus dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae'r data'n cynrychioli niferoedd yr unedau ychwanegol a ddarperir neu sydd ar y gweill bob blwyddyn ar dir a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae'n cynnwys gweithgaredd gan yr awdurdodau lleol eu hunain, yn ogystal â gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs) a datblygwyr sector preifat neu wirfoddol eraill sy'n gweithredu ym mhob ardal.

Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir ar dir a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.

Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy wirioneddol yn ystod pob blwyddyn ar dir y mae'r sector preifat wedi'i ryddhau yn y pum mlynedd diwethaf. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer y ddwy flynedd ddilynol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08 hyd at 2015-16 mewn perthynas â darpariaeth go iawn, gydag amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer 2016-17 a 2017-18 wedi'i gynnwys hefyd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.