Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl gweithgaredd, blwyddyn a mesur
None
Ardal[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Gweithgarwch[Hidlo]
-
-
Gweithgarwch 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011-12[Lleihau]2012-13[Lleihau]2013-14[Lleihau]2014-15[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
[Ehangu]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella 9,906.9,060.7,126.6,158.5,796.(r) 5,653.6,727.
[Lleihau]Cyfanswm y cymorth 9,93113,565,6918,73611,439,0706,90211,287,5575,9349,174,4455,7147,739,590(r) 5,786(r) 8,621,6537,0779,648,943
Cyfanswm y cymorthGrantiau Awdurdod Lleol 9,75512,054,8378,5499,840,6316,7169,003,5605,6935,843,5065,5315,057,4095,5995,996,8196,9097,489,856
Benthyciadau Awdurdod Lleol 1761,510,8551871,598,4381862,283,9972413,330,9391832,682,181(r) 187(r) 2,624,8341682,159,087
[Ehangu]Cyfraniad y trigolion .952,098.1,349,384.875,180.1,551,498.704,970.(r) 816,804.1,443,037
[Ehangu]Ad-daliadau .489,506............
[Ehangu]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol .421,887.1,192,104.2,599,432.3,868,421.470,333.413,201.256,786
[Ehangu]Cyfanswm Gwariant ...13,980,557.14,762,169.14,594,363.8,914,893.(r) 9,851,658.11,348,766

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Diweddariad diwethaf
6 Chwefror 2020 6 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol.. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Grantiau, Benthyciadau

Enw
HOUS1101