Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl gweithgaredd, blwyddyn a mesur
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Gweithgaredd[Hidlo]
-
-
Gweithgaredd 1
[Lleihau]2011-12[Lleihau]2012-13[Lleihau]2013-14[Lleihau]2014-15[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
[Ehangu]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella9,667.9,906.9,060.7,126.6,154.5,791.
[Lleihau]Cyfanswm y cymorth9,68515,784,5479,93113,565,6918,73611,439,0706,90211,287,5575,9309,145,0765,7097,681,723
Cyfanswm y cymorthGrantiau Awdurdod Lleol9,43713,645,1529,75512,054,8378,5499,840,6316,7169,003,5605,6935,843,5065,5315,057,409
Benthyciadau Awdurdod Lleol2482,139,3951761,510,8551871,598,4381862,283,9972373,301,5701782,624,314
[Ehangu]Cyfraniad y trigolion.2,420,425.952,098.1,349,384.875,180.1,551,498.704,970
[Ehangu]Ad-daliadau.236,451.489,506........
[Ehangu]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol.225,224.421,887.1,192,104.2,599,432.3,868,421.470,333
[Ehangu]Cyfanswm Gwariant.....13,980,557.14,762,169.14,564,994.8,857,026

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Diweddariad diwethaf
8 Chwefror 2018 8 Chwefror 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol.. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Grantiau, Benthyciadau