Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl awdurdod lleol, gweithgaredd a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Gweithgaredd[Hidlwyd]
-
Gweithgaredd 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella[Lleihau]Cyfanswm y cymorth[Lleihau]Cyfraniad y trigolion[Lleihau]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol[Lleihau]Cyfanswm Gwariant
[Lleihau]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella[Lleihau]Grantiau Awdurdod Lleol[Lleihau]Benthyciadau Awdurdod Lleol[Lleihau]Cyfraniad y trigolion[Lleihau]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol[Lleihau]Cyfanswm Gwariant
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
[Lleihau]Cymru6,154.5,6935,843,5062373,301,570.1,551,498.3,868,421.14,564,994
CymruYnys Môn13.0000.0.211,758.211,758
Gwynedd1,128.1,104517,04524610,810.0.0.1,127,854
Conwy1.121,53500.0.0.21,535
Sir Ddinbych17.1484,731371,853.25,795.1,722,436.1,904,815
Sir y Fflint61.4232,82819250,921.0.25,000.308,748
Wrecsam1,278.1,2361,318,91900.0.132,105.1,451,024
Powys122.00122871,244.1,120,969.0.1,992,213
Ceredigion166.24,3269225,404.0.1,678,121.1,907,851
Sir Benfro4.42,66600.0.0.2,666
Sir Gaerfyrddin16.1384,735346,470.0.0.131,205
Abertawe88.63125,69625478,140.0.0.603,836
Castell-nedd Port Talbot236.23630,88700.0.0.30,887
Pen-y-bont ar Ogwr588.588387,83300.110,796.0.498,629
Bro Morgannwg137.110889,88727455,500.0.0.1,345,387
Caerdydd536.536294,16000.0.0.294,160
Rhondda Cynon Taf120.120957,69800.105,682.0.1,063,380
Merthyr Tudful4.0000.24,000.99,000.123,000
Caerffili101.101808,41400.164,255.0.972,668
Blaenau Gwent13.003175,000.0.0.175,000
Torfaen0.0000.0.0.0
Sir Fynwy2.002116,229.0.0.116,229
Casnewydd1,523.1,523282,14800.0.0.282,148

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Diweddariad diwethaf
8 Chwefror 2017 8 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Chwefror 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol.. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Grantiau, Benthyciadau

Enw
HOUS1101