Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl awdurdod lleol, gweithgaredd a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Gweithgaredd[Hidlwyd]
-
Gweithgaredd 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella[Lleihau]Cyfanswm y cymorth[Lleihau]Cyfraniad y trigolion[Lleihau]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol[Lleihau]Cyfanswm Gwariant
[Lleihau]Cyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwella[Lleihau]Grantiau Awdurdod Lleol[Lleihau]Benthyciadau Awdurdod Lleol[Lleihau]Cyfraniad y trigolion[Lleihau]Cymorth trydydd parti a benthyciadau a hwyluswyd gan yr awdurdod lleol[Lleihau]Cyfanswm Gwariant
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
[Lleihau]Cymru5,791.5,5315,057,4091782,624,314.704,970.470,333.8,857,026
CymruYnys Môn22.0000.0.291,103.291,103
Gwynedd1,040.1,030559,32410142,382.0.0.701,706
Conwy5.00575,439.0.0.75,439
Sir Ddinbych23.1890,6765105,748.0.0.196,424
Sir y Fflint8.008150,809.0.22,040.172,849
Wrecsam1,203.1,1771,114,95000.0.157,190.1,272,140
Powys82.0082602,906.440,378.0.1,043,284
Ceredigion35.2783,7678109,678.9,505.0.202,950
Sir Benfro7.74,03000.0.0.4,030
Sir Gaerfyrddin19.1862,034116,087.778.0.78,898
Abertawe64.4526,47419420,975.0.0.447,449
Castell-nedd Port Talbot192.19226,95200.0.0.26,952
Pen-y-bont ar Ogwr603.603215,78600.49,389.0.265,175
Bro Morgannwg15.003280,000.0.0.280,000
Caerdydd1,031.1,031661,85500.0.0.661,855
Rhondda Cynon Taf190.1911,095,37700.22,438.0.1,117,815
Merthyr Tudful9.009220,000.70,000.0.290,000
Caerffili138.121860,44717242,390.112,483.0.1,215,321
Blaenau Gwent11.0011257,899.0.0.257,899
Torfaen0.0000.0.0.0
Sir Fynwy0.0000.0.0.0
Casnewydd1,094.1,071255,73600.0.0.255,736

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Diweddariad diwethaf
8 Chwefror 2018 8 Chwefror 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol.. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Grantiau, Benthyciadau