Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl derbynnydd, blwyddyn a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Derbynnydd[Hidlwyd]
-
-
Derbynnydd 1
[Lleihau]2013-14[Lleihau]2014-15[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Gwariant
[Lleihau]Cyfanswm9,06013,980,5577,12614,762,1696,15812,846,1325,7968,865,503(r) 5,653(r) 9,851,6586,72711,348,766
CyfanswmHenoed2,4743,827,2922,2533,562,3902,1602,257,2371,8922,210,5141,6312,421,6071,2113,133,071
Anabl4,8513,785,2643,6403,015,8313,1052,224,9583,3102,418,0383,5182,525,8714,9632,952,666
Arall3223,634,2782953,440,0621642,886,1122103,189,481(r) 262(r) 2,977,7243433,820,934
Nid yw'r math o dderbynnydd yn hysbys1,4132,733,7239384,743,8857295,477,8253841,047,4702421,926,4572101,442,095

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl derbynnydd

Diweddariad diwethaf
6 Chwefror 2020 6 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Derbynnydd

Enw
HOUS1103