Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl deiliadaeth, blwyddyn a mesur
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Daliadaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Daliadaeth 1
-
-
Daliadaeth 2
[Lleihau]2013-14[Lleihau]2014-15[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Gwariant
[Lleihau]Cyfanswm9,06013,980,5577,12614,762,169(r) 6,158(r) 12,846,132(r) 5,796(r) 8,865,5035,65710,351,658
Cyfanswm[Lleihau]Perchen-feddiannyddPerchen-feddiannydd5,96810,666,5674,2789,389,2913,4046,439,5023,5625,837,9173,2036,508,272
[Lleihau]Rhentu preifatRhentu preifat5512,121,8123712,049,326(r) 442(r) 4,393,804(r) 357(r) 2,190,7554312,930,270
[Lleihau]Landlord cymdeithasol805779,9068041,719,7921,0381,622,869845684,8801,110770,154
Landlord cymdeithasolTenant RSL1741,6601641,133,93686889,94800225,594
Tenant awdurdod lleol788738,246640585,856952732,921845684,8801,088764,560
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys1,736412,2721,6731,603,7601,274389,9571,032151,952913142,962

Metadata

Teitl
Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl deiliadaeth

Diweddariad diwethaf
7 Chwefror 2019 7 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Daliadaeth, Landlord Cymdeithasol, Rhentu Preifat