Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwariant gwella tai yn ôl derbynnydd, blwyddyn a mesur
None
Ardal[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
MesurNid yw\’r ffigurau ar weithgarwch adnewyddu\’r sector preifat yn cynnwys Grantiau Cyfalaf Penodol. Grantiau blynyddol yw Grantiau Cyfalaf Penodol a ddosberthir i ymateb i gynigion gan awdurdodau lleol a gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben cyfalaf y tu mewn i ffiniau ardal adnewyddu. Cynhwysir cymorth gan drydydd partïon yn nata gweithgarwch adnewyddu\’r sector preifat lle mae\’r awdurdod lleol yn ymwneud mewn rhyw ffordd, er enghraifft trwy ddarparu\’r cyllid i\’r trydydd parti roi\’r benthyciad.[Hidlwyd]
[Lleihau]DerbynnyddOs yw derbynnydd yn dod o dan fwy nag un categori caiff ei gynnwys unwaith yn unig a\’i neilltuo i gategori yn y drefn ganlynol: (1) Anabl (2) Oedrannus (3) Arall. Mae Oedrannus yn cynnwys ymgeiswyr gwryw a benyw 60 oed a hyn. Casglwyd data ar y math o dderbynnydd yn anhysbys o 2004-05 a chyflwynwyd y categorïau derbynnydd ‘oedrannus\’ ac ‘arall\’ yn 2009-10.[Hidlwyd]
-
-
Derbynnydd 1
[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19[Lleihau]2019-20[Lleihau]2020-21
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.
[Lleihau]Cyfanswm6,15812,846,1325,7968,865,5035,6539,851,6586,72711,348,766.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,87712,049,364
CyfanswmHenoed60 mlwydd oed neu fwy.2,1602,257,2371,8922,210,5141,6312,421,6071,2113,133,071.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,1534,367,400
Anabl3,1052,224,9583,3102,418,0383,5182,525,8714,9632,952,666.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,1443,744,866
Arall1642,886,1122103,189,4812622,977,7243433,820,934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1691,980,588
Nid yw'r math o dderbynnydd yn hysbys7295,477,8253841,047,4702421,926,4572101,442,095.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4111,956,509

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar gymorth ar gyfer gwelliannau tai ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl derbynnydd

Diweddariad diwethaf

16 Mawrth 2022 16 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Derbynnydd

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.