Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant ar ardaloedd adnewyddu yn ôl ffynhonnell a'r math o waith adnewyddu
None
Ardal[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]AdnewydduCasglwyd gwybodaeth am gymorth i unigolion a chynlluniau o fath “Atgyweirio grwp” o 2004-5 ymlaen. Term generig yw cynllun o fath “Atgyweirio grwp” ac nid yw wedi ei ddiffinio mewn deddfwriaeth. Fe\’i defnyddir i gynnwys amrywiaeth o gynlluniau a all fod gan awdurdodau lleol yn eu polisïau lleol at ddiben adnewyddu nifer o anheddau ar yr un pryd. Mae\’r categori arall yn cynnwys yr holl waith arall nad yw fel arall yn rhan o waith ar anheddau.[Hidlo]
-
Adnewyddu 1
[Lleihau]GwariantCasglwyd cyfanswm nifer yr anheddau a gafodd eu gwella yn ystod y flwyddyn o 2004-5 ymlaen ac nid yw\'n cynnwys ond yr anheddau hynny lle mae\'r gwaith wedi cael ei gwblhau. <br /><br />Mae gwariant awdurdodau lleol yn cynnwys yr holl wariant yn ystod y flwyddyn, pa un a gwblhawyd y gwaith ai peidio. Mae\'n cynnwys unrhyw weithgarwch gweddilliol a gymeradwywyd cyn mis Gorffennaf 2003 o dan ran 1 o Ddeddf Grantiau, Adeiladu a Gweddnewid Tai 1996 ac yn cynnwys unrhyw wariant Grantiau Cyfleusterau I\'r Anabl mewn ardaloedd adnewyddu. <br /><br />Mae Grantiau Cyfalaf Penodol yn cynnwys yr holl wariant, pa un a gwblhawyd y gwaith ai peidio. Mae grantiau i brynwyr am y tro cyntaf wedi\'u cynnwys hefyd. Dim ond o 2008-09 ymlaen y casglwyd gwybodaeth am Grantiau Cyfalaf Penodol. <br /><br />Mae cymorth gan drydydd partion yn cynnwys unrhyw gymorth i weithgarwch adnewyddu o ffynonellau eraill.[Hidlo]
-
-
Gwariant 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCymroth unigolCliciwch yma i ddidoliCynlluniau math 'Grwp Atgyweirio'Cliciwch yma i ddidoliGwaith amgylcheddolCliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Nifer yr anheddau wedi'u gwellaNifer yr anheddau wedi'u gwella018.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18
[Lleihau]Cyfanswm (£)0295,09400295,094
Cyfanswm (£)Gwariant Awdurdod Lleol (£)0295,09400295,094
Grantiau Cyfalaf Penodol (£)00000
Cyfraniad y perchennog (£)00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00
Cymorth trydydd parti (£).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00

Metadata

Teitl

Gwariant ar ardaloedd adnewyddu

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ardaloedd adfywio, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig ag ardaloedd adnewyddu a ariennir yn bennaf gan awdurdodau lleol. Cesglir y wybodaeth er mwyn cyfrifo'r swm a werir yn flynyddol ar draws Gymru ar ardaloedd adnewyddu a’r nifer o anheddau sydd wedi eu gwella. Mae’r data yn rhoi gwybodaeth fonitro i Lywodraeth Cymru i alluogi gwerthusiad o effeithiolrwydd rhaglenni ardaloedd adnewyddu ac i ddatblygu polisi ar gyfer adnewyddu ar sail ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma drwy ddatganiadau blynyddol o awdurdodau cynllunio Gymreig ar Ardaloedd Adnewyddu bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar gwariant ar ardaloedd adnewyddu yn ôl ffynhonnell ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Tai, Ardaloedd Adnewyddu, Gwariant, Grantiau

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.