Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Benthyciadau ardaloedd adnewyddu i unigolion preifat a gwblhawyd yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
[Lleihau]Cymru132838,688
CymruYnys Môn00
Gwynedd125,000
Conwy00
Sir Ddinbych00
Sir y Fflint00
Wrecsam252,000
Powys00
Ceredigion00
Sir Benfro00
Sir Gaerfyrddin00
Abertawe122682,679
Castell-nedd Port Talbot00
Pen-y-bont ar Ogwr00
Bro Morgannwg00
Caerdydd00
Rhondda Cynon Taf00
Merthyr Tudful00
Caerffili19,351
Blaenau Gwent117,135
Torfaen552,523
Sir Fynwy00
Casnewydd00

Metadata

Teitl
Benthyciadau ardaloedd adnewyddu i unigolion preifat a gwblhawyd yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
7 Chwefror 2019 7 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ardaloedd adfywio, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig ag ardaloedd adnewyddu a ariennir yn bennaf gan awdurdodau lleol. Cesglir y wybodaeth er mwyn cyfrifo'r swm a werir yn flynyddol ar draws Gymru ar ardaloedd adnewyddu a’r nifer o anheddau sydd wedi eu gwella. Mae’r data yn rhoi gwybodaeth fonitro i Lywodraeth Cymru i alluogi gwerthusiad o effeithiolrwydd rhaglenni ardaloedd adnewyddu ac i ddatblygu polisi ar gyfer adnewyddu ar sail ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma drwy ddatganiadau blynyddol o awdurdodau cynllunio Gymreig ar Ardaloedd Adnewyddu bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Ardaloedd Adnewyddu, Benthyciadau