Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Benthyciadau ardaloedd adnewyddu i unigolion preifat a gwblhawyd yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
MesurDadansoddiad o\’r mesur yn ôl nifer a swm (£)[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliSwm (£)
Cymru1611,007,157
Ynys Môn00
Gwynedd125,000
Conwy00
Sir Ddinbych00
Sir y Fflint00
Wrecsam252,000
Powys00
Ceredigion00
Sir Benfro00
Sir Gaerfyrddin00
Abertawe151851,148
Castell-nedd Port Talbot00
Pen-y-bont ar Ogwr00
Bro Morgannwg00
Caerdydd00
Rhondda Cynon Taf00
Merthyr Tudful00
Caerffili19,351
Blaenau Gwent117,135
Torfaen552,523
Sir Fynwy00
Casnewydd00

Metadata

Teitl

Benthyciadau ardaloedd adnewyddu i unigolion preifat a gwblhawyd yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Chwefror 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ardaloedd adfywio, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig ag ardaloedd adnewyddu a ariennir yn bennaf gan awdurdodau lleol. Cesglir y wybodaeth er mwyn cyfrifo'r swm a werir yn flynyddol ar draws Gymru ar ardaloedd adnewyddu a’r nifer o anheddau sydd wedi eu gwella. Mae’r data yn rhoi gwybodaeth fonitro i Lywodraeth Cymru i alluogi gwerthusiad o effeithiolrwydd rhaglenni ardaloedd adnewyddu ac i ddatblygu polisi ar gyfer adnewyddu ar sail ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma drwy ddatganiadau blynyddol o awdurdodau cynllunio Gymreig ar Ardaloedd Adnewyddu bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar gwariant ar ardaloedd adnewyddu yn ôl ffynhonnell ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Ardaloedd Adnewyddu, Benthyciadau