Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ardaloedd adnewyddu yn ôl ardal awdurdod lleol a nifer
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Rhif[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ardaloedd adnewyddu ar waithCliciwch yma i ddidoliNifer o anheddau o fewn ardaloedd adnewydduCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y Grant Cyfalaf Penodol a ddyrannwyd
[Lleihau]Cymru68,8180
CymruYnys Môn000
Gwynedd000
Conwy12500
Sir Ddinbych000
Sir y Fflint14,6240
Wrecsam000
Powys000
Ceredigion000
Sir Benfro000
Sir Gaerfyrddin000
Abertawe000
Castell-nedd Port Talbot000
Pen-y-bont ar Ogwr000
Bro Morgannwg11,2920
Caerdydd000
Rhondda Cynon Taf000
Merthyr Tudful000
Caerffili000
Blaenau Gwent000
Torfaen32,6520
Sir Fynwy000
Casnewydd000

Metadata

Teitl
Ardaloedd adnewyddu yn ôl ardal awdurdod lleol a nifer

Diweddariad diwethaf
7 Chwefror 2019 7 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ardaloedd adfywio, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig ag ardaloedd adnewyddu a ariennir yn bennaf gan awdurdodau lleol. Cesglir y wybodaeth er mwyn cyfrifo'r swm a werir yn flynyddol ar draws Gymru ar ardaloedd adnewyddu a’r nifer o anheddau sydd wedi eu gwella. Mae’r data yn rhoi gwybodaeth fonitro i Lywodraeth Cymru i alluogi gwerthusiad o effeithiolrwydd rhaglenni ardaloedd adnewyddu ac i ddatblygu polisi ar gyfer adnewyddu ar sail ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma drwy ddatganiadau blynyddol o awdurdodau cynllunio Gymreig ar Ardaloedd Adnewyddu bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1990-91 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Ardaloedd Adnewyddu, Gwariant, Grantiau